Inteligentné logistické procesy od STILL ako základ dlhodobej flexibility

11.07.2024 | FOCUS na Slovensko

Flexibilita, krátke výrobné cykly, maximálna efektivita a, samozrejme, čo najkvalitnejšie bezpečnostné systémy a opatrenia pre zamestnancov, techniku aj tovar – a to všetko pod tlakom neprestajne rastúcej konkurencie a zvyšujúceho sa tlaku na finančné náklady. Veľa spoločností čelí práve týmto alebo podobným výzvam. Optimalizácia procesov na mieru je nevyhnutným predpokladom pre udržateľné zvyšovanie efektivity a dlhodobú flexibilitu. STILL, špecialista na intralogistické riešenia so sídlom v Hamburgu, sa špecializuje práve na SMART optimalizovanie logistických procesov v spoločnostiach z rôznych odvetví.

Dlhotrvajúci úspech v nestabilných a dynamických časoch si vyžaduje vysoký stupeň flexibility a ochotu rýchlo a neustále sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam, požiadavkám a súvislostiam. Môže to znamenať aj nutnosť zväčšovania výroby, a to vo veľmi krátkom čase, zabezpečenie kratších výrobných cyklov s menšou sériovou výrobou a schopnosť flexibilne prispôsobovať procesy a dodávateľské služby.

SMART procesy – kľúč k flexibilite a škálovateľnosti
Vyššia kapacita, výkonnejšia manipulačná technika, väčšia nezávislosť od ľudskej pracovnej sily vďaka automatizovaným procesom – to všetko sú dieliky skladačky optimalizovanej výroby. Pre udržateľný rast a dlhodobú úspešnosť je nevyhnutné optimalizovať všetky procesy vo výrobe – od príjmu tovaru až po nakladanie a prepravu. „Inteligentné procesy dokážu zabezpečiť flexibilitu aj z dlhodobého hľadiska a stávajú sa stabilným základom, ktorý spoločnosti dovoľuje prispôsobovať výrobu aktuálnym potrebám, a to aj do budúcnosti,“ vysvetľuje Florian Heydenreich, výkonný viceprezident predaja a služieb STILL EMEA.

Ideálne fungovanie SMART výroby vyzerá v praxi tak, že procesy, trasy a prekládkové body tovaru sú jasne definované, automatizované vozíky a inteligentné regálové systémy hladko spolupracujú a tým vytvárajú možnosť optimálne využiť dostupný priestor aj so zvýšením manipulačnej kapacity. Dôležitým benefitom takto fungujúcich procesov je výrazne nižšie riziko nehôd. A ak sa zvýši spoločnosti dopyt, je možné jednducho integrovať do procesov viac vozíkov s vyššou rýchlosťou alebo kedykoľvek pridať regály bez nutnosti meniť procesy a bez ohrozenia zaužívaného toku tovaru.
To platí pre skladovanie, vychystávanie, zásobovanie výroby, expedíciu a výdaj tovaru. Prerušenia výroby alebo zdržania spôsobené technikou či zamestnancami sa obmedzia na minimum. Akonáhle sú všetky relevantné kroky pre sfinalizovanie tovaru jasne definované, zníži sa chybovosť, zvýši sa manipulačná kapacita a spokojní zákazníci dostanú svoje dodávky veľmi rýchlo.

