Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

02.02.2023 | FOCUS na Slovensko

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Od včera teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Utorkové tzv. prifázovanie k sieti prvého z dvoch turbogenerátorov 3. bloku jadrovej elektrárne sa podarilo dosiahnuť približne tri týždne po vydaní súhlasu Úradu jadrového dozoru SR na začatie energetického spúšťania. V najbližších týždňoch SE čaká v súvislosti s plným sfunkčnením nového bloku ešte náročná séria testov vykonávaných na rôznych úrovniach od 35 % do 100%. Celý proces vyústi do úplnej funkčnosti 3. bloku, ktorý bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov a pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko stane energeticky sebestačným štátom a zaradí sa v tomto ohľade medzi európsku špičku.

Slovenská republika je minoritným akcionárom SE s podielom na základnom imaní vo výške približne 33,99 % a v jej mene koná Ministerstvo hospodárstva SR. Dvoch majoritných akcionárov SE predstavujú: spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorá má podiel na základnom imaní vo výške cca 66 %. V rámci SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Rezort hospodárstva sa teší z tohto mimoriadneho úspechu, ktorý SE dosiahli pre celé Slovensko.

Zdroj: MH SR

Jediný výrobca motorov na Slovensku ich vyrobil už 7 miliónov

Kia Slovakia spustila výrobu motorov na Slovensku už v roku 2006. Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako sedemsto ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 % benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 %. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV.

Siemens Mobility kúpila slovenskú spoločnosť HMH, výrobcu vlakového zabezpečovača MIREL pre štáty V4

Spoločnosť Siemens Mobility dokončila akvizíciu slovenskej technologickej spoločnosti HMH, s.r.o., ktorá je výrobcom národného vlakového zabezpečovacieho systému MIREL pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko. Ten dokáže prijímať signály z návestidiel na trati, merá okamžitú rýchlosť vlaku, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy.