DKV Mobility překonala milník 500 000 dobíjecích bodů

28.08.2023 | Článek dne

DKV Mobility tak nabízí společně s dceřinou firmou GreenFlux přístup do jedné z největších evropských sítí pro nabíjení elektromobilů.

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, překonala významný milník 500 000 dobíjecích bodů v Evropě. Zákazníci společnosti DKV Mobility mohou s kartou DKV +Charge nebo aplikací DKV Mobility využívat pro nabíjení svých elektricky poháněných vozidel přibližně 509 000 dobíjecích bodů. 

„Překročením hranice 500 000 dobíjecích bodů jsme upevnili své postavení mezi největšími poskytovateli služeb pro nabíjení v Evropě. Jen v letošním roce jsme společně s naší dceřinou firmou GreenFlux zařadili do naší sítě již více než 100 000 dobíjecích bodů. Na tento pokrok jsme hrdí a naši přítomnost na tomto trhu chceme dále rozšiřovat, aby bylo nabíjení v celé Evropě pro naše zákazníky co nejjednodušší,“ říká Sven Mehringer, generální ředitel divize Energy & Vehicle Services ve společnosti DKV Mobility.

GreenFlux, dceřiná firma společnosti DKV Mobility, má na starosti nabídku společnosti DKV Mobility u veřejných dobíjecích stanic a zaměřuje se v této oblasti na spolupráci s partnery. Od září 2020, kdy společnost DKV Mobility zařadila do své akceptační sítě stotisící dobíjecí bod, se jejich počet již zpětinásobil. 

Zdroj: DKV Mobility

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.