DKV Mobility vstupuje do aliancie ChargeUp Europe s cieľom podporiť rozvoj nabíjacej infraštruktúry

07.06.2023 | FOCUS na Slovensko

DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, sa pripojila k aliancii ChargeUp Europe. Aliancia sídli v Bruseli a zastupuje sektor infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel. Celkovo 27 členov tohto odvetvia spolupracuje na rýchlom a efektívnom zavádzaní nabíjacej infraštruktúry v Európe. Členovia ChargeUp Europe pôsobia v 27 členských štátoch EÚ a spravujú akceptačnú sieť s celkovým počtom 500 000 nabíjacích miest.

„Zo vstupu do aliancie ChargeUp Europe máme radosť. Teší nás, že môžeme prispieť k úspešnému prechodu na elektromobilitu v Európe našimi odbornými znalosťami a najlepšími možnými dodávateľskými riešeniami orientovanými na zákazníka,“ hovorí Christopher Schäckermann, vedúci divízie eMobility v spoločnosti DKV Mobility.

„V aliancii ChargeUp Europe vítame DKV Mobility ako spoločnosť, ktorá konzekventne rozširuje svoju celkovú ponuku na nabíjanie elektrických vozidiel v celej Európe. Prijatím DKV Mobility do ChargeUp Europe ešte viac posilňujeme naše odborné znalosti a hlas zastupujúci firemné vozové parky,“ dodáva Lucie Mattera, generálna tajomníčka ChargeUp Europe.

DKV Mobility poskytuje riešenia na mieru pre nabíjanie elektrických vozidiel, a to od nabíjacej infraštruktúry cez plánovanie až po poradenstvo a inštaláciu. Výsledkom je kompletná ponuka transparentných služieb pre zásobovanie elektromobilmi – na cestách, doma aj v práci. DKV Mobility prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti GreenFlux ponúka akceptačnú sieť 468 000 nabíjacích miest v celej Európe.

GreenFlux ako súčasť spoločnosti DKV Mobility významne prispieva k urýchleniu výstavby nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Európe. Platforma SaaS (Software-as-a-Service; softvér ako služba) spoločnosti GreenFlux umožňuje prevádzkovateľom nabíjacích miest a poskytovateľom služieb nabíjania prevádzkovať a rozširovať svoje nabíjacie siete a služby pre vodičov. Spoločnosti DKV Mobility a GreenFlux spoločne urýchľujú prechod na nákladovo efektívnu a udržateľnú mobilitu budúcnosti.

Zdroj: DKV Mobility

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.