Jan Bláha: „Správné plánování přeprav je základem efektivní logistiky“

10.11.2023 | Rozhovor s osobností

Společnost PST CLC Mitsui-Soko realizuje mimo jiné i přepravy v oblasti automotive segmentu. Jedním z jejich významných zákazníků je japonská společnost, dodavatel automobilových komponentů, která své výrobky dodává pro japonské i evropské automobilky.

PST CLC Mitsui-Soko pro přepravu produktů této firmy zajišťuje nejvíce námořní přepravy, dále přepravy letecké. Letecké přepravy jsou využívány v případě urgentních zásilek.

„Dodávky v automotive segmentu je potřeba velmi pečlivě plánovat, protože výroba v automobilkách nemůže být ohrožena. Je tedy potřeba dbát na dobré nastavení tranzitních časů. Covid v minulých letech extrémně narušil dodavatelské řetězce, ale na včasnost dodávek bylo potřeba dbát i v době před covidem. Správné plánování je základem efektivní logistiky. To platí nejen pro segment automotive,“ konstatuje Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Doplnil, že objem zásoby, který je plánován na určitý měsíc, je rozkládán do pravidelných týdenních vyplutí.
Ceny námořních přeprav klesly. „Dá se říct, že padly téměř na dno. Myslím si, že již dnes jezdí rejdaři pod svými náklady. Je to extrém oproti době covidové, kdy naopak sazby rapidně vzrostly,“ uvádí Jan Bláha.

Jan Bláha. Foto: PST CLC Mitsui-Soko

Elektromobilita přinese nové možnosti

Co se týče trendů, dá se očekávat, že z pohledu tranzitních časů dojde ke stabilizaci. „Aktuálně lodě obvykle připlouvají se zpožděním. S tím je potřeba v rámci plánování počítat. Zpoždění se pohybuje až kolem týdne. Očekávám, že postupně dojde ke stabilizaci,“ říká Jan Bláha a pokračuje: „Automobilový průmysl v Evropě aktuálně není v úplně dobré kondici. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Velké slovo z hlediska dalšího vývoje bude mít elektromobilita. V elektromobilitě vidíme z pohledu obchodních příležitostí nové možnosti. Plánují se výstavby nových továren, výrobci plánují v Evropě více investovat. Co se týče dalších oblastí automotive, vyhlídky jsou nejisté.“

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko

„Naši uhlíkovou stopu snižujeme efektivitou přepravy,“ vysvětluje ředitel Rabenu. Co má a nemá v logistice smysl měnit?

Každoročně se celosvětově po silnicích, mořích i vzduchem přepraví miliardy tun pro společnost životně důležitého nákladu. Podle výzkumníků z MIT Supply Chains Initiative produkuje nákladní doprava přibližně 8 % emisí skleníkových plynů. Skladové operace toto číslo zvyšují na 11. Logistické společnosti proto podnikají kroky k jejich redukci, problematika je ale natolik komplexní, že se v tuto chvíli nelze spoléhat pouze na elektromobilitu. Ve hře jsou postupy pro zefektivňování dopravy, vlastní fotovoltaiky i vodík.

Světlo, nebo stín?

Dnes je snahou maximální využití slunečního záření. V některých případech však může být přemíra slunečního svitu spíše na škodu.