Overiteľná udržateľnosť: certifikát efektívnosti vozového parku Continental

18.03.2024 | FOCUS na Slovensko

Výrobca prémiových pneumatík teraz poskytuje prevádzkovateľom aj certifikát ako dôkaz toho, ako prispieva k udržateľnosti.

Spoločnosť Continental ponúka svojim zákazníkom efektívne portfólio riešení na zefektívnenie a udržanie prevádzky vozového parku. Prevádzkovatelia vozových parkov si môžu vybrať z modulárnej ponuky riešení vďaka komplexnému poradenskému prístupu Lowest Overall Driving Costs (LODC = najnižšie celkové náklady na jazdu), ktorý zahŕňa digitálnu správu pneumatík ContiLifeCycle a ContiConnect. „Na základe protektorovaných pneumatík ContiRe namontovaných na vozidlách dokážeme vypočítať úspory materiálu a uhlíka dosiahnuté počas výroby a protektorovania,“ vysvetľuje Siljana Lietz, vedúca divízie ContiLifeCycle divízie pneumatík spoločnosti Continental. Štúdia Fraunhoferovho inštitútu pre životné prostredie, bezpečnosť a energetické technológie (UMSICHT) ukázala, že emisie uhlíka protektorovaných pneumatík sú až o približne 50 % nižšie v porovnaní s podobnými novými pneumatikami. Okrem toho recyklované a obnoviteľné materiály tvoria až 85 % protektorovanej pneumatiky. „Certifikát sme navrhli na žiadosť našich zákazníkov, ktorých každodenná činnosť si čoraz viac vyžaduje dôkazy o ich úsilí o zlepšenie udržateľnosti a starostlivosti o zdroje planéty.“ Celá problematika udržateľnosti a klimaticky neutrálnej dopravy v logistickom sektore neustále rastie na význame – tento trend v neposlednom rade podporujú aj prísne definované právne požiadavky.

Šetrenie zdrojov a ochrana životného prostredia vďaka protektorovaným pneumatikám

Protektorovanie pneumatík je účinný spôsob, ako zvýšiť udržateľnosť vozového parku. Táto metóda môže ušetriť až 55 kilogramov odpadu. ContiLifeCycle je názov pre holistický prístup spoločnosti Continental k vytváraniu obehového hospodárstva. „Protektorovanie predlžuje životnosť pneumatiky – a tým aj jej kilometrový výkon pre vozový park – až o 99 percent tým, že jej dáva ďalší život,“ vysvetľuje Siljana  Lietz. „Výsledkom je zníženie nákladov na kilometer a teda aj celkových nákladov našich zákazníkov.“ 

ContiLifeCycle: protektorovanie šetrí zdroje

Modernizácia je účinným prostriedkom na zníženie vplyvu na životné prostredie prostredníctvom úspory surovín, vody a energie pri výrobe. Pneumatika sa skladá z kostry a behúňa. Aj keď sa behúň opotrebuje, plášť je zvyčajne stále úplne neporušený. Pri protektorovaní sa z kostry odstráni zvyšná guma behúňa a plášť sa opätovne použije na druhý alebo dokonca tretí život pneumatiky. Používajú sa dva rôzne procesy: protektorovanie za studena a za tepla. „Zvyčajne sme schopní opätovne použiť približne 70 % pôvodnej pneumatiky,“ pokračuje Lietz. „Tým sa šetria suroviny, voda a energia.“ Protektorované pneumatiky sú bezpečné a veľmi odolné – a tiež oveľa lacnejšie ako nové pneumatiky, pretože kostra sa dá znovu použiť. „S našimi protektormi ContiRe a ContiTread môžu vozové parky znížiť svoje náklady na pneumatiky až o 40 percent.“

Zníženie prevádzkových nákladov

Protektorované pneumatiky sa tak stávajú rozhodujúcim prvkom riešenia ContiLifeCycle – jedného z pilierov inovatívnej koncepcie LODC spoločnosti Continental. „LODC je skratka pre Lowest Overall Driving Costs (= najnižšie celkové náklady na jazdu), čo je komplexný poradenský prístup, ktorý pomáha zákazníkom vozových parkov znižovať prevádzkové náklady súvisiace s pneumatikami. Na prvý pohľad sa môže zdať, že pneumatiky predstavujú len približne päť percent celkových prevádzkových nákladov nákladného vozidla. Pneumatiky však majú významný vplyv aj na náklady na palivo, údržbu a opravy, ktoré predstavujú viac ako 53 percent z celkových nákladov. To z nich robí kľúčový faktor nákladov, čo znamená, že LODC je pre zákazníkov vozových parkov v ťažkých časoch skutočným faktorom úspechu. 

Pridaná hodnota pre zákazníkov vozového parku – teraz aj s dokladom

Udržateľná koncepcia ContiLifeCycle v kombinácii s prístupom LODC spoločnosti Continental zameraným na náklady ponúka zákazníkom vozových parkov množstvo výhod: pneumatiky ContiRe s behúňom za tepla a ContiTread s behúňom za studena s použitím našich behúňov, servisne orientovaný manažment pneumatík doplnený o ContiCasingAccount a nové pneumatiky s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou paliva. To prináša pridanú hodnotu v podobe výraznej úspory nákladov a zníženia vplyvu na životné prostredie. ContiLifeCycle a filozofia LODC spoločnosti Continental vytvárajú udržateľnosť, ktorá prináša reálne výhody a teraz sa dá overiť certifikátom.

Zdroj: Continental

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.

ESA logistika otevírá další sklad v Senci na Slovensku

Společnost ESA logistika otevřela na Slovensku v Senci nedaleko Bratislavy nový sklad pro suché zboží. Sklad je umístěn v logistickém P3 Parku v bezprostřední blízkosti dálnice D1 a nabídne 12 650 m2 skladové plochy pro 15 400 paletových míst.