Co přinesl kulatý stůl LPG? Význam LPG roste, potenciál mají obnovitelné plyny bioLPG i rDME

23.11.2022 | Článek dne

V říjnu se v Praze uskutečnila akce českého předsednictví The Future of Gaseous Solutions in the EU Energy Market. Při této příležitosti Česká asociace LPG uspořádala kulatý stůl, který se týkal jen LPG a jeho bio variant. Cílem bylo připomenout význam LPG spolu s bioLPG coby ekologické, a hlavně ekonomické alteativy dnešních fosilních paliv. Kulatého stolu se účastnili zástupci České asociace LPG, evropské asociace Liquid Gas Europe, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Česká asociace LPG zastupuje výrobce a distributory nejen zkapalněného ropného plynu (LPG), ale také jeho bio variant, které vznikají díky obnovitelným zdrojům. Připomeňme, že LPG vzniká při rafinaci ropy nebo jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu. I když se tak stejně jako v případě zemního plynu jedná o ekologické palivo, stále jde o fosilní zdroj energie. Cílem EU je přitom spalování fosilních paliv omezovat, a nakonec jej úplně zakázat.

Do hry tak vstupují varianty LPG vznikající z obnovitelných zdrojů. BioLPG může nadále představovat optimální zdroj energie pro lokality mimo distribuční sítě zemního plynu. Například v Česku se, možná překvapivě, nejedná jen o odlehlé horské či příhraniční oblasti. Dle dat Českého statistického úřadu je velký podíl neplynofikovaných obcí hlavně ve Středočeském a Jihočeském kraji, přičemž v některých tamních okresech nejsou dostupné plynové přípojky ve více než 80 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c} obcí. „V Evropské unii představují 83 procent území venkovské komunity, jde o téměř 50 milionů domácností, které většinou nejsou v dosahu rozvodů zemního plynu, jde tedy o domácnosti takzvaně off-grid,“ připomněla Ewa Abramiuk-Lété, generální ředitelka Liquid Gas Europe.

Pomoc pro vytápění na venkově

V Evropské unii sílí tlak na využívání tepelných čerpadel jako jediného podporovaného otopného systému. Zástupci České asociace LPG tento stav připodobnili k situaci v automobilovém průmyslu, kdy by měl být do budoucna jediný podporovaný typ vozidla elektromobil. To je ale škoda. Nahrazovat stávající topnou soustavu zcela novou technologií je zbytečně nákladné. Kotel na plyn lze využívat i nadále pro spalování obnovitelných plynů. „Chemicky jde u bioLPG o stejný plyn z obnovitelného zdroje, který se bude stejně dobře spalovat jako plyn fosilní. Je potřeba pouze nahradit palivo v nádrži, kterou již máte, není třeba renovovat budovu či topný systém,“ konstatovala Ewa Abramiuk-Lété.

Výkonný ředitel České asociace LPG Ivan Indráček odhaduje, že v Česku je více než 10 tisíc domácností, které k vytápění využívají LPG. Zatímco dříve v českých poměrech představovalo LPG zejména alteativu v lokalitách, kde není dostupná distribuční soustava zemního plynu, v současnosti význam topného LPG roste. „LPG není primáě závislé na Rusku, takže jeho cenu ani dostupnost výrazně neovlivňuje geopolitická situace, jako je tomu u zemního plynu,“ upozoil Ivan Indráček s tím, že zatímco ceny zemního plynu letos narostly do dříve nepředstavitelných výšin, cena LPG je v tomto kontextu mimořádně stabilní.

Řada domácností, ale i firem se proto letos rozhodla pro přechod ze zemního plynu na LPG. Zejména firmy si mnohdy pořizují zásobník LPG jako záložní zdroj pro případ výpadku dodávek zemního plynu. Stávající plynové spotřebiče – kondenzační kotel, průtokový ohřívač vody nebo sporák – není nutné při přechodu na LPG měnit. „Rozdíl je pouze v nutnosti instalace plynového zásobníku. Stávající plynový kotel a spotřebiče lze využívat dál, a to s jednoduchou úpravou – přetryskováním – pro spalování jiného typu plynu,“ vysvětluje Ivan Indráček s tím, že jde o velmi zajímavé nezávislé off-grid řešení využitelné i v odlehlých oblastech a dle situace například také v kombinací se soláími panely a podobně.

