Logistika je týmová hra

31.05.2023 | Rozhovor s osobností

Logistika je týmová hra a stejně jako v jiných disciplínách i zde občas některý z hráčů vymění tým. Nejinak je tomu v případě Igora Petržela, který po mnohaletých zkušenostech v oblasti e-commerce a logistiky u nás i v zahraničí přichází do týmu Mall Group na pozici Distribution Center Directora.

V Mall Group bude mít Peržel na starost především stabilizaci, rozvoj a zefektivnění logistických procesů distribučního centra v Jirnech. Vzhledem k tomu, že tématem květnového vydání LogisticNEWS je intralogistika a specifika moderních skladových procesů, využili jsme možnosti a Igora Petržela u příležitosti jeho nástupu na novou pozici, požádali o rozhovor. 

Do Mall Group přicházíte s bohatými zkušenostmi u nás i v zahraničí. Pracoval jste například pro společnost Amazon nebo německou logistickou společnost Loxxess, kde jste stál v čele vedení jejího největšího projektu – e-commerce fulfillmentu pro populární firmu Drogerie Markt. Jaké zkušenosti si z těchto pozic přinášíte a jaké dovednosti si myslíte, že nejvíce využijete?

Předešlé zkušenosti mě naučily přistupovat k logistice jako k týmové hře, klíčem k úspěchu je pro mě tedy funkční, kompetentní, a především dostatečně motivovaný tým. U obou předchozích zaměstnavatelů jsem měl na starost řízení více než tisíce lidí, v Amazonu to zároveň znamenalo prolínání různých kultur a národů, což člověka samo o sobě obohatí a naučí jej přistupovat ke každému z týmů individuálně. Právě tyto zkušenosti chci využít k dalšímu rozvoji distribučního centra v Jirnech, a to nejen směrem k našemu Mall týmu, ale také k integraci kolegů z CZC.

Z působení v logistických firmách globálního charakteru si odnáším také cenné technické dovednosti, a to primárně díky zkušenostem s různými přístupy k automatizaci logistiky. S technologiemi jsou přitom úzce spjaty i naše procesy v distribučním centru v Jirnech, ať už v oblasti řídicích IT systémů nebo ve směru samotné fyzické automatizace linek. 

Kromě toho je jedním z mých cílů úspěšně skloubit makro a mikro pohled na činnosti, které se v distribučním centru každý den odehrávají. Logistiku je totiž důležité vnímat nejen komplexně ve vztahu k firmě jako celku, ale také v detailech, které jsou pro její fungování a konkurenceschopnost společnosti na trhu klíčové. 

Igor Perzel, Mall Group

Ve světě e-commerce se pohybujete dlouhou dobu. Jak hodnotíte její současný vývoj, kdy po mnoha letech exponenciálního růstu zaznamenala pokles? Co je podle vás podstatné pro zvládnutí této situace?

Současný vývoj e-commerce vnímám jako přirozenou korekci v dlouhodobě stoupajícím trendu online nakupování, které zažilo obrovský boom během covidové pandemie. Dalo se tedy očekávat, že se poptávka zákazníků postupně znormalizuje. Na celkový růstový trend mají, samozřejmě, vliv také události na Ukrajině i ekonomická situace napříč světem. Nelze však předem predikovat trvání ani konkrétní dopady, které budou tyto faktory na trh mít. Věřím však, že s postupným uklidněním dojde i k normalizaci hospodářských a dodavatelských vztahů, což ve výsledku přispěje také k opětovnému zvýšení poptávky ze strany zákazníků a celkově větší chuti k online nákupům. Určitě se tedy snažím být v tomto směru optimistický. 

Ačkoliv trh aktuálně čelí mnoha výzvám, podstata naší práce v Mall Group se nijak nemění. Stále je pro nás nejdůležitější kvalitní péče o naše zákazníky – tedy poskytovat jim širokou nabídku zboží za výhodné ceny a jednoduše se postarat o to, aby pro ně byl celý proces online nákupu příjemným zážitkem.  

V Mall Group budete mít na starost především stabilizaci, rozvoj a zefektivnění logistických procesů distribučního centra v Jirnech. Logistické centrum v Jirnech patří k nejmodernějším v Evropě.  Jak fungují logistické procesy nyní a jak by podle vás měly fungovat v budoucnu? Je zde ještě vůbec prostor na změnu?

