Začínají hlavní opravy D1 mezi 16. a 21. km

03.03.2023 | Článek dne

Po podzimních přípravných pracích a zimní přestávce začínají hlavní opravy na D1 mezi 16. a 21. km v úseku mezi Všechromy a Mirošovicemi. Již o tomto víkendu 3.–5. března 2023 budou dělníci pracovat na rozmístění dopravního značení.

Opravy vozovky dálnice D1 v km 16,000 – 20,854, tj. v úseku mezi EXIT15 Všechromy a EXIT 21 Mirošovice, začnou 3. března. O víkendu od 3. do 5. března bude probíhat postupná montáž dopravního opatření tak, aby byl vytvořen bezpečný prostor pro pracovníky v km 16,790, kde se nachází dálniční most. V tuto dobu bude průjezd místem v režimu 1+1 jízdní pruh.

Jde o první fázi opatření. Dopravní režim jízdy se v opravovaném úseku bude s postupem prací měnit. Po celou dobu oprav bude vždy provoz v režimu 3+3 jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření bude provoz omezován dočasně na režim 2+2 či v době nízké intenzity dopravy 2+1, respektive 1+1 jízdní pruh.

V termínu od března do konce června se bude pracovat na polovině dálnice vedoucí na Prahu. Od konce června do poloviny listopadu budou práce probíhat v opačném směru na Brno. Oprava dálnice D1 mezi 16. – 21. km zahrnuje výměnu povrchu levého i pravého jízdního pásu dálnice. Součástí prací je také oprava dálničních mostů včetně rozšíření mostovky u mostu v km 16,8.

Dále bude provedena oprava a doplnění prvků odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, sanace zárubní zdi a oprava protihlukových stěn včetně výstavby nové protihlukové stěny ve směru na Brno chránící blízkou zástavbu obce Kunice. Díky stěně se sníží úroveň dopravního hluku a s tím související negativní dopad na krajinu, zdraví a životní prostředí. Vyměněná budou i betonová a krajní ocelová svodidla. Dojde také k výměně veřejného osvětlení na větvích MÚK Mirošovice.

S tím je spojeno úplné uzavření sjezdové větvě ve směru z Brna na Benešov v termínu od poloviny května do začátku června. V tuto dobu budou muset řidiči využívat okolní exity, a to EXIT 29 Chocerady nebo EXIT 15 Všechromy. Ve finální fázi prací bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled nad provozem a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Konec oprav se předpokládá v listopadu 2023.

Zdroj: Eurovia

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.