Lodě rejdařů stále obeplouvají Afriku, očekává se růst zájmu o železniční přepravy

28.02.2024 | Rozhovor s osobností

Námořní přepravy mezi Asií a Evropou jsou stále ovlivněny tím, že mnozí rejdaři kvůli útokům na lodě zastavili využívání Suezského průplavu. Lodě tak dočasně obeplouvají Afriku, což má za následek delší přepravní časy a zdražení přeprav. Proto se očekává růst zájmu o železniční spojení se sběrnými kontejnery, které společnost PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje s pravidelnými odjezdy a servis je schopna okamžitě zajistit i pro celé kontejnery jak z, tak do Číny.

Jak se situace v Rudém moři bude vyvíjet? „Rejdaři uvádějí, že dokud nebudou mít jistotu, že proplutí bude pro lodě i posádky bezpečné, nebudou danou oblastí lodě proplouvat. Podle nejnovějších informací Evropská unie sestavila bezpečnostní misi, která by měla chránit plavidla. Její činnost by měla být zahájena zhruba do měsíce. Uvidíme, do jaké míry tato aktivita rejdaře přesvědčí,“ uvádí Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Pro PST CLC Mitsui-Soko a další společnosti aktuální situace znamená prodloužení tranzitních časů. „Podle aktuálních informací by i přes situaci v Rudém moři mohly ze strany rejdařů ceny přeprav mírně klesnout, aby tím podpořili obchod a došlo tak k nárůstu objemů přeprav. Zatím ale jde jen o předpoklady,“ říká Jan Bláha.

Jan Bláha, ředitel přeprav | PST CLC Mitsui-Soko

Útoky v Rudém moři

Svaz spedice a logistiky ČR uvádí, že během předminulého víkendu, kdy Hútíové podnikli několik útoků, došlo podle jejich tvrzení k největšímu útoku od října, kdy vstoupili do války mezi Izraelem a Hamásem. Tvrdí, že byla zasažena loď pro přepravu volně ložených nákladů. Předminulou neděli večer podle údajů Svazu spedice a logistiky ČR došlo v těsné blízkosti lodi Rubymar plující pod vlajkou Belize k výbuchu, který způsobil škody. Loď vlastní společnost Golden Adventure Shipping ze Spojeného království.

K útoku došlo v průlivu Bab al-Mandeb, zatímco plavidlo směřovalo na sever z Chorfakkánu ve Spojených arabských emirátech do bulharské Varny. Podle následných aktualizací byla posádka nucena loď opustit kvůli poškození způsobenému údajným požárem na palubě. Nebyly hlášeny žádné případy zranění posádky. „Předminulý pátek Hútíové zasáhli raketou ropný tanker Pollux, který vlastní britská firma. Tanker převážel ruskou ropu z ruského černomořského přístavního města Novorossijsk a byl na cestě, aby ropu dopravil do rafinerie v indickém Paradípu. Ke zvýšenému pocitu strachu námořníků, které čeká plavba Rudým mořem, přispěly americké síly, které v Jemenu identifikovaly a zničily novou třídu zbraní: bezpilotní ponorku, známou také jako bezpilotní podvodní vozidlo,“ uvedl Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.

Námořníci mohou plavbu na lodích odmítnout

Petr Rožek dodal, že vzhledem k aktuální situaci bylo na Mezinárodním vyjednávacím fóru (IBF), kde se setkávají zaměstnavatelé posádek a odbory, zveřejněno ujednání umožňující námořníkům odmítnout plavbu na lodích proplouvajících Rudým mořem. Námořníci musí vstup do vysoce rizikové oblasti odmítnout sedm dní předem vzhledem k logistickým omezením při plavbě a obtížím při usnadnění vylodění v bezpečném přístavu a mobilizaci repatriace v oblasti.

Zdroj: PN média

PST CLC Mitsui-Soko dokončuje přípravu k certifikaci systému managementu bezpečnosti informací

Společnost PST CLC Mitsui-Soko aktuálně pracuje na přípravě k certifikaci na ISO/IEC 27001, což je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro klienty, zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. V současnosti jsou implementovány jednotlivé procesy související s touto certifikací.

„Na cestě k zelené transformaci chybí firmám stabilita prostředí“

Cíle pro dosažení zelené transformace a přechod k nízkouhlíkové ekonomice jsou jasně dané. V mnoha směrech však stále panují nejasnosti ohledně jejich naplnění, které mnohdy firmám komplikují snahu o dosažení těchto cílů. Jak daleko jsou společnosti v České republice na cestě k zelené transformaci? Co jim k chybí k dosažení stanovených cílů? Je podpora ze strany státu dostatečná? O odpovědi na tyto a další otázky jsme požádali Ing. Bohuslava Čížka, ředitele sekce Hospodářské politiky Svazu dopravy a průmyslu České republiky.