P&G zavádí nový dodavatelský řetězec, který je nejenom efektivnější, ale také udržitelnější

18.06.2024 | Článek dne

Společnost P&G zahájila ve spolupráci se společností HOPI DC Strančice testování nového konceptu dodavatelské řetězce. Ten spočívá v zavedení systému hybrid dead-pile loading během tras do střední Evropy a Střední Asie. Přeprava na těchto trasách je mimořádně náročná a dlouhá, a proto bylo třeba zvážit takový přístup, který bude šetrný k přírodnímu prostředí. Tento inovativní projekt je tak zaměřen na výrazné snížení emisí výfukových plynů a CO2.

Hybrid loading, který kombinuje různé způsoby přepravy a optimalizuje prostorové využití zboží, představuje průlomovou změnu v logistickém procesu P&G. Cílem projektu je mimo jiné přechod ze smíšených palet na hybrid dead-pile loading a zvýšení míry naplnění vozidel na zákaznických linkách do Mongolska, Gruzie a Ázerbájdžánu. Pokud dojde také ke snížení počtu nákladů o zhruba 99 cest za rok, uspoří se tím téměř 500.000 kilometrů cesty. Tento projekt je tak důležitým krokem k dosažení udržitelnější budoucnosti.

Projekt má za sebou 4 úspěšné testy. Budoucí cíle projektu jsou především úspěšné dokončení testování hybrid dead-pile loading na všech třech trasách, zavedení hybrid dead-pile loading do operační strategie DC Strančice a zavedení hybrid dead-pile loading v rámci společnosti HOPI jako standard pro úspornou dopravu do Mongolska, Gruzie a Ázerbájdžánu.

„Jsme nadšeni z možností, které nám nový dodavatelský řetězec přináší,“ říká Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace ve společnosti Procter & Gamble. „Hybrid dead-pile loading na trasách do Střední Asie nám nejen umožňuje efektivněji řídit naše logistické operace, ale také významně přispívá k našemu cíli snížit emise CO2 až o 510 tun. Tento projekt je tak dalším krokem v našem závazku k udržitelnosti a jsme hrdí na to, že můžeme přispět k ochraně životního prostředí,“ dodává.

Nový dodavatelský plán je součástí širší strategie společnosti P&G zaměřené na inovace a udržitelnost v celém dodavatelském řetězci. Společnost očekává další pozitivní výsledky testování a nadále plánuje rozvoj inovací v dodavatelském řetězci, který zefektivní proces převozu zboží od továrny až ke spotřebiteli.

Zdroj: Neopublic

Porsche Česká republika spouští novou kampaň, připomíná důležitost recyklace

Společnost Porsche Česká republika spustila novou kampaň, která připomíná široké motoristické veřejnosti přínosy recyklace a správný postup při likvidaci výrobků s ukončenou životností. Některé automobilové komponenty lze po renovaci znovu použít, v ostatních případech přichází na řadu většinou recyklace, která získá cenné suroviny pro výrobu nových produktů, nebo energetické využití jinak nezpracovatelných materiálů.

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště

Přestavba městského nádraží v Jihlavě může začít, Správa železnic vybrala zhotovitele prací. Stavbu provede společnost Skanska, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1 266 866 061 korun. Stanice, která se nachází blízko centra krajského města, zcela změní podobu. Vzniknou nová nástupiště, na která bude přístup podchodem. Dosluhující nádražní budovu nahradí nový objekt, který bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Zahájení prací se plánuje už v srpnu, dokončení pak v polovině roku 2026.

Příručka pro řidiče: Sedm praktických tipů, jak se chovat bezpečně v blízkosti kamionů

Práce řidiče kamionu patří mezi náročná povolání. Znamená dlouhé hodiny za volantem, neustálou soustředěnost a tíhu odpovědnosti za několikatunový náklad či bezpečnost projíždějících vozidel. I přesto, že interakce s kamiony je na českých silnicích dnes již zcela běžná, ne každý řidič ví, jak jízdu poblíž silničních kolosů přizpůsobit, aby řidičům nákladních vozidel jejich práci nekomplikoval a také neohrozil sebe ani ostatní.