Nedostatok vodičov – nielen európsky problém

05.04.2023 | FOCUS na Slovensko

Nedostatok šoférov je už dlhé roky problémom nielen u nás, ale aj v iných európskych krajinách. Každoročne sa ním, a to aj na svetovej úrovni, zaoberá Medzinárodná únia cestnej dopravy (International Road Transport Union, IRU), ktorá organizuje dotazník medzi svojimi členmi. Tam patria, okrem iného, regionálne združenia dopravcov, konkrétne za Slovensko ČESMAD Slovakia.

IRU sa problémom nedostatku vodičov zaoberá pre ich vplyv nielen na samotné operácie dodávateľských reťazcov či osobnej mobility, ale aj pre všetky ďalšie odvetvia, ktoré to následne môže ovplyvniť. V roku 2022 vydala IRU dva reporty týkajúce sa nedostatku šoférov, a to globálny a európsky.

V roku 2021 bolo podľa IRU, na základe odpovedí jej členov, v Európe neobsadených približne 425-tisíc pozícií vodičov nákladných vozidiel, čo predstavovalo zhruba 10 % všetkých miest pre vodičov nákladiakov. Podľa IRU sa tento podiel mal v roku 2022 zvýšiť na 14 %. Konkrétne čísla za rok 2022 budú známe až neskôr tento rok, keďže do 15. marca 2023 ešte medzi členmi Medzinárodnej únie cestnej dopravy prebieha dotazník, na ktorý svojich členov upozornil aj ČESMAD Slovakia na svojich stránkach. Výsledky prieskumu môže potom toto národné združenie v budúcnosti použiť na svoju obhajobu či lobistické aktivity.

Medzi hlavné problémy, ktoré stoja za nedostatkom šoférov nákladných áut, patrí ich odchod do dôchodku a chýbajúca mladá generácia, ktorá by týchto šoférov nahradila. To je z veľkej časti spôsobené aj neatraktivitou zamestnania šoféra, ktoré si vyžaduje trávenie významného množstva času mimo domova za sťažených podmienok. Pozornosť tomuto venuje aj Európska únia, ktorá minulý rok uviedla do platnosti svoj balíček opatrení za účelom, okrem iného, zlepšenia sociálnych podmienok pre profesionálnych vodičov.

Zvyšovanie miezd vodičov v mnohých európskych štátoch pritom podľa IRU neprinieslo výrazné zmeny, čím sa ďalej potvrdzuje, že neatraktívnosť práce vodiča nespočíva len v mzde, ale aj v celkových pracovných podmienkach. Napríklad napriek vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v Európe len 7 % z nich pracuje ako vodiči nákladných vozidiel. I keď táto štatistika nevyzerá veľmi pozitívne, v starnúcej európskej populácii mladí pod 25 rokov predstavujú len približne 8 % pracovnej sily, čo znamená, že proporčne je na tom toto odvetvie relatívne dobre. Priemerný vek vodiča nákladiaku v Európe je pritom 47 rokov, čo IRU vo svojom komentári označila za demografickú časovanú bombu. Je možné, že aj samotné obmedzenie ohľadom veku, od ktorého je možné stať sa týmto vodičom, má v niektorých krajinách vplyv na rozhodnutie mladých ľudí, keďže im sťažuje prístup k profesii.

Chýbajúci vodiči by mohli byť doplnení aj z radov vodičiek – avšak aj tu sa ukazujú problémy s prilákaním žien do tejto profesie. Podľa IRU je pritom podiel žien medzi vodičmi v sledovaných krajinách Európy dlhodobo veľmi nízky, a to približne 3 %. V tejto oblasti vedie Taliansko, kde je podiel žien v tejto profesii 6 %.

