Dr. Tobias Burger sa stal COO Air & Sea Logistics v spoločnosti Dachser

11.01.2024 | FOCUS na Slovensko

Novým prevádzkovým riaditeľom (COO) pre leteckú a námornú logistiku a členom výkonnej rady logistického poskytovateľa Dachser sa na začiatku roka 2024 stal Dr. Tobias Burger (46). Bývalý zástupca riaditeľa Air & Sea Logistics (ASL) nahradil na poste Edoarda Podestà (61), ktorý odišiel z aktívneho profesionálneho života po viac ako 20-ročnej kariére v spoločnosti Dachser, v rámci ktorej posledné štyri roky viedol obchod s leteckou a námornou nákladnou dopravou.

„Dôkladne pripravené odovzdanie agendy na vrchole obchodnej oblasti Air & Sea Logistics odráža cielený a dlhodobo orientovaný ďalší rozvoj našej medzikontinentálnej siete,“ vysvetľuje Bernhard Simon, predseda dozornej rady spoločnosti Dachser. „Edoardo Podestà budoval naše podnikanie v Ázii od roku 2003 a za posledné štyri roky významne prispel k rastu našej spoločnosti, z pozície COO leteckej a námornej logistiky. V Tobiasovi Burgerovi sme našli skúseného logistického stratéga na čele našej organizácie Air & Sea Logistics, ktorý má hlboké a holistické chápanie zložitých výziev, ktorým čelia globálne logistické trhy.“

Hlavnou úlohou Tobiasa Burgera ako COO pre leteckú a námornú logistiku je riadiť rast Dachseru na globálnych trhoch. „Sme presvedčení, že hlavným impulzom nášho budúceho rastu bude podnikanie v Ázii a Amerike,“ hovorí Burkhard Eling, generálny riaditeľ spoločnosti Dachser. „Úzkym prepojením medzikontinentálnej dopravy s našou efektívnou európskou pozemnou dopravnou sieťou chceme našim zákazníkom ponúknuť komplexné riešenie zberných služieb po celom svete. Táto ponuka globálnej zbernej služby (Global Groupage), poskytovaná integrovanou sieťou s komplexnými možnosťami kontraktnej logistiky, si rozhodne vyžaduje silnú organizáciu leteckej a námornej prepravy s globálnou prítomnosťou.“

Burger má doktorát z podnikového manažmentu a svoju kariéru začal ako strategický konzultant v spoločnosti Siemens Management Consulting. Do Dachseru nastúpil v roku 2009. Po práci v oblasti kontrolingu a rozvoja stratégie dostal zodpovednosť za správu a riadenie spoločnosti (Corporate Governance). V tom čase už dohliadal na strategický rozvoj globálnej siete leteckej a námornej nákladnej dopravy. Burger bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa leteckej a námornej logistiky v roku 2019 a stal sa pravou rukou Edoarda Podestá. Počas tohto obdobia bol spočiatku globálnym manažérom predaja pre leteckú a námornú prepravu. V rokoch 2021 a 2022 viedol Burger s veľkým úspechom operácie obchodnej jednotky leteckej a námornej logistiky pre región EMEA ako výkonný riaditeľ.

Edoardo Podestà: Dve desaťročia rastu a ziskovosti Dachser ASL

Podestà uzavrel svoju úspešnú kariéru manažéra logistiky odovzdaním vedenia Burgerovi. Podestà, ktorý dlhé roky žije v Hongkongu, sa pridal k Dachseru v roku 2003 po akvizícii spoločného podniku. Ako výkonný riaditeľ bol pôvodne zodpovedný za Veľkú Čínu. Ako ázijské podnikanie Dachseru rástlo, čoskoro prevzal zodpovednosť za celú ázijsko-pacifickú obchodnú jednotku. Od roku 2019 bol tiež na čele globálnej leteckej a námornej prepravy ako prevádzkový riaditeľ pre leteckú a námornú logistiku. „Na pozadí extrémne nestáleho trhového prostredia uplatnil svoje hlboké skúsenosti a kreativitu, aby vždy určil jasný smer rastu a ziskovosti,“ hovorí Eling.

Zdroj: Dachser

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.