Slávnostné otvorenie nového výškového skladu DACHSER v Memmingene

07.07.2023 | FOCUS na Slovensko

Spolu s približne 100 hosťami oslávil Dachser otvorenie svojho nového výškového skladu v Memmingene. Nové zariadenie do prevádzky uvádzalo postupne. Otvorenia sa zúčastnili zástupcovia priemyslu, samosprávy aj politiky, aby si prezreli nové zariadenie v priemyselnom parku Gewerbegebiet Nord neďaleko diaľnice A7. Poskytovateľ logistiky investoval do plne automatizovaného skladu približne 30 miliónov eur.

Výstavba nového logistického areálu sa začala na jar 2021. Pozostáva z prednej budovy s 2700 m² podlahovej plochy a priľahlého skladu s vysokými regálmi, ktorý poskytuje 7500 m² logistického priestoru. Sklad s výškou 32 metrov pokrýva len malú plochu, no poskytuje priestor pre 52000 paliet nechladených potravín a potravinových obalov. Má tiež medziposchodie s 2300 m² podlahovej plochy na ručné vychystávanie a dokončovacie operácie. 

Logistické centrum Dachser Allgäu je najväčším prevádzkovým miestom spoločnosti Dachser na svete. S novým logistickým zariadením, ktoré je teraz v prevádzke, ponúka táto rodinná firma celkovo viac ako 200 000 paletových miest v Memmingene.

„Nový sklad je navrhnutý tak, aby ponúkal špičkový výkon a udržal krok s rastúcim dopytom zákazníkov v regióne,“ vysvetľuje Thomas Henkel, generálny riaditeľ logistického centra Allgäu spoločnosti Dachser v Memmingene. „Pri jeho budovaní sme sa zameriavali hlavne na automatizáciu a udržateľnosť.“ Plne automatizované je napríklad skladovanie a vyskladňovanie paliet. Cez 22 nakladacích a vykladacích brán je možné spracovať až 400 paliet s prichádzajúcim a odchádzajúcim tovarom za hodinu – alebo 5 000 za deň. Umožňujú to automatické vykladacie systémy, automatická paletizačná stanica a osem operátorov regálov s koľajnicovým vedením vo vysokoregálových skladoch. 

„Pre Dachser je vysokoregálový sklad v Memmingene jedným z najdôležitejších projektov nových zariadení za posledných niekoľko rokov. Spája najmodernejšie automatizačné technológie a najnovšie koncepty udržateľnosti založené na získaných odborných znalostiach našej siete a našich zamestnancov,“ hovorí Burkhard Eling, generálny riaditeľ spoločnosti Dachser. „Táto investícia prospieva nielen lokalite Memmingen, ale aj spoločnosti Dachser ako celku.“

Energia z čistých zdrojovKoncept udržateľnej prevádzky maximalizuje úspory CO2. Väčšinu energie potrebnej na prevádzku výškového skladu generuje strešný fotovoltický systém s výkonom približne jeden megawatt. Kedykoľvek bude potrebná dodatočná elektrina, Dachser zaobstará 100 percent obnoviteľnej vodnej a veternej energie z verejnej siete. Okrem toho sklad čerpá teplo z energeticky efektívneho systému centrálneho zásobovania teplom regionálnej tepelnej elektrárne.

Zdroj: DACHSER

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.