GREENTECH FESTIVAL: Zaměření na cirkulární ekonomiku – pilotní projekt recyklace skla míří do sériové výroby

29.06.2023 | Článek dne

Sklo čelního okna modelu Audi Q4 e-tron bude obsahovat až 30 procent recyklátu z již neopravitelných autoskel. Audi tak úspěšně přenáší pilotní projekt „GlassLoop“ do sériové výroby. Audi je prvním prémiovým výrobcem, který společně s partnerskými společnostmi etabluje takový koloběh skla v automobilovém průmyslu.

Dosud se již neopravitelná autoskla – v současnosti se jedná především o skla čelních oken a panoramatických střech – používala pouze pro méně náročné účely, například pro lahve nebo jako izolační materiál – jedná se tedy o tzv. downcycling. Pilotní projekt poprvé prokázal, že lze autosklo znovu používat při zachování stejné kvality. Audi na akci GREENTECH FESTIVAL 2023 prezentuje, jak taková recyklace vypadá. GREENTECH FESTIVAL 2023 se koná ve dnech 14. až 16. června v Berlíně. Audi tuto konferenci o udržitelnosti podporuje od roku 2020 jako zakládající partner.

Audi společně s firmami Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass a Saint-Gobain Sekurit ukazuje projektem „GlassLoop“, jak lze v sériové výrobě realizovat materiálové koloběhy. Partneři společně po dobu jednoho roku testovali možnosti výroby nových skel pro čelní okna modelu Audi Q4 e-tron* z poškozených autoskel. Nyní je tento proces připraven pro sériovou výrobu. Autoskla jsou v rámci inovativního recyklačního procesu nejprve rozdrcena. Směs je následně zbavena všech částí, které nejsou ze skla, například zbytků lepidel. Partnerské firmy takto získaný skleněný granulát roztaví a přidají ho do procesu výroby tabulového skla pro automobily. Podíl druhotných surovin v takto vyrobeném skle dosahuje až 30 procent. K dispozici má být tolik střepů skla, aby byl zajištěn požadovaný podíl recyklátu po celou dobu výroby modelu Audi Q4 e-tron* na základě aktuálně plánovaných počtů vyrobených vozů. Takto vyráběná skla čelního okna se mají používat při výrobě modelu Audi Q4 e-tron* od září 2023.

„Pokud již neopravitelná autoskla zpracujeme tak, aby byla znovu vhodná pro výrobu automobilů, spotřebujeme celkově menší množství primárních surovin a zabráníme downcyclingu již neopravitelných autoskel,“ vysvětluje Philipp Eder, vedoucí projektu cirkulární ekonomiky v dodavatelském řetězci ve společnosti Audi. Podle jeho slov se používáním zpracovaného skleněného granulátu sníží poptávka po primárních surovinách, například křemičitém písku.

Recyklace skla získala ocenění za udržitelnost

Projekt „GlassLoop“ je součástí programu Act4Impact pro dodavatelský řetězec společnosti Audi. Vizí tohoto programu je co nejvíce minimalizovat dopady dodavatelského řetězce společnosti Audi na lidskou společnost a životní prostředí. Tento požadavek se již setkává s pozitivní odezvou. Letos se značka Audi stala jedním ze tří držitelů Německého ocenění pro udržitelné projekty v kategorii „Recyklační koncept“. Toto ocenění uděluje Německý institut pro kvalitu služeb, zpravodajská stanice ntv a časopis DUP UNTERNEHMER pod patronátem Brigitty Zypriesové (bývalé spolkové ministryně hospodářství).

Audi hodlá v budoucnosti zavádět do praxe další materiálové koloběhy. Společnost Audi zamýšlí zvyšovat využívání druhotných surovin tam, kde to je ekologicky a ekonomicky smysluplné. „Naším cílem je získávat zpět co nejvíce materiálů při zachování vysoké úrovně jejich kvality, abychom je mohli v naší výrobě znovu používat,“ říká Markus Duesmann, předseda představenstva společnosti AUDI AG. Tím se ušetří cenné primární suroviny a minimalizují se ekologické dopady produktů.

