DACHSER otvoril nový moderný sklad v Martine

15.11.2023 | FOCUS na Slovensko

Investícia spoločnosti DACHSER v regióne Turiec postupne prinesie 50 nových pracovných miest.

Nový sklad spoločnosti DACHSER disponuje skladovacou plochou 2 227 m2 a 12 modernými skladovými bránami, čo umožňuje rýchle a efektívne nakladanie či vykladanie tovarov, pričom bude slúžiť ako centrum pre cross-docking, skladovanie a kontraktnú logistiku.

Primárnou funkciou skladu je jeho využitie ako prekládkový terminál. Aktuálne disponuje kapacitou 2.000 paletových pozícií pre skladovanie a kontraktnú logistiku, avšak kapacita expanzných priestorov umožňuje vytvorenie ďalších 5.000 paletových miest v budúcnosti.

„Sklad bol navrhnutý s ohľadom na efektívnosť a optimalizáciu našich logistických procesov. Zvýšený počet brán a možnosť manipulácie s veľkým množstvom tovaru nám umožní výrazne urýchliť procesy nakladania a vykladania a prinesie kvalitnejší a rýchlejší servis pre našich zákazníkov,“ hovorí Barbora Feťková, Branch Manager DACHSER v Martine.

S otvorením nového skladu v Martine prichádza aj rozšírenie priamych denných liniek v rámci siete DACHSER, a to do hubu v Lozorne, pobočky v Košiciach i nemeckého Hofu a Ohringenu. Ďalšie dva prekládkové terminály v Radeburgu a v Landsbergu sú obsluhované 2 až 4 krát do týždňa, podľa potrieb klientov. Optimalizácia logistických procesov a hustá sieť 396 pravidelných denných liniek v rámci siete DACHSER v Európe pre zákazníkov znamená nižšiu potrebu prekládok a s tým spojené minimalizovanie zdržaní v procese dodania.

Presťahovanie do nových priestorov prináša dvojnásobný počet nakladacích brán oproti pôvodnému skladu, moderné administratívne zázemie o rozlohe 430 m2 a nespočetné výhody nielen pre DACHSER, ale aj pre klientov. Zvýšená skladovacia kapacita, výrazne rýchlejšie procesy nakladania a vykladania, ako aj potenciál pre rozvoj kontraktnej logistiky sú len niektoré z výhod, ktoré nový sklad v Martine prináša.

Nový sklad DACHSER je strategicky umiestnený na severovýchodnej strane areálu ZŤS, s výbornou dostupnosťou obchvatu mesta a vzdialenosťou 5 minút do centra mesta Martin.

Zdroj: DACHSER

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.