Sklady a skladové procesy idú s dobou

07.09.2023 | FOCUS na Slovensko

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.

Žiadna spoločnosť, ktorá chce zlepšovať svoje služby pre svojich zákazníkov, tak nesmie zabúdať práve na tieto miesta, ktoré existujú síce skôr na pozadí, no dokážu ovplyvniť celý dodávateľský reťazec. Preto sa tejto problematike venujeme pravidelne aj my v našom magazíne.

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť sa v posledných rokoch dotkli mnohých oblastí podnikania, a inak to nie je ani pri skladovaní. Hoci v minulosti si odborní autori všímali, že či už v literatúre, alebo v skutočných aktivitách bol dôraz kladený skôr na udržateľnosť v doprave, už to tak nie je. Developeri priemyselných priestorov tento udržateľný trend podchytili ešte v zárodku, a tak dnes už aj na našom území stoja a sú využívané viaceré budovy, ktoré dosiahli špičkové svetové hodnotenia. Navyše nájomcovia skladových priestorov majú mnohokrát vytvorené vlastné udržateľné stratégie, ktoré sa snažia, s ohľadom na svojich zákazníkov a reputáciu, aj takýmto spôsobom dodržiavať.

Podľa odbornej literatúry sa dá o „ozeleňovaní“ logistiky hovoriť približne od 80. rokov 20. storočia, prvé odborné články zaoberajúce sa priamo spoločenskou zodpovednosťou logistiky a udržateľnou logistikou sa potom začínajú objavovať v prvej dekáde 21. storočia. Tu sa skladovanie vymedzuje ako jeden z pilierov spoločenskej zodpovednosti logistiky, a sú k nemu priradené špecifické aktivity, ktoré možno považovať za spoločensky zodpovedné práve v skladoch a skladových procesoch. Tie sa, samozrejme, zásadne nelíšia od všeobecných zásad spoločenskej zodpovednosti, prípadne udržateľnosti. Za zmienku stojí dôraz na bezpečnosť pri práci, školenia, či ergonomické vybavenie. Z ekologicko-ekonomického hľadiska je tu potom oveľa väčšie množstvo rôznych opatrení, ktorých zavádzanie nielenže znižuje dopad skladu na životné prostredie, ale vo väčšine prípadov dokáže z dlhodobého hľadiska šetriť energie a tým pádom aj financie.

Foto: GLP

Existuje veľké množstvo opatrení a technológií, ktoré môžu byť zavádzané už pri stavbe skladových priestorov, ktoré sú ekologické a ekonomické zároveň, aspoň z dlhodobého hľadiska, keďže ich počiatočná cena je vo väčšine prípadov vyššia. A už aj krátke zavítanie na stránky najväčších developerov priemyselných priestorov na Slovensku a v Českej republike nám potvrdí, že mnoho z týchto opatrení sa už stáva novým štandardom. Napríklad väčšina skladových priestorov v dnešnej dobe už buď prešla výmenou staršieho osvetlenia za LED osvetlenie, alebo bola s LED osvetlením už odovzdaná do rúk prvých nájomcov, preto si takáto „drobnosť“ v dnešnej dobe ledva vyslúži zmienku. 

Z čisto ekologického hľadiska, keďže ide o veľké stavby, ktoré výrazne zasahujú do okolitej krajiny, je dôležité, aby developeri venovali pozornosť zachovaniu biodiverzity a charakteru okolia. Okrem vysádzania stromov, kríkov či lúčnych kvetov sú časté napríklad aj hmyzie hotely, rôzne jazierka či jašterkoviská, a u niektorých developerov dokonca aj včelie úle. Štandardom je už aj zachytávanie a využívanie dažďovej vody. V posledných rokoch novobudované sklady tiež už buď majú nabíjačky na elektromobily, alebo minimálne sú pripravené na ich inštaláciu. Aj pri budovaní priemyselného parku vo Valalikoch má štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park na pamäti ochranu životného prostredia. Biotopy v oblasti boli zmapované a aspoň tri roky budú aj monitorované, aby bolo možné reagovať na zmeny a zmierňovať ich. Ako príklad plánovaných opatrení je možné uviesť plán na vytvorenie sysľoviska, ktoré by malo podporiť populáciu orlov a sokolov. Cieľom priemyselného parku GLP Park Brno Holubice je, zdá sa, aby si ho návštevníci mohli ľahko pomýliť s parkom či sadom, a to vďaka námahe, ktorú si developer dáva so zachovaním biodiverzity aj v podobe výsadby stromov či budovania biokoridorov.

Foto: GLP

Z energetického hľadiska sú v posledných rokoch diskutované solárne panely a tepelné čerpadlá. Napriek vyšším nákladom na ich zavedenie existujú zástancovia týchto zariadení. Je však dôležité poznamenať, že ich zavedenie nie je možné všade – napríklad v prípade solárnych panelov staršie budovy nemusia byť pripravené na ich váhu. Dôležitá je aj tepelná izolácia budov. Najmä developeri, ktorí svoje priestory len prenajímajú a tak za nich zostávajú zodpovední aj naďalej, zavádzajú nadštandardné opatrenia, pretože vedia, že sa im to v budúcnosti vyplatí.

