Logistika automotive drží krok so súčasnými trendmi

22.12.2023 | FOCUS na Slovensko

Súčasná spoločnosť prechádza významnými zmenami. Do popredia záujmu sa v maximálnej miere dostáva udržateľnosť a splnenie cieľov k dosiahnutiu klimatickej neutrality, v dôsledku udalostí posledných rokov prešli dodávateľské reťazce obrovskou krízou, využitie moderných technológií sa stáva samozrejmosťou.

Ako súčasný vývoj ovplyvňuje sektor automotive a aký vplyv majú nové trendy na logistiku v tomto segmente, sme sa spýtali Tomáša Potočka, hovorcu spoločnosti Kia Slovakia.

Tomáš Patočka

Aké najvýznamnejšie trendy vo vývoji automobilového priemyslu vnímate z pohľadu vašej značky?

Spoločnosť Kia Corporation predstavila tri nové elektrické modely malej až strednej triedy na výročnom podujatí značky s názvom Dni elektromobilov Kia v Južnej Kórei. Potvrdila tým svoju ambicióznu globálnu stratégiu stáť na čele „revolúcie v oblasti elektrických vozidiel“ a urýchliť jej nástup. Počas podujatia značka predstavila svoju víziu „elektromobilov pre všetkých“ a stratégiu výrazného a rýchleho rozširovania ponuky elektrických modelov. Po tom, ako sa úspešne etablovala ako značka elektrických vozidiel po uvedení modelov EV6 a EV9 na trh, Kia názorne predviedla svoje pokračujúce úsilie v rozširovaní svojho sortimentu elektrických vozidiel. Pribudli doň tri nové elektrické modely malej až strednej triedy, ktoré ponúkajú viac možností a zaisťujú lepšiu prístupnosť elektrických vozidiel pre väčší počet ľudí.

Dodávateľské reťazce prešli za posledné roky obrovskou krízou. Táto kríza posilnila snahu výrobných spoločností udržiavať vysoké stavy zásob. Ako sa do tohto trendu premieta súčasná stabilizácia trhu?

Keďže dodávateľský reťazec prechádzal v posledných rokoch krízami, ako COVID-19, prerušenia dostupnosti surovín a meškanie dodávok, mnohé spoločnosti/dodávatelia/… hľadali rôzne riešenia, a stávalo sa, že u nich dochádzalo aj k zastaveniam výroby. Tieto skutočnosti mohli viesť podniky k udržiavaniu vyšších materiálových zásob na zabezpečenie nepretržitej prevádzky a uspokojenie dopytu zákazníkov v čo najväčšej možnej miere. Relatívne stabilizovaný trh poskytuje lepšiu viditeľnosť a predvídateľnosť z hľadiska ponuky a dopytu. Spoločnosti môžu využiť túto stabilitu na zlepšenie svojich procesov prognózovania a plánovania, čo pomáha znižovať potrebu nadmerných zásob. Takisto výrobné spoločnosti môžu prehodnotiť stratégie riadenia zásob. Stabilizovaný trh navyše umožňuje plynulejší tok tovarov a materiálov v rámci dodávateľského reťazca. Vo všeobecnosti platí, že trend udržiavania vyššej úrovne zásob sa môže postupne znižovať, keď sa trh stabilizuje. Spoločnosti sa môžu viac zamerať na optimalizáciu riadenia zásob, aby dosiahli správnu rovnováhu medzi uspokojením dopytu zákazníkov a minimalizáciou nákladov na zásoby materiálov.

Do akej miery nové technológie a nové prístupy k výrobným operáciám ovplyvňujú logistiku v súčasnom sektore automotive?

Nové technológie a prístupy k výrobným operáciám v automobilovom sektore vedú k transformácii logistiky. Od lepšej viditeľnosti a efektívnosti dodávateľského reťazca až po inteligentné skladovanie a rozhodovanie založené na údajoch, tieto pokroky menia spôsob, akým automobilové spoločnosti riadia svoje logistické operácie. Napríklad, tradičné sklady sa menia na inteligentné sklady vybavené automatizáciou a pokrokovými technológiami. Robotika, autonómne vozidlá a automatizované skladovacie systémy predstavujú trendy v spôsobe, akým sa s materiálom manipuluje a skladuje. Technológie priemyslu 4.0, ako je analýza Big Data, umelá inteligencia a strojové učenie, umožňujú výrobcom automobilov analyzovať obrovské množstvo údajov generovaných v rámci celého dodávateľského reťazca. Tento prístup založený na údajoch pomáha pri optimalizácii logistických operácií. Rovnako s nárastom výroby elektrických vozidiel sa logistika v automobilovom sektore prispôsobuje jedinečným požiadavkám elektrických vozidiel.

Automatizácia je dnes v logistike automotive úplnou samozrejmosťou. Ako je to s využitím umelej inteligencie v logistike automotive?

Využitie AI v automobilovej logistike rastie a umožňuje výrobcom, dodávateľom a logistickým spoločnostiam dosiahnuť vyššiu efektivitu a úspory nákladov. Keďže technológia neustále napreduje, očakáva sa, že AI bude zohrávať čoraz významnejšiu úlohu v budúcnosti automobilovej logistiky. Technológiu AI možno použiť v rôznych oblastiach automobilovej logistiky na zvýšenie efektívnosti, zníženie nákladov a zlepšenie celkového chodu prevádzky. Jednou z hlavných aplikácií AI v automobilovej logistiky je prediktívna analytika. Algoritmy AI dokážu analyzovať veľké objemy údajov na identifikáciu vzorov a presnejších predpovedí týkajúcich sa dopytu, ponuky a optimálnej potreby materiálových zásob. Okrem toho možno AI použiť na monitorovanie dodávateľského reťazca. Pokročilé systémy podporované umelou inteligenciou dokážu sledovať pohyb tovaru, monitorovať úrovne zásob v reálnom čase a poskytovať prehľad o možných prerušeniach alebo oneskoreniach. To umožňuje proaktívne rozhodovanie a rýchle reakcie na nepredvídané okolnosti, čím sa dokáže zabezpečiť efektívny chod logistických operácií.

Ako sa súčasné tlaky na udržateľnosť premietajú do nastavení dodávateľských reťazcov výrobcov automobilov?

Výrobcovia automobilov čoraz viac spolupracujú so svojimi dodávateľmi, aby spoločne riešili otázky udržateľnosti. Môžu spolupracovať na vývoji a implementácii udržateľných postupov, zdieľať najlepšie postupy a podporovať inovácie v oblasti udržateľných technológií. Transparentnosť v dodávateľských reťazcoch tiež naberá na význame, keďže výrobcovia postupne budú zverejňovať informácie o svojich dodávateľoch, postupoch získavania zdrojov a úsilí o udržateľnosť s cieľom zvýšiť zodpovednosť a dôveru.

Zdroj: LogisticFOCUS, Markéta Vojáčková

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.