Pro investice či financování nemovitostí je technický posudek naprosto klíčový

30.04.2024 | Článek dne

Společnosti Upvest a Savills spolupracují v rámci projektů týkajících se investic ve formě podílu do třídy aktiv nazývanou jako real estate private debt a private equity. Savills zajišťuje u těchto typů nemovitostních projektů technicko-znalecké posudky (tzv. technical due diligence), které jsou (společně s komerční, právní či finanční předinvestiční prověrkou) pro tento typ investic naprosto klíčové.

Upvest po vyhodnocení všech aspektů a výsledků externích prověrek případně upravuje smluvní vztah v kontextu identifikovaných rizik a realizuje, či zamítá investiční záměr v případě identifikace nepřekonatelných rizik. Upvest doposud zafinancoval 3,4 miliardy korun v rámci 52 investičních projektů (v celkové hodnotě 23,2 miliardy korun) a investorům vyplatil 1,6 miliardy korun.

„Naše projekty přinášejí v průměru vyšší výnos, než je aktuální inflace a dlouhodobě konkurují i jiným investičním nástrojům. Technický posudek rezidenční nebo komerční nemovitosti je pro správné nastavení investiční strategie či struktury poskytovaného financování naprosto nezbytný. Veškeré nálezy technických posudků musí být řádně ošetřeny, pokud náprava možná není, od záměru odstupujeme,“ říká Petr Volný, Chief Technical Officer ve společnosti Upvest.

„S Upvestem jsme spolupracovali přibližně na dvaceti projektech, a to především z rezidenčního a retailového sektoru. V rámci technické prověrky odhalíme skutečný stav objektu a rizik s projektem spojených, ať už se jedná o posouzení technického stavu stavby, odhad nákladů na opravy vad, posouzení rozpočtů na výstavbu anebo budoucí renovace. K úspěšným společně realizovaným projektům patří například, OC Central Jablonec, Nagano Park a rezidenční projekty společnosti Finep,“ doplňuje Jan Jurčíček, Head of Building & Project Consultancy v Savills.

Aktuálně Upvest uzavřel investici formou participace na mezaninovém úvěru pro kancelářskou nemovitost Opatov Office Park, kde technický posudek Savills sehrál zásadní roli. „Náprava technických nálezů byla zakotvena do smluvní dokumentace a vlastník nemovitosti je povinen technické závady uvést do bezvadného stavu v předem stanoveném termínu. Tato konkrétní investiční příležitost byla nabídnuta investorům s čistým očekávaným výnosem 9,0 až 9,3 % p.a.,“ dodává David Musil, Chief Executive Officer ve společnosti Upvest.

Savills také zajistila pro Upvest kompletní projektové řízení při stěhování do nových kancelářských prostor v Jindřišské 16. V rámci rekonstrukce butikové kanceláře byl vytvořen atraktivní prostor, který je komfortní jak pro každodenní práci, tak pro jednání s prestižní klientelou.

Zdroj: Savills CZ

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.