Za vším hledej … technologie!

02.02.2023 | Pod lupou

Je velmi příjemné vědět, že čtenáři této stati neočekávají, že by zde bylo na pořadu dne hodnocení výsledků politických bitev, jakkoli tyto významně ovlivňují náladu v celé společnosti. Politická klání, podobně jako ta sportovní, tradičně zanechávají vedle těch spokojených i celou řadu zklamaných, kterým oslavy ve vítězném táboře nedělají právě dobře.

Nechme proto své sympatie ke kterékoliv ze stran právě uplynulé prezidentské volby stranou a využijme jistého zklidnění, které všude kolem nás viditelně nastalo. Klid a rozvaha budou teď v nejbližší době zásadními předpoklady pro hledání cest k překlenutí těžkého období ekonomické stagnace. Jak jinak než společně máme šanci nacházet stále další a další rezervy v produktivitě práce, efektivitě klíčových procesů a v tempu zavádění inovativních postupů a technologií. Jak jinak než vzájemným dialogem lze nacházet stále nové a nové formy synergie a společné koordinace dílčích strategií.

Naší snahou je vytvářet vhodný prostor a příznivé prostředí pro výměnu odborných zkušeností, sdílení relevantních faktů, očekávání budoucího vývoje a profesionální networking. A právě proto pro vás, logistické profesionály, už na březen letošního roku připravujeme již sedmý ročník tradiční Reliant Technologické konference s podtitulem udržitelnosti cestou automatizace, digitalizace a umělé inteligence.

Sledujte pravidelně náš týdenní online NewsLETTER a nenechte si uniknout postupné odhalování jednotlivých částí programu letošního ročníku Technologické konference. Je velmi pravděpodobné, že právě témata jako automatizace, digitalizace a umělá inteligence minimálně odbornou logistickou veřejnost spojí lépe než ta politická.

Tak nejpozději v březnu na viděnou!

Miroslav Rumler

Svět jako puzzle …

Jdi pořád dopředu, a hlavně nesmíš zastavit, ani kdybys měl duši vypustit. Nesmíš ani o krok uhnout, i kdyby se cokoliv dělo. A za žádnou cenu se nesmíš ohlédnout! Tak zní instrukce princi Velenovi na cestě k Mrakomorovu hradu, ze kterého je v kultovní pohádce Princ a Večernice připraven vysvobodit milovanou Večernici.

Práce, lidé, zábava. SpeedCHAIN jako tradice s příběhem …

Automatizace, digitalizace, optimalizace, práce s lidmi, kvalita, bezpečnost a dostatečná ziskovost. I to jsou – vedle celé řady environmentálních aspektů – neoddělitelné, přesto v poslední době možná trochu upozaděné, složky mixu tvořícího model udržitelného podnikání. Jen těžko lze v době, kdy je podoba dodavatelského řetězce budoucnosti víc než kdykoli v minulosti zahalena mlhou nejistoty, odhadnout pořadí jejich důležitosti.

Končí léto, společenský život začíná …

Každodenní vstávání do den ode dne temnějšího rána i dnešní datum jasně svědčí o tom, že letní prázdniny dospěly do svého úplného a nezadržitelného konce.