Průzkum Hofmann Personal: 90 % firem neočekává pokles zaměstnanců

20.04.2023 | Rozhovor s osobností

Podle aktuálního průzkumu personální agentury Hofmann Personal mapující situaci na trhu práce 90 % firem neočekává v následujících měsících pokles počtu zaměstnanců, naopak 28 % uvádí, že počet jejich zaměstnanců vzroste. 71 % dotázaných uvádí, že se situace v jejich podniku v roce 2023 nezhorší, naopak 21 % očekává zlepšení. Tyto a další závěry průzkumu ukazují, že ekonomická krize má sice vliv na podnikaní firem, které ale stále čelí většímu nedostatku pracovníků. 40 % firem navíc očekává v příštích 5 ti letech zvýšený odchod pracovníků do důchodu. Průzkum byl proveden v březnu mezi 235 personalisty výrobních, velkoobchodních a logistických firem, které zaměstnávají dohromady přibližně 105 tisíc zaměstnanců.

„Ze závěrů našeho průzkumu vyplývá, že 77 % firem navzdory ekonomické krizi má stejně nebo i více zaměstnanců a 90 % neočekává v následujících měsících jejich pokles.

Pouze 23 % podniků odpovědělo, že mají méně zaměstnanců než před rokem. Je to trochu výstražná zpráva pro trh, protože 70 % firem uvedlo, že jim již nyní chybí pracovníci, a to nejvíce kvalifikovaní dělníci a pracovníci do výroby a provozu,“ uvádí Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal

Pracovníci stárnou. Každý desátý je v předdůchodovém věku. Průzkum ukázal, že prakticky všechny podniky zaměstnávají pracovníky v předdůchodovém věku. V průměru je to okolo 10 % zaměstnanců. Tyto výsledky odpovídají i statistikám z ČSÚ – v roce 2021 bylo z 5,2 milionů zaměstnaných Čechů ve věkové skupině 60+ let téměř 464 tisíc, tedy cca 9 %. S rostoucím věkem pracovníků firmám hrozí generační obměna. „Ve výzkumu celých 40 % podniků očekává v příštích 5 letech zvýšený odchod pracovníků do důchodu. Navíc pokud bude hranice věku odchodu do důchodů vyšší, tak očekáváme ve firmách až 16 % zaměstnanců v předdůchodovém věku,“ doplňuje Gabriela Hrbáčková.

„Nedostatek pracovníků může částečně vyřešit několik kroků. Jedním z nich je, že by vláda musela rozvolnit kvóty pro žádosti o pracovní vízum nebo je radikálně navýšit, aby se alespoň pomocí migrace podařila pokrýt neustálá potřeba kvalifikovaných dělníků a pracovníků ve výrobě a provozu.“

Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal

Jak vyřešit nedostatek pracovníků?

  • Zjednodušit a zrychlit nábor pracovníků ze zahraničí
  • Navýšení kvót pro zahraniční pracovníky
  • Konkurenceschopné mzdy a balíčky benefitů
  • Podpora a příspěvky na ubytování a relokaci
  • Flexibilní pracovní doba
  • Podpora zkrácených úvazků
  • Rozvoj kompetencí a rekvalifikace

Dále Gabriela Hrbáčková dodává: „Každá firma by při tvorbě své náborové strategie měla minimálně zvážit nábor pracovníků ze zahraničí. Čím déle budou firmy váhat, tím více je pravděpodobné, že nebudou připraveny na nábory ze zahraničí. Firmy tak nebudou schopny pružně zareagovat na akutní nedostatek pracovníků a nepokryjí své otevřené pozice. Samotný proces před příjezdem pracovníka může totiž trvat i 6-9 měsíců.“

Více než třetina dotázaných podniků plánuje omezování DPP z důvodu změn v zákoníku práce

Omezování dohod z důvodu změn v zákoníku práce plánuje více než třetina dotázaných podniků (36 %). Pětina dotázaných dále vidí jako zásadní komplikaci nárok na proplacení mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele a povinnost nahlásit rozvrh práce předem. Naopak změny týkající se home office nejsou pro 51 %dotázaných žádnou komplikací.

