Karel Hirman rokoval v Sabinove o aktuálnom stave príprav na vybudovanie nového priemyselného parku

31.01.2023 | FOCUS na Slovensko

Minister hospodárstva SR Karel Hirman viedol v piatok 27. januára spolu so zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pracovné rokovania s primátorom mesta Sabinov Michalom Repaským. Diskusii dominovala téma aktuálneho stavu príprav na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má ambíciu patriť medzi najväčšie priemyselné parky v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Súčasťou diskusií bola aj otázka pripravenosti a potenciálu mesta Sabinov prijať ďalšie významné investičné projekty očakávané na východnom Slovensku v budúcich rokoch, čo môže významne zvýšiť ekonomickú kondíciu mesta a celého regiónu.

Minister Karel Hirman sa počas rokovania s primátorom Sabinova Michalom Repaským zaujímal o aktuálny stav a pokrok v prípravách na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má byť v zmysle rozhodnutia vlády SR dokončený do konca roku 2025. Sabinov, ale i celý PSK by v dôsledku vybudovania priemyselného parku významne ekonomicky ťažili. Park by sa zaradil medzi ďalšie pripravované hospodársky významné projekty, akými sú Priemyselný park v Rimavskej Sobote alebo Strategický park vo Valalikoch. Minister Hirman súčasne zameral svoju pozornosť aj na pripravenosť a potenciál mesta Sabinov hostiť ďalšie významné investičné projekty.

Primátor Sabinova informoval ministra Hirmana o konkrétnych otázkach súvisiacich s prípravou prác na realizácii parku. Ministra hospodárstva súčasne ubezpečil o maximálnej podpore a súčinnosti vedenia mesta pre úspešné zvládnutie príchodu investorov a ich následné pôsobenie a ekonomické napredovanie v meste, okolí a celom PSK. Osobitnú pozornosť primátor mesta Sabinov venoval výstavbe nového obchvatu Sabinova a jeho napojeniu na diaľničnú sieť pri Prešove, ktorého výstavba sa začne už na jar tohto roku. Táto dopravná infraštruktúra zásadným spôsobom zlepší logistické operácie a celú dopravnú infraštruktúru pre budúcich investorov v priemyselnom parku. Takéto a podobné aktivity a ich úspešná realizácia zvýšia zároveň atraktívnosť mesta Sabinov aj z pohľadu ďalších významných projektov.

Minister Hirman konštatoval spokojnosť s informáciami, ktoré získal od primátora Repaského. Vyjadril presvedčenie, že Sabinov, aktuálne predstavujúci jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska, bude v realizácii všetkých vytýčených aktivít úspešný. Na záver uviedol, že realizácia priemyselného parku v Sabinove bude znamenať významný prínos nielen z hľadiska lokálneho, ale i národného, a prispeje k hospodárskemu pokroku celej ekonomiky nášho štátu.

Zdroj: MH SR

Jediný výrobca motorov na Slovensku ich vyrobil už 7 miliónov

Kia Slovakia spustila výrobu motorov na Slovensku už v roku 2006. Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako sedemsto ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 % benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 %. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV.

Siemens Mobility kúpila slovenskú spoločnosť HMH, výrobcu vlakového zabezpečovača MIREL pre štáty V4

Spoločnosť Siemens Mobility dokončila akvizíciu slovenskej technologickej spoločnosti HMH, s.r.o., ktorá je výrobcom národného vlakového zabezpečovacieho systému MIREL pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko. Ten dokáže prijímať signály z návestidiel na trati, merá okamžitú rýchlosť vlaku, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy.