Slovenské e-shopy medziročne rástli, koncom roka očakávajú vyššie tržby

03.01.2024 | FOCUS na Slovensko

Výsledky 8. ročníka prieskumu E-shop Barometer, ktorý realizovali agentúra ui42 v spolupráci s KPMG na Slovensku.

V posledných rokoch sa sektor e-commerce musel popasovať s viacerými výzvami. Napriek skromným očakávaniam sú však tohtoročné výsledky prekvapivo optimistické. Viac ako tri štvrtiny respondentov potvrdzujú rast alebo stabilný stav v porovnaní s predchádzajúcim rokom, aj vďaka efektívnejším kampaniam či zvýšenému záujmu spotrebiteľov. Vyplýva to z výsledkov 8. ročníka prieskumu E-shop Barometer, ktorý realizovali agentúra ui42 v spolupráci s KPMG na Slovensku na vzorke 107 respondentov.

V medziročnom porovnaní cítiť závan optimizmu

Po konzervatívnych očakávaniach z predošlého ročníka, kedy len málo cez 10 % e-shopov zaznamenalo medziročný rast tržieb a 36 % stagnáciu, prichádza pre e-commerce dobrá správa. Viac než trištvrtiny respondentov už v tejto chvíli vie, že zaznamenali rast alebo sú na tom porovnateľne ako v predchádzajúcom roku. Výraznejší nárast tržieb (26 % – 50 %) hlási 17 % e-shoperov a o niečo nižší (menej ako 25 % rast) takmer polovica z nich. Dôvodom, prečo e-shopy rastú, sú podľa prieskumu efektívnejšie kampane, vyšší záujem o produkty a služby a taktiež vyššia priemerná hodnota nákupu. Tie e-shopy, ktoré zaznamenali medziročný pokles tržieb, označili, že išlo o menej ako 25 %.

Zdroj: KPMG

Problémy s cashflow a výrazné investície do reklamy

Po uplynulom roku, kedy e-commerce z veľkej časti zasahovala inflácia, nedostatok tovaru a rastúce ceny za energie, vstupovali v roku 2023 do hry aj iné faktory. V najväčšej miere, v takmer 40 % zastúpení, označili e-shopy za najväčšiu výzvu cashflow. V tesnom závese sa potýkali s nedostatočným záujmom o svoje predajné portfólio. V tomto smere však v porovnaní s predošlým rokom nastal pozitívny obrat, keďže v roku 2022 považovalo za najväčší problém pokles záujmu o produkty/služby až 53 % e-shopov.

Napriek tomu, slovenské e-shopy pokračovali vo svojich investičných aktivitách. V najväčšej miere to bolo, ako už býva zvykom, do reklamy a komunikácie. Hovoríme o vyše 75 % respondentoch. Ďalšou veľkou položkou v poradí boli ľudský kapitál, zmeny v predajnom portfóliu a investície do CMS (redakčného systému e-shopového riešenia), všetky v približne tretinovom zastúpení.

Aby si e-shopy svojich zákazníkov udržali i naďalej, takmer 62 % z nich si zakladá najmä na kvalitných produktoch. Viac než polovica sa snaží vyladiť svoj zákaznícky servis, vrátane reklamácií a takmer polovica samotné riešenie – prehľadný a funkčný e-shop.

Zdroj: KPMG

Čo odrážajú prípravy na TOP sezónu v roku a Black Friday?

Posledný kvartál v roku je v e-commerce náročný. Aj v tomto smere z prieskumu vyplynulo, že tento rok e-shopy očakávajú vyšší nárast tržieb, než v prípade toho predošlého. Kým v roku 2022 očakával najväčší podiel opýtaných mierny pokles obratu, v roku 2023 sa misky váh naklonili v prospech mierneho nárastu. V miere do 25 % ho očakáva štvrtina opýtaných a takmer 17 % odhaduje dokonca viac než 25 % rast.

Z prieskumu vzišiel aj prekvapivý fakt, že len polovica respondentov sa na Vianoce a Black Friday či Cyber Monday pripravuje špeciálnymi akciami alebo kampaňou. Ako vrchol roka ho označilo menej ako desatina opýtaných. 28 % e-shopov sa zameriava na celoročný chod biznisu, ktorému prispôsobujú aj akcie a kampane vo svojej réžii.

„V ui42 posledné roky vnímame narastajúci záujem e-shopov o zlepšenie celkového zážitku z nakupovania. Či už je to vo forme zákazníckej podpory, lepšieho UX alebo odporúčania relevantných produktov. V konečnom dôsledku to potvrdzuje aj prieskum, v ktorom až 28 % e-shopov povedalo, že sa zameriava na celoročný chod biznisu.“

Robo Háger, Marketing Director ui42

Pozitívne výsledky sa odrážajú aj na ambíciách expandovať do zahraničia

Viac ako 60 % e-shopov vyjadrilo v prieskume ambíciu rozšíriť svoje podnikanie aj na zahraničné trhy, pričom cez 33 % z nich to má v pláne už v budúcom roku. Druhá polovica z nich ešte zatiaľ nemá konkrétnu predstavu.

V porovnaní s minulým rokom klesla aj miera tých, ktorí uvažujú nad predajom alebo nástupníctvom (približne 25 % opýtaných).

Zdroj: KPMG Slovakia

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.