Cirkulární ekonomika si klade za cíl co nejdelší zachování vysoké jakosti a kvality materiálů. To je rozhodující faktor, aby mohl být příslušný materiál znovu použit v automobilovém průmyslu a nesloužil k méně náročným účelům. Jednou z oblastí, na kterou se přitom značka se čtyřmi kruhy zaměřuje, jsou materiály z již použitých spotřebních produktů. Jedná se například o materiály z vozidel zákazníků, která jsou na konci svého životního cyklu. Cílem je přitom co nejvíce zabránit downcyclingu, tedy ztrátě kvality materiálu v recyklačním procesu.

Audi ve své expozici na veletrhu GREENTECH FESTIVAL ukazuje, jak lze úspěšně realizovat koloběh u nejrůznějších materiálů od oceli přes hliník až po plasty. Již pátého ročníku akce GREENTECH FESTIVAL se účastní více než 190 vystavovatelů, vystoupí na ní 120 přednášejících a organizátoři očekávají více než 15 000 návštěvníků. Program největšího evropského festivalu zelených inovací, který se koná v areálu bývalého letiště Berlín-Tegel, zahrnuje pódiové a panelové diskuze, odborné prezentace, přednášky a školení. Zakladateli GREENTECH FESTIVALU jsou Nico Rosberg, který podniká v oblasti trvalé udržitelnosti, a inženýři Marco Voigt a Sven Krüger.

Nominace stipendistky Ekologické nadace Audi

Dalším highlightem jsou GREEN AWARDS. Tato ocenění jsou udělována angažovaným osobnostem, institucím, firmám, start-upům a inovátorům za jejich nápady, které umožňují zvýšit úroveň udržitelnosti. Ekologická aktivistka Sharona Shnayderová byla nominována v kategorii „Youngster“ na ocenění, které se předávalo ve středu (14. 6.). Jako stipendistka Nadace Audi pro životní prostředí se snaží svým hnutím „Tuesdays for Trash“ přesvědčovat lidi na celém světě, aby zbavili životní prostředí odpadu.

Mission:Zero

Audi hodlá do roku 2025 dosáhnout ve svých výrobních závodech neutrální bilance emisí CO2[1]. Společnost za tím účelem iniciovala ekologický program „Mission:Zero“, který sdružuje veškeré snahy o minimalizaci dopadů výroby a logistiky na životní prostředí. Tento ekologický program se přitom nezaměřuje pouze na dekarbonizaci, ale podporuje také efektivní používání vody a surovin i ochranu biologické rozmanitosti a její zachování.

K Mission:Zero patří i to, že Audi ve své expozici na GREENTECH FESTIVALU používá udržitelné, recyklovatelné materiály a modulární konstrukci veletržního stánku, která se vyznačuje velkou variabilitou.

Projekty Nadace Audi pro životní prostředí

Nadace Audi pro životní prostředí představuje na festivalu výběr podporovaných projektů, mimo jiné projekt sanace pobřeží v USA. Ekologická iniciativa Save the bay v Kalifornii a nadace Chesapeake Bay Foundation na východním pobřeží USA se zasazují o zachování zdravých a odolných ekosystémů v pobřežních vodách.

V Thajsku pracuje Nadace Audi pro životní prostředí společně s Nadací Ferryho Porscheho a everwave na robotickém sběru odpadu z řek a vodních kanálů v regionu hlavního města, Bangkoku. Kromě úklidů mají být vybudovány struktury pro odbornou likvidaci odpadu.

V projektu URBANFILTER, který byl představen na jedné z panelových diskuzí Audi, vyvíjí Nadace Audi pro životní prostředí spolu s Technickou univerzitou Berlín nové filtrační moduly pro odvodňovací vpusti. Testy v laboratoři Technické univerzity Berlín ukázaly, že filtry pracují velmi efektivně. V testovací fázi dokázaly zadržovat smetí ze silnice, nedopalky cigaret, mikroplasty v podobě plastových granulátů o velikosti až tři milimetry, obaly od bonbonů nebo víčka od pohárů na kávu s sebou, aniž by došlo k jejich ucpání. A to nejen za slabého, ale i silného deště.

Zdroj: Audi

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.