Obnovitelné plyny – cesta k dekarbonizaci

Nedostatek plynů z obnovitelných zdrojů nehrozí. Průmysl plánuje nahradit ropný plyn obnovitelnými zdroji kolem roku 2050. Stejně jako klasické fosilní LPG je i bioLPG vedlejším produktem. Ivan Indráček připomněl, že na český trh se již bioLPG dodává a každoročně se v tuzemsku spotřebují desítky tun této komodity ve formě autoplynu. „V loňském roce se v Česku spotřebovalo 45 tun biopropanu, který vznikl při výrobě HVO a jenž nahrazuje biopaliva první generace a ve stále větší míře se přimíchává do nafty. O rok dříve bylo na český trh dodáno 33 tun propan-butanu vyprodukovaného ze zbytků jídla a cukrové řepy použitých primáě na výrobu bioethanolu,“ upřesnil Indráček.

Již nyní se rozvíjejí nové metody, jak z obnovitelných zdrojů vyrábět i jiné plyny. Největší evropští dodavatelé LPG – SHV Energy (v ČR vlastní společnost Primagas) a UGI Inteational (v ČR vlastní společnost Flaga) – loni za účelem urychlení vývoje a produkce rDME zahájili spolupráci. Jejím výsledkem je první závod pro komerční produkci rDME. Vznikl ve Spojeném království a bude zásobovat domácnosti i firmy, které k vytápění využívají LPG, protože nejsou připojeny k rozvodné síti zemního plynu. První komerční dodávky rDME se uskuteční na konci tohoto roku a v plánu je vyrábět 50 tisíc tun rDME ročně.

Vlastnosti rDME jsou velmi podobné vlastnostem LPG, takže může tvořit dvacetiprocentní až třicetiprocentní příměs LPG. Jeho výroba je jednodušší a potenciální objem produkce vyšší než u bioLPG, přitom vykazuje podobnou uhlíkovou úsporu. Technická norma, která by měla umožnit i jeho přimíchávání do autoplynu, bude vydána do půl roku.

Zákaz kotlů na plyn je kontraproduktivní

Zástupci Asociace LPG se rovněž pozastavili nad tím, že končí podpora plynových kotlů, ba dokonce, že by jejich používání mělo být zakázáno. Asociace LPG požaduje otevřenou směici EU, díky níž by mezi obnovitelné zdroje byly uznány i bio plyny a topení, které je využívá, jako podporované. „Lidé na venkově často nemají dostatek finančních prostředků na přechod na tepelná čerpadla. Zákaz kotlů není správná cesta kupředu,“ připomněla Ewa Abramiuk-Lété. „Lidé musejí mít k dispozici různé technologie. Pokud bude zákaz kotlů, bude o jednu technologii méně,“ uzavřela.

 

Zdroj: Česká asociace LPG

Logistická společnost Bevy.city rozšiřuje své služby v regionech, do konce roku chce doručením pokrýt 5 milionů obyvatel

Logistická a technologická firma Bevy.city, která pomáhá vykrývat logistické špičky pro největší hráče na trhu, pokračuje v expanzi v rámci České republiky. Původně čistě pražský start-up výrazně rozšiřuje své rozvozové trasy napříč republikou. V současné době Bevy.city doručením pokrývá 4,3 milionu obyvatel České republiky a do konce roku bude atakovat 5 milionů. Do budoucna firma plánuje působit ve všech krajských městech. Společnost Bevy.city, která k rozvozu zásilek využívá převážně elektromobily, aktuálně pokrývá vedle Prahy i Plzeň, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Ostravu a Chrudim.

Plastové obaly se dají nahradit papírem. DS Smith už takto z oběhu odstranil miliardu kusů plastu

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.

Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP

Přes 50 km dálnice D35 bude realizováno státem ve spolupráci se soukromým sektorem. Na Ministerstvu dopravy se proto sešlo 111 zástupců (dalších 92 se připojilo online) investorů, stavebních firem, financujících institucí nebo například poradců, kteří mají o projekt zájem, aby se seznámili s jeho klíčovými parametry. Celá tato klíčová tepna se pro řidiče zprovozní v roce 2029.