Vo vnútri skladov je pre moderné spoločnosti dôležitá optimalizácia skladových procesov, či už využívaním rôznych IT softvérov, alebo aj automatizáciou. Pozornosť by sa mala venovať zlepšovaniu vychystávania, čím je možné znížiť reklamácie, no za zmienku stojí aj opätovné používanie obalov a ich recyklácia. Rozrastanie skladov skôr do výšky ako do šírky predpokladá napríklad Mountpark, ktorý stavia svoje najnovšie priestory so svetlou výškou 12 metrov, oproti štandardným desiatim metrom. Toto umožní zintenzívnenie skladovania do výšky. Problém s obmedzeným pôdorysom mal prednedávnom napríklad sklad spoločnosti Macco Organiques v českom meste Bruntál, a tak teraz patrí medzi najvyššie v Česku – 18-metrový sklad obsluhujú modulárne vysokozdvižné vozíky spoločnosti Linde Material Handling.

Využívanie najmodernejších technológií, od dronov pri inventúrach cez roboty a koboty až po rôzne aplikácie, je už dávno realitou v mnohých skladoch. Napríklad v spoločnosti Lukamasiv v Kriváni výrobu so skladom spája mobilný kolaboratívny robot MiR 1350 V od spoločnosti MTS, ktorý automatizuje doterajší proces manipulácie s paletami. Riešením pre niektoré firmy môžu byť aj automatické sklady, ktoré podľa spoločnosti Jungheinrich spájajú regálový systém, softvér a rôzne typy žeriavových zakladačov do kompaktného skladového systému, čo umožňuje vyskladňovanie a naskladňovanie tovaru bez toho, aby bol potrebný ľudský zásah. Tým je možné nielen minimalizovať chyby, ale aj zrýchliť celý proces od naskladnenia tovaru až po jeho expedíciu. Automatické sklady taktiež umožňujú už spomínané využitie dostupnej výšky, čo zväčšuje kapacitu skladov a optimalizuje náklady na ich prenájom. 

Foto: Panattoni CZ

V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zamestnancov – bezpečnosť pri práci a rôzne školenia, moderné a ergonomické stroje, hygienické zariadenia, kuchynky, či miestnosti na oddych, ale aj napríklad blízkosť závodnej jedálne a autobusovej zastávky – to všetko dokáže zvýšiť produktivitu zamestnancov a taktiež zvýšiť ich lojalitu v dobe, keď na trhu práce chýbajú ľudia. Vplyv na psychiku ľudí má napríklad aj denné svetlo – kým strešné okná môžu prinášať viac problémov než úžitku, medzi developermi sa zdá celkom populárne zväčšovanie množstva okien vo fasáde. Najnovšia hala, ktorú stavia Panattoni vo svojom parku pri Košiciach, sa napríklad má pýšiť nadštandardným počtom veľkoformátových okien, ktoré okrem vplyvu na zamestnancov tiež znižujú potrebu interiérového osvetlenia, a teda aj spotrebu elektrickej energie. Prácu v sklade zase dokážu uľahčiť rôzne technológie, ktoré je možné nosiť v ruke, alebo aj technológie typu pick-by-voice – tieto zároveň zamedzujú prípadným chybám.

Vzhľadom na nedostupnosť pozemkov sa v dnešnej dobe dostáva čoraz viac do popredia revitalizácia brownfieldov. Nielenže majú v mnohých prípadoch dobrú polohu, je tu navyše možná aj istá miera recyklácie materiálov, ktoré boli použité na ich výstavbu v minulosti. Z developerov pôsobiacich na československom trhu tu za zmienku stojí napríklad Contera, ktorá sa vdýchnutím nového života do starých brownfieldov zaoberá až v 85 % svojich projektov. Demaco minulý rok v Pardubiciach taktiež stavalo na brownfielde – developerovi sa podarilo zrecyklovať mnoho materiálov, napríklad aj pri výstavbe zeleného valu, ktorý stavbu oddeľuje od okolia vizuálne, ale aj akusticky. O brownfieldy sa zaujíma aj Panattoni, ktorá napríklad len v júni zahájila výstavbu na brownfielde v Kladne. Tam by recyklácia lokálneho materiálu mala nielen znížiť uhlíkovú stopu objektu, ale taktiež znížiť počet nákladných vozidiel so stavebným materiálom a odpadom, ktoré by museli prejsť mestskými komunikáciami.

Niet pochýb o tom, že skladovanie ide s dobou. Môže sa zdať, že len čas ukáže skutočnú návratnosť niektorých udržateľných opatrení, avšak mnohým sú už teraz jasné výhody, ktoré toto extra úsilie zodpovedných developerov a spoločností prináša nielen im, ale aj ich bezprostrednému či širšiemu okoliu. 

Zdroj: LogisticFOCUS

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.

ESA logistika otevírá další sklad v Senci na Slovensku

Společnost ESA logistika otevřela na Slovensku v Senci nedaleko Bratislavy nový sklad pro suché zboží. Sklad je umístěn v logistickém P3 Parku v bezprostřední blízkosti dálnice D1 a nabídne 12 650 m2 skladové plochy pro 15 400 paletových míst.