Prostor k optimalizaci a dalším inovacím je vždy, jde mimo jiné o hlavní princip konceptu lean managementu. V kombinaci s kvalitním týmem a pokročilými technologiemi je právě tento směr rozvoje základem logistiky nové generace. Na veškeré logistické procesy je proto potřeba podívat se čas od času novým, svěžím pohledem, a co je ještě důležitější, zasadit je do širšího kontextu. To znamená vzít v potaz měnící se preference zákazníků v oblasti způsobu a rychlosti doručení, platebních možností nebo třeba vratkových procesů. To vše má dnes enormní vliv na zákaznickou zkušenost, a tedy i následnou retenci nakupujících. Stejně tak je potřeba vnímat naše logistické operace jako součást celého ekosystému, kterým nyní po integraci s Allegrem jsme, a na základě toho je dále inovovat či adaptovat. 

Foto: Mall.cz

Co konkrétního by se mělo změnit?

Jednou z věcí, na které se pracuje takřka neustále, je rychlost doručení. Tedy schopnost dopravit co nejširší sortiment do rukou zákazníků v rámci služby same day či maximálně next day delivery. Kromě rychlosti doručení, výhodné ceny a šířky nabídky se stále více do popředí dostává celková zákaznická zkušenost, tedy kombinace všech zmíněných aspektů s důrazem na kvalitní zákaznickou péči a personalizovaný přístup. Nároky a očekávání nakupujících stále stoupají, obzvlášť v dnešním vysoce konkurenčním prostředí, je proto potřeba věnovat jejich přáním a potřebám dostatek pozornosti. 

To s sebou, samozřejmě, přináší stále nové výzvy pro celé logistické zázemí, a to včetně intralogistiky. V Mallu proto dlouhodobě klademe důraz na všechny aspekty zpracování, ať už jde o kvalitu, efektivitu nebo systémovou souhru různých komponentů logistiky. Zároveň se snažíme “neusnout na vavřínech”, ale naopak stále sledovat situaci v celém logistickém i e-commerce odvětví a co nejrychleji na ni reagovat. Pro dlouhodobý úspěch je totiž zásadní být vnímavý k detailům a také umět do určité míry předjímat, jakým směrem se budou požadavky zákazníků v blízké budoucnosti ubírat. 

Můžete přiblížit jednotlivé kroky a postupy, které by k tomu měly vést?

V tomto směru jsem zastáncem evolučního, nikoliv revolučního přístupu. Většina změn tak bude probíhat za pomoci neustálého zlepšování (tzv. continuous improvement) jak v oblasti kvality, tak v oblasti produktivity. Není potřeba nutně nahrazovat něco, co dlouhodobě funguje – často stačí konkrétní řešení pouze inovovat a dostatečně zefektivnit. Některé interní postupy jsou navíc hluboce spjaty s moderní koncepcí operačního managementu a jsou tedy součástí genetiky celé naší skupiny, kterou nechceme přetvářet, ale spíše dotvářet. Věřím, že je-li logistika společnosti postavena na pevných a nadčasových základech, nevyžaduje přelomové změny. Spíše je potřeba, aby byla dostatečně vnímavá k okolnímu prostředí i všem účastníkům logistického řetězce, kteří ji nejlépe nasměrují, kudy se v inovacích dále ubírat. 

Foto: Mall.cz

Vaším úkolem bude rovněž efektivní využití synergií Mall Group a společnosti Allegro a propojování vzájemných kapacit s cílem poskytnout zákazníkům ten nejširší výběr zboží za co nejvýhodnější ceny.  Jak toho chcete dosáhnout a jakou roli v tom hraje zefektivňování logistických procesů?

Možnost hledat synergie mezi Mall Group a Allegrem vnímám již od počátku jako obrovskou příležitost a výzvu zároveň. Spojení dvacetiletých zkušeností Allegra s provozem výjimečně úspěšného marketplace modelu a velmi dobře fungující logistickou sítí Mallu k tomu totiž přímo vybízí. 

Způsoby, jak využít vzájemnou synergii, tak nacházím např. v úrovni dynamického přerozdělování a přesunu skladových zásob, tzv. transshipmentu, či ve standardizaci přímých i podpůrných procesů přes jednotlivé logistické funkce. Kromě toho vnímám velký potenciál také v postupné výměně tzv. best practices, tedy věcí, které jedné či druhé straně dlouhodobě fungují a které stojí za to aplikovat napříč celou skupinou. Za benefit považuji také možnost benchmarkingu mezi jednotlivými operacemi v rámci skupiny. 

Zdroj: Logistic News

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.