Skupina Raben Group spúšťa sieť Eurohub – šesti nových centier pre európsku prepravu

15.05.2023 | FOCUS na Slovensko

Prvý štvrťrok 2023 priniesol prelomové zmeny v štruktúre skupiny Raben Group. Šesť lokalít v Nemecku, Poľsku a Česku získalo štatút Eurohub a spôsobilosť riadiť dopravu v rámci celej Európy. Tento krok je prirodzeným dôsledkom postavenia poskytovateľa logistických služieb na trhu – jeho dosahu, stupňa rozvoja jeho vnútroštátnych sietí ako aj excelentnosti vykonávaných činností. Konsolidáciou zberných zásielok, rýchlejšími a efektívnejšími procesmi Eurohuby odborne plnia potreby európskych zákazníkov.

Skupina Raben Group ešte len nedávno uzavrela a zbilancovala rok 2022, v ktorom vstúpila na svoj pätnásty európsky trh a už prechádza ďalšou revolúciou. Tentoraz však nejde o expanziu, ale o reorganizáciu existujúcej štruktúry. Šesť dep získalo funkciu Eurohubu – centrálnych kotviacich bodov v sieti skupiny Raben, ktoré budú zodpovedné za konsolidáciu zberných zásielok pre európsku diaľkovú dopravu. Sú určené na doplnenie priamych  pevných prepravných trás a  zaručujú striktne načasované spojenia medzi všetkými európskymi depami spoločnosti. 

“Štruktúra spoločnosti Eurohub nám umožňuje pružnejšie reagovať na zmeny v objemoch prepravy a predovšetkým dosahovať kratšie dodacie lehoty. Všetkým našim zákazníkom vieme ponúknuť pridanú hodnotu v podobe čo najrýchlejšieho dosiahnutia všetkých európskych destinácií a to v priebehu 24 až 96 hodín v závislosti od vzdialenosti. Táto „štíhla“ organizácia procesov sa premieta do efektívnejšieho a spoľahlivejšieho dodávateľského reťazca. Sme bližšie k zákazníkovi a vytvárame robustnejšiu sieť. Ďalším prínosom je zníženie emisií CO2, čo je pre nás ako udržateľnú spoločnosť tiež veľmi dôležité.”

Ewald Raben, generálny riaditeľ skupiny Raben Group

Nový štatút bol pridelený nasledujúcim lokalitám: Sarstedt (vybavuje spojenia do Škandinávie), Mönchengladbach (severné Francúzsko, Benelux, Spojené kráľovstvo, Írsko), Fellbach (Španielsko, Portugalsko, zvyšok Francúzska) a Aichach v Nemecku (Rakúsko, Taliansko, Poľsko, Česko), Legnica v Poľsku (prepojenie v rámci tohto trhu a do pobaltských krajín) a Rokycany v Česku (juhovýchodná Európa). Implementácia konceptu Eurohub ďalej posilní prítomnosť poskytovateľa logistických služieb v Nemecku – ktoré je jednou z najsilnejších ekonomík v Európskej únii – a zároveň spečatí strategickú úlohu, ktorú tento trh zohráva v spoločnosti Raben.

Eurohuby sa vyznačujú oveľa väčšou kapacitou, výbornou polohou a infraštruktúrou. Základom prevádzky a budúceho úspechu je okrem iného viac ako 130 priamych spojení medzi spomínanými bodmi, celkovo 600 spojení denne, samotná cross-docková kapacita 40 000 m2 a plná sledovateľnosť podporovaná jedným systémom TMS. Platí to tak pre trhy, kde má spoločnosť Raben svoju vlastnú sieť  ako aj pre trhy, kde spoločnosť pôsobí prostredníctvom spoľahlivých partnerov. 

