Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.

Klima budiž pochváleno …

Ať už aktuální počasí svědčí o čemkoliv, faktem je, že přeje procházkám, či u některých dokonce k projížďkám čarokrásnou krajinou, jež v těchto dnech hraje skutečně všemi barvami. Pro mnohé je právě podzimní čas tím, na co se celý rok těší a doufají, že jim ten toužebně očekávaný okamžik nezkazí zlovolný vichr, jenž by jedinečné přírodní kulisy nekompromisně poslal k zemi dřív, než se jich dosyta nabaží.

Až budoucnost posoudí …

Jakkoli to může navenek vypadat, že se kolem nás, myšleno v logistické branži, právě neděje nic významného, skutečnost je o poznání dynamičtější. Jak jinak než jako významný posun (snad) konečně k lepšímu vnímat zprávy o tom, že v těchto dnech ŘSD dokončilo průzkumy pro zadání stavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice. Ten sice bez chybějícího úseku od Běchovic k letišti ještě situaci vozidlům tranzitujícím přes Prahu nevyřeší, ale jistě ji pro ně i pro velkou část Pražanů zásadně zlepší.

Berlín: Svátek logistiky v plném proudu …

Třetí říjnový týden přinesl po zářijovém SpeedCHAINu další ze série evropských odborných a společenských událostí, jež mají schopnost každoročně přivést na jedno místo vysoké stovky logistických profesionálů z firem a institucí působících v celém dodavatelském řetězci.

Pohled až za horizont …

„Až sedmasedmdesát procent emisí CO2 zatěžujících naše výrobky tvoří ty, jež vznikají u našich dodavatelů, mnohdy daleko za hranicemi Evropy.

Cestou necestou …

Mohly by to být třeba titulky článků z několika nejčtenějších portálů, které jako by nejlépe dokládaly nejistotu a značnou rozpolcenost, se kterou hledíme směrem k naší budoucnosti.

Kde je vůle …

Jednou z ikon filmové tvorby prvního desetiletí jedenadvacátého století byl kreslený snímek Cars, neboli Auta. Byl určen dětem, ale milovali ho – a mnohdy dodnes milují – i generace jejich rodičů. Tvůrci v Pixaru vdechli v cartoonu obyčejným starým vozům, žijícím v kdysi rušném, dnes ale díky dálničnímu obchvatu moderní civilizací dávno zapomenutém městečku, život a nezaměnitelný charakter.