Skúsení odborníci pomáhajú firmám na ceste k SMART procesom
Napriek evidentnej pridanej hodnote SMART procesov sa mnohé spoločnosti stále zdráhajú optimalizovať svoju prevádzku. Odrádza ich nutnosť prehodnotiť zaužívané pracovné postupy a procesy. SMART optimalizácia v logistike je úzko s individuálnymi podmienkami, požiadavkami a cieľmi konkrétnej prevádzky – preto neexistuje univerzálne riešenie. STILL tomu rozumie a maximálne podporuje zákazníkov na ich ceste k inteligentným logistickým procesom. Ponúka individuálny prístup, dlhoročné skúsenosti a konzultácie na vysoko odbornej úrovni. Odborníci STILL najskôr dôkladne zanalyzujú existujúci materiálový tok a logistické procesy. Následne identifikujú silné stránky, potenciál a optimalizačné potreby a navrhnú individuálne odporúčania pre ďalší postup. A to v náväznosti na to, čo zákazník potrebuje – od malých úprav až po komplexnú reštrukturalizáciu celej skladovej prevádzky. „Návrhy na celkové zmeny zavedených procesov si vyžaduje ochotu zákazníka veci meniť a v niektorých prípadoch to môže znamenať výraznú reorganizáciu,“ vysvetľuje Florian Heydenreich. „Je potrebné myslieť na to, že v konečnom dôsledku je optimalizácia procesov a implementácia inovatívnych technológií kľúčom k vyššej produktivite, flexibilite a škálovateľnosti a z dlhodobého hľadiska aj finančnej návratnosti.“

Digitálne riadiace systémy = transparentné procesy
Vďaka optimalizácii procesov prevádzky sa významne zlepší tiež analýza vnútorných procesov. Čím viac vedomostí má spoločnosť o svojich vnútorných procesoch, schopnostiach a výzvach, tým môže byť cielenejšia a úspešnejšia v zlepšovaní sa a tiež v reakciách na zmeny. STILL dokáže veľmi efektívne pomôcť v analýze procesov prostredníctvom svojich digitálnych systémov riadenia materiálového toku a vozového parku. Mapujú každý jeden krok procesu v reálnom čase a spájajú rôzne informácie tak, aby vytvorili prehľadný celok. Vďaka systému od STILL presne viete, do akej miery sú vaše vozíky vyťažené, ako dlho trvá vychystávanie jednej objednávky, aký tovar sa nachádza v ktorom regálovom priestore a v akom množstve. A existuje tiež možnosť presne plánovať vyťaženosť svojho vozového parku – nielen podľa veľkosti, ale aj z hľadiska výberu, konfigurácie a úloh jednotlivých vozíkov.
Aby si zákazníci dokázali vytvoriť predstavu, ako sa ich sklad môže zmeniť implementáciou inteligentných procesov a inovatívnych technológií, logistickí špecialisti zo spoločnosti STILL pripravili ukážku na Smart Logistics | STILL Slovensko, kde je možné vidieť rozdiel v chode prevádzky PRED automatizáciou a PO optimalizácii procesov.

Zdroj: PR Clinic

Cestné vlaky: Efektivita, úspory a ekológia v jednom

Cestné vlaky sú jednoduché, ale veľmi účinné riešenie, ktoré výrazne zvyšuje efektivitu prepravy tovaru. Geis využíva tieto súpravy na svojich najvyťaženejších trasách. Vďaka nim prepravuje zásielky úspornejšie, a navyše ekologickejšie.

Správa o trvalej udržateľnosti 2023: Spoločnosť DKV Mobility znížila emisie CO2 o 50,4 percenta

Spoločnosť DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, zverejnila Správu o trvalej udržateľnosti v roku 2023, ktorá informuje o stratégií spoločnosti DKV Mobility v oblasti ESG (ochrana životného prostredia, spoločenská zodpovednosť a zodpovedné riadenie firmy) a o jej záväzkoch a dosiahnutom pokroku pri realizácií cieľov v oblasti ESG.

Skupina C.S.CARGO posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu akvizíciou NAD – RESS Senica

Dopravná a logistická skupina C.S.CARGO úspešne dokončila akvizíciu takmer 82 % spoločnosti NAD - RESS Senica a.s., ktorá je jedným z kľúčových hráčov v oblasti chladiarenskej distribúcie a zákazníckeho servisu v segmente FMCG na Slovensku. Skupina C.S.CARGO týmto krokom výrazne posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu a rozširuje svoje kapacity v oblasti špecializovaných prepravných služieb.