Podľa dopravcov existuje hneď niekoľko opatrení, ktoré by vlády mohli prijať, aby sa nedostatok vodičov neprehlboval. Okrem zníženia minimálneho veku a všeobecného zlepšenia pracovných podmienok sem zaradili napríklad aj uľahčenie prístupu k profesionálnemu tréningu, zlepšeniu imidžu povolania, či umožnenie alebo podporovanie využívania vozidiel s vyššou kapacitou. Vlády by mohli zapracovať aj na odpočívadlách, ktoré by mali byť zabezpečené a bezpečné, vrátane toho, aby boli dobre vybavené, či už sprchami, oddelenými toaletami pre mužov a ženy, či ponukou zdravých jedál.

Ako problematické sa podľa prieskumu často javia aj miesta nakládky a vykládky, kde nielenže nemusia byť toalety, ktoré by vodiči mohli použiť, no tiež tu často bývajú dlhé čakacie doby, alebo sa stáva, že šoféri musia niekedy nakládku či vykládku vykonať sami.

Čo sa týka celosvetového prieskumu, v sledovaných krajinách IRU zistila, že v roku 2021 bolo nezaplnených približne 2,6 milióna pozícií vodičov nákladných áut. Vo všetkých regiónoch až na Čínu a USA je menej ako 3 % vodičiek nákladných áut, pričom v Číne je to 5 % a v USA 8 %. Keďže minuloročný prieskum sa uskutočnil ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine, tá sa do konkrétnych čísel premietne až v tom ďalšom prieskume. Je tu však predpoklad, že vojenský konflikt ovplyvnil aj nedostatok vodičov, či už to bolo napríklad tým, že ukrajinskí vodiči nemohli opustiť krajinu, alebo tým, že ruským a bieloruským vodičom zamestnaným v niektorých európskych krajinách nemuseli byť predĺžené víza.

Podľa generálneho sekretára IRU Umberta de Pretta, chronický nedostatok vodičov má okrem problémov v dodávateľských reťazcoch vplyv aj na infláciu. „Operátori cestnej dopravy robia dostatočne veľa, ale vlády a autority by sa mali sústrediť najmä na zlepšenie parkovacej infraštruktúry, prístupu k profesionálnemu tréningu, a povzbudzovania žien a mladých ľudí k záujmu o túto profesiu,“ dodal.

V októbri 2022 sa IRU taktiež zúčastnila na debate na európskej úrovni, ktorá bola podporená aj českým predsedníctvom Rady Európskej únie. Všetci zúčastnení si uvedomovali naliehavosť situácie a boli zameraní na nachádzanie riešení, ktoré by znížili tlak v odvetví dopravy spôsobený starnúcimi šoférmi a zvyšujúcim sa dopytom po dopravách.

V novembri potom IRU vydala ďalší report, tentokrát zaoberajúci sa atraktivitou a prístupnosťou tejto profesie. Pokiaľ európske krajiny nezačnú prijímať konkrétne opatrenia, do roku 2026 by v Európe, podľa IRU, mohli chýbať viac ako dva milióny profesionálnych vodičov, čo by mohlo mať vplyv až na polovicu všetkých nákladných prepráv. Problémom v mnohých krajinách je aj cena vodičského preukazu pre nákladné vozidlá, ktorá je mnohokrát niekoľkonásobkom minimálnej mesačnej mzdy.

Za účelom zlepšenia podmienok pre vodičov podala IRU návrhy a pripomienky aj ku smernici EÚ týkajúcej sa vodičských preukazov, ktorá sa dostáva do diskusie práve začiatkom tohto roka. Cieľom je zvýšiť percento mladých ľudí a žien medzi vodičmi na 10 % v obidvoch prípadoch do roku 2030.

Mária Maliková
Použité zdroje: ČESMAD Slovakia, Medzinárodná únia cestnej dopravy

Baoli sa ďalej rozvíja a predstavuje svoj nový retrak KBR

Nový retrak Baoli KBR 14-20, ktorý navrhol výskumný a vývojový tím KION Group, sa už začína vyrábať v najmodernejšom výrobnom závode skupiny KION v čínskom Xiamene. Nový retrak ponúka veľmi dobrý výkon a variabilné prevedenie výšky zdvihu a nosnosti, zároveň výrazné zlepšenie produktivity a efektivity manipulácie s materiálom, pričom je vhodný pre širokú škálu využitia.