STILL získal platinový certifikát udržateľnosti

17.05.2023 | FOCUS na Slovensko

Medzinárodne uznávaná hodnotiaca platforma EcoVadis ocenila STILL platinovým certifikátom udržateľnosti. Je to najvyššie možné hodnotenie a STILL ho získal už po niekoľkých minuloročných zlatých oceneniach. Len jedno percento všetkých hodnotených spoločností dosiahlo podobný výsledok.

STILL získal nadpriemerné skóre vo všetkých štyroch oblastiach udržateľnosti, no najviac vynikol v kategóriách „environmentálny manažment“ a „pracovné a ľudské práva“, v ktorých STILL získal najvyššie hodnotenie s viac ako dvojnásobným počtom bodov, ako je priemer všetkých hodnotených spoločností. STILL dosiahol veľmi dobré skóre aj v kategóriách „etické správanie“ a „udržateľné obstarávanie“. 

Udržateľné riadenie spoločnosti ako základ úspešnej budúcnosti

„Na platinové hodnotenie sme nesmierne hrdí. Potvrdilo sa naše neustále úsilie o dôsledné zosúladenie našich obchodných aktivít v rámci spoločnosti s najvyššími sociálnymi, environmentálnymi a etickými štandardmi,“ povedal Frank Müller, senior viceprezident STILL Brand Management. „A je to tiež dôkaz, že sme nezaspali na vavrínoch. Aj toto ocenenie vnímame ako ďalší podnet na ďalšie zlepšenia a inovácie,“ dodal Müller. Ocenenia tohto typu už dávno nie sú len o pozitívnom vnímaní značky. Zodpovedné využívanie zdrojov a vysoké sociálne štandardy sa stali základom obchodného úspechu a relevantnými rozlišovacími znakmi v globálnej konkurencii o zákazníkov, obchody a zamestnancov.

„Je našou spoločnou zodpovednosťou formovať udržateľnú ekonomiku, ktorá zohľadňuje budúcnosť. Sme veľmi radi, že sme v tejto oblasti vedúcou značkou, že udávame nové štandardy, zavádzame procesy a neustále identifikujeme nový potenciál pre optimalizáciu,“ zdôraznil Frank Müller. V STILL sú hlavné princípy spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) pevne zakotvené v záväzkoch spoločnosti a neustále ich monitorujú a pracujú na ich zlepšovaní. Dôležitou súčasťou tejto stratégie je aj pravidelná revízia CSR štandardov nezávislou ratingovou agentúrou. EcoVadis pravidelne preskúmava procesy v spoločnosti STILL už viac ako desať rokov.

Celopodnikové systémy riadenia v súlade s normami udržateľnosti 

Už vlani spoločnosť EcoVadis vyzdvihla najmä inovatívne systémy riadenia, ktoré STILL používa v oblastiach „environmentálneho manažmentu“ a „pracovných a ľudských práv“. V STILL konzistentne implementujú hodnoty a smernice spoločnosti, ktoré sú merateľné a transparentné a z toho vyplývajú procesy, ktoré sú neustále optimalizované a následne strategicky ukotvené. V kontexte integrovaného environmentálneho manažmentu to obsahuje napríklad vytvorenie smernice „Normy pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie“, ktorá podporuje celopodnikové znižovanie emisií v súlade s národnou legislatívou.

EcoVadis hodnotil strategický prístup spoločnosti STILL ako mimoriadne kvalitný aj v tohtoročnom oceňovaní v kategóriách „etické správanie“ a „udržateľné obstarávanie“. Patri sem napríklad usmernenia proti podvodom, praniu špinavých peňazí či korupcii, ako aj zodpovedajúce operatívne prostriedky na zabezpečenie ich spoľahlivého a celofiremného dodržiavania. Týka sa to rôznych procesov vrátane ochrany oznamovateľov korupcie alebo boja proti korupcii. Komplexná dokumentácia prostredníctvom vhodných interných a externých správ zabezpečuje maximálnu transparentnosť, ako aj neustále dopĺňanie a optimalizáciu týchto smerníc.

Zdroj: Still

STILL v Hamburku spustil první výrobní linku na systémy palivových článků

Společnost STILL, která je jedním z předních dodavatelů intralogistických řešení, v Hamburku slavnostně spustila první výrobní linku na 24V systémy palivových článků. STILL se tak v oblasti intralogistiky stal prvním výrobcem v Evropě, který může nabídnout vlastní systém vodíkových palivových článků.

Jediný výrobca motorov na Slovensku ich vyrobil už 7 miliónov

Kia Slovakia spustila výrobu motorov na Slovensku už v roku 2006. Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako sedemsto ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 % benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 %. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV.

Siemens Mobility kúpila slovenskú spoločnosť HMH, výrobcu vlakového zabezpečovača MIREL pre štáty V4

Spoločnosť Siemens Mobility dokončila akvizíciu slovenskej technologickej spoločnosti HMH, s.r.o., ktorá je výrobcom národného vlakového zabezpečovacieho systému MIREL pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko. Ten dokáže prijímať signály z návestidiel na trati, merá okamžitú rýchlosť vlaku, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy.