ALD Automotive I LeasePlan predstavujú novú globálnu značku mobility

23.10.2023 | FOCUS na Slovensko

ALD Automotive I LeasePlan dnes predstavili Ayvens, svoju novú globálnu značku mobility, ktorá spája obe spoločnosti pod jednou spoločnou identitou. Reprezentuje ďalší strategický míľnik vo vývoji spoločnosti po spustení jej trojročného strategického plánu rozvoja v septembri 2023.

Spojením vzájomne sa dopĺňajúcich schopností a odborných znalostí sa spoločnosti naskytla príležitosť zmeniť víziu o mobilite v budúcnosti k lepšiemu. Nová značka napĺňa tento spoločný cieľ tým, že definuje jedinečné postavenie spoločnosti na trhu a zdôrazňuje, čím sa odlišuje a akú hodnotu prináša zákazníkom vo všetkých segmentoch. Naším záväzkom je zlepšenie plynulosti života pomocou riešení, ktoré budú jednoduchšie, inteligentnejšie a udržateľné.

Zlúčená skupina Ayvens má predpoklady stať sa popredným globálnym hráčom v oblasti udržateľnej mobility. S najväčšou flotilou elektromobilov viacerých značiek z celkového počtu 3,4 milióna vozidiel spravovaných po celom svete má spoločnosť za cieľ byť lídrom na ceste k nulovým čistým emisiám a ďalej formovať digitálnu transformáciu odvetvia.

Nová jednotná značka vytvára silnú identitu pre dvoch vysoko renomovaných hráčov v odvetví prostredníctvom:

Nového názvu a symbolu

Ayvens je zapamätateľný, jednoduchý, ale zároveň aj štatutárny názov, ktorý naznačuje smerovanie k pokroku. Sprevádza ho symbol, ktorý predstavuje odkaz spoločností spájajúcich sa ako jeden tím, pracujúcich na spoločnom cieli, so silným, stabilným základom a plynulým rastom, znázorňujúc progres a dynamiku.

Tento názov je pevne zakotvený u celosvetovo uznávaného väčšinového akcionára, spoločnosti Societe Generale.

Nová vizuálna identita

Vizuálna identita vyjadruje energiu prostredníctvom priateľského, moderného písma spolu so živými, jedinečnými farbami inšpirovanými prírodným prostredím vytvorenými tak, aby vynikli na trhu. 

Radostná a dynamická ikonografia zachytáva podstatu mobility a prezentuje ju prostredníctvom krásnych momentov, ktoré sú zároveň súčasťou každodenného života.

Nový slogan

Slogan „Better with every move“  vystihuje hlavné poslanie spoločnosti, ktorým je poskytovať udržateľnejšiu mobilitu prostredníctvom neustáleho pokroku pre zákazníkov, firmy ako aj planétu.

Foto: ALD Automotive | LeasePlan

ALD Automotive | LeasePlan poverili svetovú dizajnérsku agentúru Dragon Rouge vytvorením značky, ktorá by povýšila postavenie doterajších spoločností v odvetví nad rámec lízingu a stala sa tak novým lídrom v oblasti lepšej a udržateľnej mobility.

V priebehu roka 2024 ožije nová značka v 44 krajinách, v ktorých je spoločnosť ALD Automotive | LeasePlan prítomná, čo predstavuje najväčšie priame geografické pokrytie v odvetví. Používať ju budú všetky segmenty klientov (korporácie, malé a stredné spoločnosti, profesionálov a súkromné osoby) a viditeľná bude vo všetkých komunikačných kanáloch a kontaktných bodoch, najmä v rastúcom digitálnom ekosystéme spoločnosti. Na Slovensku sa očakáva jej spustenie v druhom kvartáli 2024.       

“Každý deň je príležitosťou na lepší pohyb a úlohu pri tom zohráva každý z nás. Spojením síl je naša spoločnosť vďaka svojej veľkosti, pokrytiu, odborným znalostiam v oblasti služieb a záväzku k inováciám pripravená viesť cestu k rozsiahlemu zavádzaniu udržateľnej mobility,” potvrdil Tim Albertsen, výkonný riaditeľ spoločnosti Ayvens, predtým ALD Automotive | LeasePlan. “Ako významný hráč v sektore mobility využijeme svoju vedúcu pozíciu na formovanie budúcnosti mobility a dosiahnutie dokonalosti. Táto nová podoba značky nielenže umožní našim 15 700 zamestnancom zdieľať novú spoločnú identitu, ale odráža aj to, ako sa meníme, aby sme sprevádzali potreby našich zákazníkov v oblasti väčšieho výberu, slobody a hodnoty, a pomôže nám zvýšiť povedomie trhu i klientov, ako aj prilákať tie najlepšie talenty na celom svete.”

Zdroj: ALD Automotive | LeasePlan

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.