Zmeny boli umožnené dosiahnutím míľnikov, o ktoré sa spoločnosť v posledných rokoch usilovala. Systematické akvizície viedli na jednej strane k vstupu na nové trhy (akvizícia rakúskeho špeditéra Bexity v roku 2022; gréckeho poskytovateľa logistiky – Intertrans v roku 2021) a na druhej strane k posilneniu a zvýšeniu hustoty vnútroštátnych sietí. To sa týka aj regiónu, kde spoločnosť Raben vznikla – štvrtá pobočka bola otvorená v Holandsku, v oblasti Maastrichtu, začiatkom apríla 2023.

Štyri zo šiestich Eurohubov sa nachádzajú v Nemecku – najväčšom trhu v Európe, kde skupina Raben Group pôsobí so svojou vlastnou sieťou zberných služieb od roku 2018. Značný prínos k vybudovaniu siete Eurohub pramení priamo z investícií do infraštruktúry v tejto krajine. Sarstedt je novým a zároveň kľúčovým depom spoločnosti Raben v Nemecku – prevádzkovateľ sa tam presťahoval v roku 2022 z Langenhagenu. Areál s celkovou rozlohou 27 000 m2 (5 500 m2 samotného cross-docku s 52 rampami) predstavuje viac ako desaťnásobný nárast logistickej kapacity v porovnaní s predchádzajúcou lokalitou. Začiatkom tohto roka sa otvorila nová pobočka v Aichachu, severozápadne od Augsburgu. Nová lokalita s rozlohou 25 000 m2 (4 000 m2 samotného cross-docku so 42 rampami), ktorá funguje okamžite ako Eurohub, sa nachádza priamo na diaľnici A8 a je dôležitým dopravným uzlom v európskej sieti spoločnosti Raben pre každodenné spojenie do južnej a východnej Európy. Podobne aj v českých Rokycanoch, ktoré začali svoju činnosť v apríli tohto roku. Depo sa rozkladá na ploche 6 000 m2 umožňujúcej cross-docking a má 56 rámp pre ľahkú manipuláciu s tovarom vrátane ADR. Nachádza sa v blízkosti diaľnice D5 a zabezpečuje rýchle napojenie na Nemecko a ďalšie európske cestné siete. Má potenciál výrazne zrýchliť a zlepšiť tok zásielok a vďaka svojej flexibilite prispieť k budúcemu rozvoju spojení nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj ďalších krajín skupiny Raben Group: Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Grécku. 

Koncept Eurohubov je pre skupinu Raben Group prioritou. Spoločnosť momentálne neplánuje ďalšiu geografickú expanziu, ale plánuje zvýšiť hustotu siete a investovať do digitalizácie. Projekt rozvoja a reorganizácie medzinárodných liniek vo všetkých pätnástich krajinách v rámci skupiny Raben, pravdaže, stále prebieha:

“Cielenou a systematickou konsolidáciou nákladu chceme podporiť rozšírenie siete a rozvoj Eurohubov, ako aj komplexnú integráciu všetkých európskych regiónov. To nám zabezpečí lepšie využitie kapacít, čím sa zvýši ekonomická efektívnosť našich prepráv a „zelenšia“ logistika.”

Ewald Raben, generálny riaditeľ skupiny Raben Group

Bližšie informácie o štruktúre Eurohubov – a mnohých ďalších otázkach – môžete získať u zástupcov skupiny Raben Group v stánku spoločnosti na veľtrhu Transport Logistic 2023, ktorý sa bude konať od 9. do 12. mája v Mníchove. 

Zdroj: Raben Group

Baoli sa ďalej rozvíja a predstavuje svoj nový retrak KBR

Nový retrak Baoli KBR 14-20, ktorý navrhol výskumný a vývojový tím KION Group, sa už začína vyrábať v najmodernejšom výrobnom závode skupiny KION v čínskom Xiamene. Nový retrak ponúka veľmi dobrý výkon a variabilné prevedenie výšky zdvihu a nosnosti, zároveň výrazné zlepšenie produktivity a efektivity manipulácie s materiálom, pričom je vhodný pre širokú škálu využitia.