Téměř všechny podniky navýšily mzdy, polovina plánuje navýšit zaměstnanecké benefity

Naprostá většina dotázaných podniků zvyšovala letos mzdy. V průměru přidávaly o cca 7,5 %. Vzhledem k inflaci však reálná mzda zaměstnancům výrazně klesla i přes její nominální navýšení. Podniky, na které dopadla současná ekonomická situace negativně nebo neočekávají letos její zlepšení, přidávaly méně často (v cca 90 % případů) oproti těm, které krize tolik nezasáhla a čekají zlepšení. Téměř všechny podniky také poskytují zaměstnanecké benefity, které zvyšují příjem zaměstnance.

Nejvíce firmy podporují stravovací benefity jako stravenky nebo obědy zdarma, dotované obědy či cafeterie. V podnicích, kde budou zvyšovat hodnotu stravenek či stravenkového paušálu, se z průměrné hodnoty 88 Kč dostanou na průměrnou hodnotu 118 Kč. Jedná se tedy o zvýšení o cca třetinu. Dotované obědy se budou zvyšovat o cca 20 %. Druhým nejposkytovanějším finančním firemním benefitem ve firmách je příspěvek na penzijní či životní připojištění. „Zaměstnanecké benefity jsou dnes většinou nedílnou součástí výhod pro zaměstnance a u uchazečů často rozhodují při jejich výběru zaměstnavatele. Zaměstnavatelé by se neměli bát benefity kombinovat a navrhovat nové přímo šité na míru jednotlivým zaměstnancům. IT specialista určitě ocení jiné benefity než zaměstnanec pracující například ve výrobě.“

Dominik Honner, specialista personální agentury Hofmann Personal

O průzkumu
Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 235 respondentů z řad personalistů mezi náhodně vybranými výrobními, velkoobchodními a logistickými firmami v ČR s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat probíhal od února do března 2023.

Hofmann Personal Monitor VIII – Kompletní výsledky ke stažení

Zdroj: Hofmann Wizard

PST CLC Mitsui-Soko dokončuje přípravu k certifikaci systému managementu bezpečnosti informací

Společnost PST CLC Mitsui-Soko aktuálně pracuje na přípravě k certifikaci na ISO/IEC 27001, což je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro klienty, zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. V současnosti jsou implementovány jednotlivé procesy související s touto certifikací.

„Na cestě k zelené transformaci chybí firmám stabilita prostředí“

Cíle pro dosažení zelené transformace a přechod k nízkouhlíkové ekonomice jsou jasně dané. V mnoha směrech však stále panují nejasnosti ohledně jejich naplnění, které mnohdy firmám komplikují snahu o dosažení těchto cílů. Jak daleko jsou společnosti v České republice na cestě k zelené transformaci? Co jim k chybí k dosažení stanovených cílů? Je podpora ze strany státu dostatečná? O odpovědi na tyto a další otázky jsme požádali Ing. Bohuslava Čížka, ředitele sekce Hospodářské politiky Svazu dopravy a průmyslu České republiky.

Property management zajišťuje podporu pro hladký chod společnosti

Každá společnost, ať již se zabývá jakýmkoliv typem podnikání, představuje velký stroj, který se skládá z mnoha menších či větších součástí důležitých pro její úspěšné fungování. Jednou takovou součástí jsou nemovitosti a jejich správa. Funkční nemovitosti v dobrém technickém stavu jsou důležité nejen pro hladký chod společnosti, ale poskytují také bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance. Jedním z hlavních faktorů správy nemovitostí je také prevence rizik. Ve společnosti Geis CZ s.r.o. se o správu nemovitostí stará Property managerka Tereza Kirlíková, se kterou jsme si povídaly nejen o správě nemovitostí, ale také o systému energetického managementu, který společnosti umožňuje spravovat a monitorovat spotřebu energie a snižovat uhlíkovou stopu, a dalších aktivitách společnosti Geis v oblasti udržitelnosti.