Jan Bláha: „Správné plánování přeprav je základem efektivní logistiky“

10.11.2023 | Rozhovor s osobností

Společnost PST CLC Mitsui-Soko realizuje mimo jiné i přepravy v oblasti automotive segmentu. Jedním z jejich významných zákazníků je japonská společnost, dodavatel automobilových komponentů, která své výrobky dodává pro japonské i evropské automobilky.

PST CLC Mitsui-Soko pro přepravu produktů této firmy zajišťuje nejvíce námořní přepravy, dále přepravy letecké. Letecké přepravy jsou využívány v případě urgentních zásilek.

„Dodávky v automotive segmentu je potřeba velmi pečlivě plánovat, protože výroba v automobilkách nemůže být ohrožena. Je tedy potřeba dbát na dobré nastavení tranzitních časů. Covid v minulých letech extrémně narušil dodavatelské řetězce, ale na včasnost dodávek bylo potřeba dbát i v době před covidem. Správné plánování je základem efektivní logistiky. To platí nejen pro segment automotive,“ konstatuje Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Doplnil, že objem zásoby, který je plánován na určitý měsíc, je rozkládán do pravidelných týdenních vyplutí.
Ceny námořních přeprav klesly. „Dá se říct, že padly téměř na dno. Myslím si, že již dnes jezdí rejdaři pod svými náklady. Je to extrém oproti době covidové, kdy naopak sazby rapidně vzrostly,“ uvádí Jan Bláha.

Jan Bláha. Foto: PST CLC Mitsui-Soko

Elektromobilita přinese nové možnosti

Co se týče trendů, dá se očekávat, že z pohledu tranzitních časů dojde ke stabilizaci. „Aktuálně lodě obvykle připlouvají se zpožděním. S tím je potřeba v rámci plánování počítat. Zpoždění se pohybuje až kolem týdne. Očekávám, že postupně dojde ke stabilizaci,“ říká Jan Bláha a pokračuje: „Automobilový průmysl v Evropě aktuálně není v úplně dobré kondici. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Velké slovo z hlediska dalšího vývoje bude mít elektromobilita. V elektromobilitě vidíme z pohledu obchodních příležitostí nové možnosti. Plánují se výstavby nových továren, výrobci plánují v Evropě více investovat. Co se týče dalších oblastí automotive, vyhlídky jsou nejisté.“

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko

PST CLC Mitsui-Soko dokončuje přípravu k certifikaci systému managementu bezpečnosti informací

Společnost PST CLC Mitsui-Soko aktuálně pracuje na přípravě k certifikaci na ISO/IEC 27001, což je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro klienty, zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. V současnosti jsou implementovány jednotlivé procesy související s touto certifikací.

„Na cestě k zelené transformaci chybí firmám stabilita prostředí“

Cíle pro dosažení zelené transformace a přechod k nízkouhlíkové ekonomice jsou jasně dané. V mnoha směrech však stále panují nejasnosti ohledně jejich naplnění, které mnohdy firmám komplikují snahu o dosažení těchto cílů. Jak daleko jsou společnosti v České republice na cestě k zelené transformaci? Co jim k chybí k dosažení stanovených cílů? Je podpora ze strany státu dostatečná? O odpovědi na tyto a další otázky jsme požádali Ing. Bohuslava Čížka, ředitele sekce Hospodářské politiky Svazu dopravy a průmyslu České republiky.

Property management zajišťuje podporu pro hladký chod společnosti

Každá společnost, ať již se zabývá jakýmkoliv typem podnikání, představuje velký stroj, který se skládá z mnoha menších či větších součástí důležitých pro její úspěšné fungování. Jednou takovou součástí jsou nemovitosti a jejich správa. Funkční nemovitosti v dobrém technickém stavu jsou důležité nejen pro hladký chod společnosti, ale poskytují také bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance. Jedním z hlavních faktorů správy nemovitostí je také prevence rizik. Ve společnosti Geis CZ s.r.o. se o správu nemovitostí stará Property managerka Tereza Kirlíková, se kterou jsme si povídaly nejen o správě nemovitostí, ale také o systému energetického managementu, který společnosti umožňuje spravovat a monitorovat spotřebu energie a snižovat uhlíkovou stopu, a dalších aktivitách společnosti Geis v oblasti udržitelnosti.