Lojálny a kvalitný personál – základný kameň úspechu

29.03.2023 | FOCUS na Slovensko

Diskontný reťazec Lidl, ktorý na slovenský trh vstúpil v roku 2004, dlhodobo nielenže patrí k najlepším zamestnávateľom, ale stále sa aj rozrastá.

Len v minulom roku otvoril Lidl na Slovensku sedem nových predajní a spolu ich už má 161. Tieto predajne sú zásobované tromi logistickými centrami – v Nemšovej, Prešove a v Seredi. Práve logistické centrum v Seredi relatívne nedávno prešlo rozšírením o približne štvrtinu svojej pôvodnej plochy. My sme oslovili pána Michala Kiabu, vedúceho tohto logistického centra, aby sme sa dozvedeli viac o jeho fungovaní a o špecifikách logistiky pre takýto veľký diskontný reťazec.

V Lidli ste vedúcim jeho hlavného logistického centra. Môžete nám povedať viac o tom, čo všetko spadá do vašich kompetencií?

Pozíciu vedúceho logistického centra vykonávam relatívne krátko, konkrétne od septembra 2022. Predtým som pracoval v logistickom centre, ale ako vedúci oddelenia. Vedenie všetkých oddelení v sklade spolu s objektmanagementom predstavuje aj pre mňa novú výzvu.

Sklad tvoria tri hlavné oddelenia – príjem tovaru, kompletácia a výdaj tovaru, a menšie technické oddelenie. Ako už vyplýva z názvu oddelení, príjem tovaru má v zodpovednosti denný príjem tovaru od dodávateľov; kompletácia tovaru je z personálneho hľadiska najväčšie oddelenie skladu a jeho zodpovednosťou je denná príprava tovaru pre 64 predajní na západnom a južnom Slovensku (týždenne nakompletujeme zhruba milión kartónov a zavezieme 15-tisíc paliet); oddelenie výdaja tovaru má na starosti doručiť kompletáciou pripravený tovar v správnom čase do predajní. Na dopravu používame dodávateľské kamióny. Logistické centrum Lidl v Seredi aktuálne zamestnáva 315 ľudí. Mojou hlavnou úlohou je dohliadať na procesy v sklade a v spolupráci s vedúcimi jednotlivých oddelení zabezpečiť servis pre predajne v požadovanej kvalite s ohľadom na firemné ciele.

Lidl je známy svojou diskontnou podstatou. Aké špecifiká táto podstata prináša do logistiky spoločnosti?

Diskont v kontexte Lidlu znamená snahu o čo najlepší pomer kvality a ceny, dôraz na čerstvosť, vysoký podiel privátnych značiek, predvýber sortimentu a rýchloobrátkovosť. Lidl začínal na Slovensku s približne 700 produktami v stálom sortimente, dnes ich je násobne viac. Transformácia na súčasný stav bola obrovská. Stále však máme v sortimente produkty, ktoré sa vyskladňujú do predajní a následne aj prezentujú na celopaletovom nosiči. Takáto prezentácia značne zjednodušuje logistiku. Väčšina artiklov sa však denne kompletuje na kartóny, kde je náročnosť na prípravu tovaru značne vyššia.

Spoločnosť Lidl na Slovensku stále rastie a len v minulom roku otvorila sedem nových predajní. Ako sa s touto výzvou pasujete vo vašom logistickom centre?

Otvorenie každej novej predajne pre nás znamená, že sa dostávame bližšie k zákazníkovi. Pre logistické centrum je nevyhnutné mať v predstihu vyriešené najdôležitejšie oblasti – dostatok personálu (a s tým spojený prípadný nábor), kapacitné možnosti uskladnenia tovaru, dostatok prepravných kapacít a správne naplánovanie závozov tovaru, aby bolo možné zabezpečiť obsluhu nových predajní. Jednou z najväčších výziev je kvalita personálu. V regióne, kde sa nachádza Logistické centrum Lidl Sereď, je nízka nezamestnanosť a súčasne relatívny dostatok obdobných pracovných príležitostí. Lojálny a kvalitný personál je preto základným kameňom úspechu nielen nášho logistického centra, ale aj predajní.

Pre takú veľkú operáciu je nepochybne dôležitá aj optimalizácia procesov či automatizácia. Ako je na tom v tomto smere vaše logistické centrum?

Táto téma je v Lidli – či už na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni – často skloňovaná. Podarilo sa nám zaviesť do praxe mnoho takýchto projektov a plánujeme veľa ďalších. Medzi už zavedené optimalizačné procesy patrí driver self checkin (logovanie dodávateľov po príchode do logistického centra bez potrebnej asistencie), časové okná pre dodávateľov pre príjem tovaru, systém zaskladňovania a evidencie tovaru s názvom LPV, nainštalované tzv. roll regále pre zvýšenie kapacity zaskladnených paliet, kompletácia tovaru pomocou hlasových pokynov, systém autodispo (nastavenie objednávok predajní s ohľadom na možnosti skladu, aj z pohľadu efektivity), vyhodnocovanie výkonnosti vodičov vysokozdvižných vozíkov a samotných kompletárov, systém plánovania závozov tovaru či telematické služby v doprave. Z plánovaných systémov nás najbližšie čaká area lane management (automatické priradenie brány vodičovi s ohľadom na miesto zaskladnenia tovaru) alebo nasadenie softvéru Quinting pre presnejšie plánovanie dopravy tovaru do predajní.

Existujú nejaké plány do budúcnosti logistického centra, s ktorými by ste sa chceli podeliť?

Medzi moje priority jednoznačne patrí pracovať na optimalizácii procesov, pretože súčasná doba predstavuje hlavne z pohľadu personálu veľkú výzvu. Digitalizácia a automatizácia skladových systémov a procesov je cesta, ako byť jednotkou na trhu aj v budúcnosti.

Mária Maliková, LogisticFOCUS

Jediný výrobca motorov na Slovensku ich vyrobil už 7 miliónov

Kia Slovakia spustila výrobu motorov na Slovensku už v roku 2006. Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako sedemsto ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 % benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 %. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV.

Siemens Mobility kúpila slovenskú spoločnosť HMH, výrobcu vlakového zabezpečovača MIREL pre štáty V4

Spoločnosť Siemens Mobility dokončila akvizíciu slovenskej technologickej spoločnosti HMH, s.r.o., ktorá je výrobcom národného vlakového zabezpečovacieho systému MIREL pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko. Ten dokáže prijímať signály z návestidiel na trati, merá okamžitú rýchlosť vlaku, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy.