Geis: Uhlíkovú stopu nehnuteľností máme pod kontrolou

29.02.2024 | FOCUS na Slovensko

Dodržiavanie ekologických nariadení a znižovanie uhlíkovej stopy sú dnes bežnou súčasťou fungovania firiem. V logistickej firme Geis ale na ochrane životného prostredia pracujú veľmi aktívne a nečakajú iba na legislatívne predpisy EÚ alebo národných vlád. V Českej republike majú zavedený maximálne digitalizovaný systém, vďaka ktorému riadia kľúčové klimatické parametre ich fungovania v nehnuteľnostiach. V poslednom čase bol spustený aj na Slovensku, a práve prebiehajú prípravy na jeho inštaláciu v Poľsku.

„Všetko je o osobnom prístupe každého z nás, nielen o nariadeniach EÚ. Je pravda, že mnoho firiem v nich vidí skôr šikanovanie a dodatočné náklady bez pozitívneho efektu. My sme však ekologickou cestou išli už dávno pred tým, ako také predpisy nadobudli platnosť. Teraz ďalej pokračujeme a naše aktivity pre udržateľné fungovanie rozširujeme,“ hovorí Daniel Knaisl, konateľ spoločnosti Geis pre Českú republiku, Slovensko a Poľsko.

Prostredie systému Enmon. Zdroj: Geis

Cesta k zníženiu uhlíkovej stopy nie je jednoduchá. Aby bol dosiahnutý skutočne významný efekt, musí ísť o komplexný súbor mnohých krokov. V rámci udržateľného prístupu k životnému prostrediu Geis v Českej republike v druhej polovici roku 2021 zaviedol systém energetického manažmentu. Prostredníctvom špecifickej platformy Enmon sleduje a optimálne riadi spotrebu energií, monitoruje jej výkyvy a počíta uhlíkovú stopu prevádzky vlastných aj prenajatých nehnuteľností v čase. 

Niektoré z funkcií nového systému:

  • Meranie spotrieb v reálnom čase a ich cielená optimalizácia
  • Monitoring CO2 stopy z prevádzky nehnuteľností
  • Jednoduchšia správa všetkých súvisiacich dokumentov na jednom mieste, a vďaka tomu aj:
  • Jednoduchšie stráženie termínov revízií a potrebnej údržby používaných zariadení
  • Prehľadná evidencia faktúr za energie
  • Úspora času pri zbere a vyhľadávaní konkrétnych informácií
  • Porovnanie efektivity prevádzky rôznych budov
Porovnanie spotreby elektrickej energie v systéme Enmon. Zdroj: Geis

On-line systém odhalí napríklad aj nadmernú spotrebu, v reálnom čase upozorní na havárie, identifikuje rizikové miesta v systéme a tak ďalej. Vďaka tomu je možné reagovať okamžite, bez oneskorenia, ktoré obvykle znamená zbytočnú spotrebu navyše. Systém tiež uľahčuje výber dodávateľa energie a umožňuje rýchlejší výpočet predpokladanej spotreby. Ten je potrebný pre rezerváciu kapacity u dodávateľov.

Inštalovaný merač spotreby energie. Zdroj: Geis

Dôležitú úlohu v snahe o znižovanie uhlíkovej stopy zohráva celková analýza energetického hospodárstva – energetický audit. Cieľom rozboru je nielen zhodnotenie súčasného stavu, ale aj následný návrh opatrení v budovách a ich technických zariadeniach, respektíve technológiách. Tieto nápravné kroky smerujú k úspore energií i financií na ne vynaložených. Hodnotí sa aj stavebná konštrukcia (opláštenie budovy) a technologické celky (tj vykurovanie, chladenie, osvetlenie, ohrev vody, vzduchotechnika, technologické procesy, úprava vlhkosti a podobne).

PRI zavedení a ďalšom riadení nového systému firme Geis pomáhajú špecialisti zo spoločnosti PKV BUILD v Brne, ktorá sa zameriava na problematiku energetických úspor a udržateľného investovania. Property manažérka Geis, Tereza Kirlíková, si spoluprácu pochvaľuje: „Keďže jadrom nášho biznisu je logistika a všetko s ňou spojené, pri prípravách a realizácii energetických úspor sme hľadali profesionála v tejto oblasti. PKV nám pomáha nielen s energetickým auditom a zavedením systému merania spotreby vo všetkých našich pobočkách, ale radí nám aj s návrhom a prijímaním opatrení, ktoré povedú k znižovaniu energetickej náročnosti nášho fungovania. Konzultujeme napríklad aj možnosti efektívneho využitia dotačných programov EÚ a inštalácie fotovoltaiky na našich pobočkách.“

Výsledky a odporúčania plynúce z energetického auditu využíva Geis na vykonávanie zmien, zlepšovanie a v konečnom dôsledku aj na zníženie prevádzkových nákladov. Aktuálne ide napríklad o spomínané vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie v prevádzkach a pružnú reakciu na tieto čísla. Navrhnutých opatrení je celý rad a slúžia ako rámcový návrh ukazujúci, kde všade je možné šetriť. Knaisl k tomu dodáva: „Vždy sa snažíme, aby to, čo urobíme v oblasti enviromentálnej ochrany, malo skutočne zmysel a niečomu konkrétnemu a merateľnému to pomohlo. Keď každoročne nechávame vysadiť tisíce stromov alebo v niektorých prevádzkach vymeniť pôvodné osvetlenie za LED, efekt vidíte ihneď.“

Systém energetického manažmentu je ďalším z udržateľných projektov skupiny Geis, ktorý sa osvedčil. Aj preto ho nedávno spustili na Slovensku a pripravujú jeho inštaláciu v Poľsku. Firma verí, že aj v týchto krajinách im pomôže posúvať sa ďalej na ceste k udržateľnosti.

Zdroj: GEIS SK

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.

ESA logistika otevírá další sklad v Senci na Slovensku

Společnost ESA logistika otevřela na Slovensku v Senci nedaleko Bratislavy nový sklad pro suché zboží. Sklad je umístěn v logistickém P3 Parku v bezprostřední blízkosti dálnice D1 a nabídne 12 650 m2 skladové plochy pro 15 400 paletových míst.