Komisia podporuje 151 reformných projektov v členských štátoch na posilnenie ich odolnosti a konkurencieschopnosti

22.03.2023 | FOCUS na Slovensko

Komisia schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, navrhovaní a vykonávaní 326 významných reforiem v roku 2023.

Podporované projekty sú reakciou na potrebu reforiem, ktorú vyjadrili členské štáty, a zároveň sú úzko prepojené s prioritami Európskej únie v oblasti modernej a efektívnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev.

Mnohé reformné projekty sa týkajú aj výziev, ktoré sa riešia v plánoch obnovy a odolnosti a pláne REPowerEU.

Intenzívnejšia spolupráca medzi orgánmi verejnej správy členských štátov

Pokiaľ ide o toto nové kolo projektov na rok 2023, v rámci Nástroja technickej podpory sa bude aj naďalej klásť veľký dôraz na zlepšenie prevádzkovej kapacity a efektívnosti orgánov verejnej správy členských štátov. V tejto súvislosti sa začne realizovať nová iniciatíva – kooperačná výmena vo verejnej správe (PACE) – na podporu partnerského učenia a najlepších postupov medzi štátnymi zamestnancami rôznych členských štátov s cieľom posilniť ich administratívne kapacity, ako aj schopnosti v oblasti tvorby politík a ich realizácie.

V priebehu tohto roka sa bude vďaka Nástroju technickej podpory posilňovať aj spolupráca medzi členskými štátmi prostredníctvom historicky najvyššieho počtu cezhraničných projektov – 33 reformných projektov je viacnárodných a 10 je multiregionálnych. Európska komisia bude podporovať členské štáty pri riešení spoločných výziev, a to podporou vzájomného učenia a rozvojom spoločných prístupov, pričom každému členskému štátu alebo regiónu bude poskytovať individualizovanú podporu.

Pokračujúce zameranie na reformy súvisiace so spoločnými kľúčovými prioritami

V rámci projektov Nástroja technickej podpory na rok 2023 sa bude členským štátom naďalej poskytovať podpora pri navrhovaní a vykonávaní reforiem zameraných na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie. Celkom 32 % týchto projektov sa zameriava na plnenie cieľov Zelenej dohody a 40 % na digitálnu transformáciu a inovácie.

V záujme posilnenia solidarity s Ukrajinou a účinnejšieho využívania nášho súboru nástrojov sa bude z Nástroja technickej podpory poskytovať členským štátom podpora pri vykonávaní sankcií voči Rusku. Napríklad v záujme účinnejšieho zmrazovania aktív sa podpora zameria na zisťovanie toho, kto je skutočným vlastníkom, resp. kto kontroluje príslušnú spoločnosť. Podpora z Nástroja technickej podpory pomôže aj pri monitorovaní transakcií s kryptoaktívami s cieľom zabrániť obchádzaniu sankcií, ako aj pri mapovaní právomocí vnútroštátnych orgánov na účely vykonávania sankcií.

Počas Európskeho roka zručností sa bude z tohto nástroja poskytovať aj podpora viacerým členským štátom pri budovaní ich vnútroštátnych stratégií v oblasti zručností, ktoré im umožnia riešiť nedostatok zručností a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Rozsiahla realizácia hlavných projektov Nástroja technickej podpory

Tretina reforiem súvisí s hlavnými projektmi v oblasti energetiky, verejnej správy, verejných financií, integrácie migrantov a zdravotnej starostlivosti. Napríklad hlavný projekt v oblasti integrovanej starostlivosti sa zameriava na členské štáty, ktoré chcú navrhnúť a zrealizovať reformy zamerané na zlepšenie interoperability a digitalizácie systémov zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: Európská komisia

Jediný výrobca motorov na Slovensku ich vyrobil už 7 miliónov

Kia Slovakia spustila výrobu motorov na Slovensku už v roku 2006. Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako sedemsto ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 % benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 %. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV.

Siemens Mobility kúpila slovenskú spoločnosť HMH, výrobcu vlakového zabezpečovača MIREL pre štáty V4

Spoločnosť Siemens Mobility dokončila akvizíciu slovenskej technologickej spoločnosti HMH, s.r.o., ktorá je výrobcom národného vlakového zabezpečovacieho systému MIREL pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko. Ten dokáže prijímať signály z návestidiel na trati, merá okamžitú rýchlosť vlaku, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy.