Péče o palety nemusí být„nutné zlo“, jejich zpracování může být moderní a čisté

26.04.2023 | Rozhovor s osobností

Jaké jsou výhody první automatizované třídící a opravárenské linky na použité palety u nás se dozvíte v rozhovoru s Robertem Hápem ze společnosti HERUS.
HERUS

Společnost H E R U S, s.r.o. působí na českém trhu už 28 let. Nabízí kompletní profesionální a kvalitní servis v paletovém hospodářství. Pořízením první automatizované třídicí a opravárenské linky na použité palety u nás se společnost H E R U S zařadila mezi jednoho z nejmodernějších zpracovatelů použitých palet v Evropě. Do budoucna chce společnost pokračovat v modernizaci a automatizaci všech činností, které jsou součástí procesu zpracování použitých palet. „Cílem je zajistit co největší návratnost starých palet do oběhu a tím se chovat nejen ekologicky, ale také ekonomicky,“ říká v rozhovoru jednatel společnosti Robert Háp.

V loňském roce jste zainvestovali do pořízení první automatizované třídicí a opravárenské linky na použité palety u nás. Jaká je vaše zkušenost po prvním roce provozu?

Linku na třídění a opravy palet jsme pořídili zejména s ohledem na, nejen aktuální, ale i do budoucna předvídatelnou situaci na trhu práce. Lidí ochotných manuálně pracovat doslova před očima ubývá, přičemž práce se starými paletami není vůbec lehká ani čistá. Hledali jsme tedy cestu, jak práci zaměstnancům ulehčit. Stejně významnou a dlouhodobou ambicí naší společnosti je obor zpracování starých palet dostat do jiného světla. Většina zákazníků vnímá palety jako nutné zlo, odpad, obor, který nestojí ani za zmínku. Chceme ukázat, že i tento obor je významný, paleta je pro téměř každého zákazníka nezbytná, a přitom jejich zpracování může být moderní a „čisté“.

Jaké jsou hlavní výhody pro vaše zákazníky?

Linka nám umožňuje provést třídění palet pro každého našeho zákazníka prakticky bezprostředně. V řádech desítek minut od dodání palet dostává zákazník, pokud to požaduje, tzv. třídící protokol, kde je zaznamenáno přesné třídění většinou zákazníkovi vrácených palet od jeho obchodního partnera. Tím je našim zákazníkům zlepšováno cash flow, protože mohou dodané palety obratem fakturovat a nemusí čekat dlouhé týdny na samotné vrácení palet, následné přebírky a všechny komplikace s tím spojené. Většina z nich má problémy s nedostatkem pracovní síly, tak proč ještě plýtvat lidmi na pro ně ztrátové práce.
Dalším významným přínosem je, že každý náš zákazník přesně ví, co mu jeho obchodní partner vrátil za palety a může sjednat nápravu v případě, že vratka palet přináší ztrátu pro našeho zákazníka v tom, že mu byly vráceny palety jiné skladby a kvality.

Jakým způsobem značíte opravené palety, aby zákazníci měli garanci licenční opravy?

Tuto otázku vnímáme jako jednu z nejvýznamnějších. Každou opravenou EUR / EPAL paletu linka automaticky označí licenčním opravárenským hřebíčkem, takže každý zákazník, který od nás nakoupí námi opravenou paletu, má naprostou jistotu, že byla opravena legálně a byl za ni odveden licenční poplatek.
To vše je navíc soustavně kontrolováno nepravidelnými kontrolami ze strany udělitelů opravárenské licence. V našem případě to znamená, že máme ročně až 25 nepravidelných kontrol kvality námi opravovaných palet na této lince.

Slýcháme o nešvaru s manipulací výsledků přebírek. Jak probíhá třídění palet u vás?

Protokol o přesné kategorizaci třídění zpracovaných palet včetně identifikace dodavatele doprovází každé třídění. Manipulace s výsledky je zde prakticky nemožná, protože na lince třídíme denně tak velké množství palet, že není prostor výsledky zkreslovat. Každou roztříděnou paletu zaznamená třídicí linka a na konci vyjede protokol o výsledku třídění.

Vaše firma se zařadila mezi evropské lídry ve zpracování palet. Jak to přijali vaši zaměstnanci?

Nejdřív bych rád zmírnil slovo evropské lídry. S veškerou pokorou bych spíše řekl, že jsme rozšířili skupinu firem, které v rámci západní Evropy zpracovávají staré palety pomocí automatizace a nejen rukama, paletovými vozíky, kladivy apod. Ale abych odpověděl na Vaši otázku. Věřím, že úleva od těžké fyzické práce je primárním a nejvýznamnějším bonusem pro naše pracovníky. Souběžně s tím jsme mohli vytvořit pracovníkům z oboru zpracování starých palet snad nadstandardně čisté pracovní prostředí, skrze instalaci třídicí linky do nově postavené haly.
Na základě zkušeností z prvního roku provozu linky tyto příznivé vlivy výrazně snížily chybovost a nekvalitu oprav palet. Pracovníci již nejsou unaveni z manipulace, a tak se mohou plnohodnotně věnovat samotné kvalitě opravy palet.

Jaké jsou vaše plány do budoucnosti?

Věříme, že se jedná pouze o začátek modernizace v oboru zpracování použitých palet, protože společnost H E R U S chce pokračovat v modernizaci a automatizaci všech činností, které jsou součástí procesu zpracování použitých palet. Cílem je zajistit co největší návratnost starých palet do oběhu a tím se chovat nejen ekologicky, ale také ekonomicky v zájmu nejen svých obchodních partnerů, ale společnosti jako celku. Touto automatizovanou linkou se společnost H E R U S zařadila mezi nejmodernější zpracovatele použitých palet v Evropě a v tomto trendu chce společnost pokračovat i v nejbližších letech.

Zdroj: LogisticNEWS

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.