Puzzle a hry mieria z Ostravy do 58 krajín sveta

22.09.2023 | FOCUS na Slovensko

Napriek lákadlám digitálneho sveta popularita niektorých tradičných hračiek stále trvá. Výrobcom, ako je Ravensburger AG, vzrástol v čase pandémie dopyt. S rastom a expanziou na ďalšie trhy sa musela vysporiadať aj súvisiaca logistika v mošnovskom sklade, prevádzkovanom firmou Geis. A nejde len o zväčšenie plochy na skladovanie a nárast dopravnej kapacity na prepravu tovaru.

Trikrát väčšia plocha a nové služby s pridanou hodnotou

Keď pred troma rokmi výrobca puzzle a hier uzatváral kontrakt na skladovacie služby s logistickou firmou Geis, netušil, že do dvoch rokov plochu na skladovanie v Ostravskom regióne rozšíri trojnásobne. Na viac ako 20 000 m2 Geis tovar nielen skladuje, ale rieši množstvo ďalších služieb súvisiacich s prípravou zásielok pre jednotlivých príjemcov. Okrem bežných procesov snáď každého skladu, ako je príprava balíkových a paletových zásielok alebo tlač a aplikácie identifikačných štítkov, sa v sklade riešia aj individuálne požiadavky príjemcov. Tie sú evidované v informačnom systéme a prostredníctvom inštrukcií sa potom operátorom zobrazujú na používaných médiách v zodpovedajúcej časti procesu. Vďaka tomu je napríklad možné nalepiť na výrobok špeciálny štítok alebo uložiť tovar na paletu podľa predstavy príjemcu. Samozrejmosťou je tiež riešenie vratiek, kvalitatívnej kontroly dodaného tovaru či sortovania tovaru, ktorý už nie je určený na bežný predaj.
Warehouse Management System na mieru

33 000 paletových miest a mnoho expedovaných kamiónov denne – niet divu, keď puzzle a hry odtiaľto cestujú do 58 krajín sveta. Obrovské množstvo tovaru plynúceho zo skladu je tak potrebné efektívne riadiť. Na to Geis využíva systém riadenia skladu vytvorený na mieru tomuto projektu pre Ravensburger. Zohľadňuje tak všetky jeho špecifiká. WMS LFS 400 je prepojený aj s informačným systémom Ravensburger AG prostredníctvom EDI komunikácie, čo zefektívňuje celý proces.

Technológie zjednodušujú prácu skladníkom

Z dôvodu plánovaného rastu predaja či možnosti expedície tovaru do ďalších destinácií sa Geis rozhodol rozšírenú plochu maximálne využiť a vybavil sklad regálmi s úzkymi uličkami. Ich obsluhu zaisťujú špeciálne VNA vysokozdvižné vozíky. Vďaka využitiu indukčných navádzačov sa pohybujú úplne presne a vodičom tak odpadá starosť s náročnou manipuláciou. Vozíky sú navyše vybavené skladovou navigáciou, ktorá operátorom vypočíta a určí optimálnu trasu k tovaru. Vďaka tomu sú rýchlejší, robia menej chýb a aj zaškolenie nových pracovníkov trvá kratší čas.

Pickerom a baličom zasa pomáha algoritmus vyvinutý spoločnosťou Geis, ktorý už pred začatím procesu pickovania vyberie zodpovedajúcu škatuľu. Nemusia tak tápať, ktorá veľkosť kartónu je pre zásielku vhodná a množstvo spotrebovanej kartonáže aj výplňového materiálu sa znižuje.

Zdroj: Geis SK

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.