Spoločnosť Geis získava väčšinový podiel v spoločnosti Quehenberger

05.05.2023 | FOCUS na Slovensko

Skupina Geis vstupuje do spoločnosti Quehenberger Logistics (Augustin Quehenberger Group GmbH) a preberá väčšinu 66 percent obchodných podielov so spätnou platnosťou od 1. januára 2023. Zvyšných 34 percent vlastní doterajší väčšinový vlastník Christian Fürstaller – ako CEO spoločnosti Quehenberger Logistics bude pokračovať vo vedení podniku v existujúcej organizačnej forme a so všetkými zamestnancami. Oznámili to dnes obe logistické spoločnosti vo Viedni.

Poskytovatelia logistických služieb Geis a Quehenberger sa takmer dokonale dopĺňajú, a to tak z geografického hľadiska, ako aj z hľadiska výkonnosti. Obe spoločnosti pôsobia v príbuzných oblastiach podnikania, ale väčšinou v rôznych krajinách. Okrem hlavných trhov v Nemecku a Rakúsku upevňuje skupina spoločností svoju prítomnosť predovšetkým v strednej a juhovýchodnej Európe. Logistické služby, ktoré sú ponúkané zákazníkom, siahajú od cestnej nákladnej dopravy a zmluvnej logistiky až po leteckú a námornú prepravu – vrátane špecializovaných distribučných sietí, napríklad pre módu, ako aj ďalších sofistikovaných odvetvových riešení. 

S celkovým počtom približne 10.000 zamestnancov na 200 pobočkách v 13 krajinách a obratom približne 2 miliardy eur sú spoločnosti popredným logistickým hráčom na svojich trhoch. 

Rudi Quehenberger, Rodolphe Schoettel a Günter Thiel sa úplne vzdali svojich podielov. Rodolphe Schoettel zostane vo vedení spoločnosti Quehenberger Logistics ako finančný riaditeľ (CFO), rovnako ako prevádzkový riaditeľ (COO) Klaus Hrazdira.

Krajinské organizácie v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a na Ukrajine sú z prevzatia vylúčené. Tieto spoločnosti boli v roku 2022 vyčlenené zo spoločnosti Augustin Quehenberger Group do samostatnej holdingovej spoločnosti CF Logistics.      

Vytúžené partnerstvo s jasným cieľom: Rast

Kúpou podielov spoločnosti Quehenberger uskutočnila skupina Geis najväčšiu akvizíciu vo svojej firemnej histórii. 

„Chceme aktívne využiť zaujímavé možnosti rastu na trhu juhovýchodnej Európy. Okrem zamerania sa na organický rast sme diskutovali o rôznych možnostiach akvizícií. Rozhovor o našich cieľoch so spoločnosťou, s ktorou sa už roky priatelíme, bol jednoznačne preferovanou možnosťou. Naše spoločnosti spolupracujú už desať rokov. Poznáme sa veľmi dobre, máme podobné firemné kultúry a úplnú zhodu v strategických perspektívach. Preto sme veľmi radi, že sa táto transakcia podarila.“

Hans-Wolfgang Geis a Jochen Geis, konatelia skupiny Geis

Kúpou podielov spoločnosti Quehenberger urobila skupina Geis významný krok vpred vo svojej stratégii realizovať rýchly rast nielen na doteraz obsadených trhoch, ale aj v celej juhovýchodnej Európe.

Spoločnosť Quehenberger s rekordným obratom

Za posledných 15 rokov sa spoločnosť Quehenberger rýchlo rozvíjala. „V roku 2009 sme prevzali spoločnosť LKW Augustin s obratom 90 miliónov eur,“ vysvetľuje Fürstaller, „o rok neskôr sme odkúpili časti bývalej skupiny Quehenberger a obnovili sme značku. Odvtedy zaznamenávame neustály rast. V minulom roku 2022 sme dosiahli rekordný obrat vo výške približne 650 miliónov eur. Na niektorých trhoch si udržiavame vedúce postavenie na trhu. V úzkej koordinácii so skupinou Geis teraz využijeme kompetencie a synergie na rýchle rozšírenie podnikania.“

To najlepšie z oboch: Spojené sily a hustejšia sieť

V budúcnosti budú spoločnosti Geis a Quehenberger spájať svoje silné stránky a pokračovať v zlepšovaní svojich služieb tak, aby v rámci oboch spoločností bolo využité to najlepšie ako štandard pre všetky procesy. 

Z toho budú profitovať predovšetkým zákazníci: Získajú nielen prístup k podstatne väčšej sieti, ktorá sa tiahne od Luxemburska po Čierne more a od Baltského mora po Stredozemné more. Ešte dôležitejšie sú moderné, udržateľné a efektívne logistické riešenia v celom dodávateľskom reťazci, ktoré spoločnosti Geis a Quehenberger realizujú spolu so svojimi zákazníkmi ako silní logistickí partneri. To zahŕňa aj vysoký stupeň digitalizácie, využívanie umelej inteligencie a automatizácie. 

„V týchto oblastiach môžeme v budúcnosti spoločným prístupom znížiť investičné náklady.“

Rodolphe Schoettel, finančný riaditeľ spoločnosti Quehenberger Logistics

Spoločnosť Quehenberger sa považuje za priekopníka v odvetví, pokiaľ ide o digitalizáciu a automatizáciu, zatiaľ čo skupina Geis dosiahla vysokú úroveň efektívnosti a udržateľnosti svojich služieb – čo je optimálna východisková situácia na to, aby mohla logistiku ďalej rozvíjať perspektívnym spôsobom.

„Naša snaha o úspešný a udržateľný strategický rast a ďalší rozvoj hodnoty a efektívnosti spoločností je na 100 percent v súlade so snahou skupiny Geis“, hovorí Schoettel.

„Sme finančne zdraví a nezávislí, máme rýchle rozhodovacie procesy v našej stredne veľkej podnikovej kultúre a na základe toho ponúkame našim zákazníkom vynikajúce logistické riešenia. Silné operatívne jednotky, efektívnosť, kvalita a udržateľnosť v praxi sú naším spoločným cieľom.“

Hans-Wolfgang Geis a Jochen Geis, konatelia skupiny Geis

Transakcia podlieha schváleniu protimonopolnými orgánmi. Strany sa dohodli, že kúpnu cenu nezverejnia.

Zdroj: Geis

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.