Rychlost a spolehlivost zůstávají klíčovými faktory

31.10.2023 | Rozhovor s osobností

Společnost C.S.CARGO a. s. vznikla téměř před třiceti lety jako lokální dopravní společnost v Jičíně. Dnes působí ve třech evropských zemích – České republice, na Slovensku a v Polsku. Ze společnosti zaměřené primárně na dopravní a logistické služby se reorganizovala na mezinárodní holding, který svým zákazníkům nabízí komplexní logistická řešení opřená o vlastní IT technologie. V čele celé skupiny C.S.CARGO stojí Aleš Willert, místopředseda představenstva a generální ředitel. Aleš Willert se dopravě a logistice věnuje celý svůj profesionální život. Za svůj dlouholetý přínos pro logistiku byl vyhlášen logistickou osobností roku GRYF 2023.

Vstoupili jsme do závěrečné čtvrtiny roku. Ta bývá vzhledem k předvánoční sezóně pro logistické firmy tou nejnáročnější. Poslední roky býval závěr roku navíc dost proměnlivý. V období koronavirové krize tržby rostly a rostl zejména segment e-commerce. Loňské Vánoce se nesly ve znamení celospolečenské nejistoty způsobené válečným konfliktem na Ukrajině, růstem cen energií a extrémní mírou inflace. Jaký bude podle vás letošní závěr roku?

Vstup do závěrečné čtvrtiny roku je pro logistické firmy vždy intenzivní a vyžaduje to od nás maximální přizpůsobivost a flexibilitu. Pokud jde o letošní závěr roku, očekávám, že zůstane významný tlak na naše služby s ještě větším důrazem na rychlost, efektivitu a spolehlivost. Vzhledem k ekonomické stagnaci se zintenzivňuje tlak zákazníků na snížení nákladů, obecně i na snížení zásob a zrychlení obrátkovosti zboží. Náklady logistických firem ale i nadále mírně rostou a je často velmi složité najít kompromisní cenové řešení.

Skupina C.S.CARGO působí ve třech evropských zemích (Česká republika, Slovensko a Polsko). Jak hodnotíte logistiku v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi?

V České republice máme výhodu centrální polohy v Evropě, což nám poskytuje strategický dopravní uzel mezi západní a východní Evropou. Infrastrukturní síť je průměrně rozvinutá a je potřeba ji rychle modernizovat a dále rozvíjet, aby byla schopna zvládnout rostoucí objemy dopravy. Díky své poloze je Česká republika často využívána jako hlavní distribuční centrum pro mnoho mezinárodních společností.

Slovensko je klíčovou lokalitou pro tranzitní dopravu směřující na jih směrem na Balkán. Polsko je díky početnému obyvatelstvu a rozsáhlému trhu zásadním ekonomickým motorem střední a východní Evropy. S rostoucími investicemi do infrastruktury a skladovacích kapacit je logistika v Polsku velmi dynamická s velkým množstvím obchodních příležitostí. Jsem přesvědčen, že efektivní spolupráce mezi těmito třemi zeměmi může přinést příležitosti pro další rozvoj logistiky v celém regionu a že jsme schopni nabídnout zákazníkům komplexní řešení v této oblasti.

C.S.CARGO nabízí zákazníkům kromě uceleného dopravního portfolia komplexní logistické služby – skladování, cross-dockové služby, milk-run řešení a další optimalizační procesy. Jste tak firmou, která zákazníkovi poskytuje plný servis logistických služeb. Jak se za poslední roky proměnily požadavky zákazníků? Vnímáte nějaké výraznější změny?

Rychlost a spolehlivost stále zůstávají klíčovými faktory, zákazníci ale dnes vyžadují ještě větší transparentnost, flexibilitu a individualizaci služeb. Události posledních let, zejména pandemická situace a růst e-commerce, urychlily potřebu digitálních řešení a personalizovaných logistických služeb. Zákazníci chtějí vědět, kde se jejich zboží nachází v reálném čase. Také intenzivně vnímáme rostoucí tlak na udržitelnost a ekologičnost napříč oborem. Je potřeba si ale uvědomit, že jsme na konci dodavatelsko-odběratelského řetězce, plníme požadavky našich zákazníků a bez úzké spolupráce to nejde. Jsme schopni ovlivnit pouze část logistického procesu.

Komplexní logistická řešení, která nabízíte svým zákazníkům, jsou opřená o vaše vlastní IT technologie. Jakou roli hrají technologie podle vás v současném podnikatelském prostředí?

Technologie jsou nyní zcela neoddělitelnou součástí našeho byznysového modelu. Ve světě, kde se očekává rychlá reakce a personalizace, nám technologie umožňují nejen sledovat, ale také předvídat potřeby zákazníků. Integrace moderních technologií do našeho provozu znamená, že jsme schopni nabízet řešení, která jsou efektivní, ekonomická a zároveň šetrná k životnímu prostředí.

Zejména digitalizace interních procesů představuje revoluci v efektivitě a flexibilitě našich služeb. Díky moderním technologiím můžeme optimalizovat vše od správy skladů přes plánování trasy až po sledování zásilek v reálném čase. Tato optimalizace nejenže snižuje naše provozní náklady, ale také umožňuje rychlejší a spolehlivější dodání zboží našim klientům.

Pokud jde o komunikaci se zákazníky, digitalizace nám nabízí možnosti, které dříve nebyly možné. Naše platformy umožňují zákazníkům přístup k informacím o jejich zásilkách v aktuálním čase, což zvyšuje transparentnost a důvěru v naše služby. Digitální kanály, jako jsou webové portály a mobilní aplikace, nám navíc dávají možnost komunikovat se zákazníky rychleji a efektivněji, což vede k jejich větší spokojenosti. V současném podnikatelském prostředí je technologie nejen nástrojem, ale také klíčovým faktorem diferenciace a konkurenční výhody a v blízké budoucnosti i nezbytnou podmínkou pro další růst a udržení kvality služeb.

Kromě silniční dopravy se věnujete také dalším typům přepravy – letecká, lodní a železniční. Můžete nám přiblížit, jak se vám daří v těchto sektorech?

Segment námořní a letecké dopravy si prošel v uplynulých měsících velmi turbulentním obdobím. Jak cenovým, tak kapacitním. I v těchto oblastech jsme v minulém období rostli a uváděli na trh nové produkty, jako jsou například přepravy konsolidovaných boxů po železnici. Tento projekt byl naší reakcí na změny v preferencích společností v oblasti dálkové přepravy, které nastaly v důsledku pandemie covid-19. Tato situace způsobila vážné problémy v námořní a letecké přepravě, zejména na trasách mezi Dálným východem a Evropou. Využili jsme příležitosti rozšířit naše služby a nabídnout zákazníkům pravidelnou železniční (a kombinovaně silniční) přepravu jako vyváženou alternativu mezi pomalejší a zdražující se námořní přepravou a rychlejší, ale drahou leteckou přepravou. Od uvedení této služby zaznamenáváme neustálý nárůst zájmu.

Tématem, které v současné době řeší všechny společnosti a které nechybí na mnoha odborných konferencích, je udržitelnost. Vy jste byl jedním z diskutujících na letošní konferenci SpeedCHAIN International v panelové diskuzi, která se věnovala alternativním pohonům a jejich vlivům na logistiku. Jak se společnost C.S.CARGO připravuje na dosažení cílů nastavených Evropskou unií?

Udržitelnost a ekologická odpovědnost je pro C.S.CARGO, ale i celý logistický obor klíčová. V posledních letech pečlivě sledujeme vývoj alternativních pohonů, testujeme nová vozidla a postupně je budeme zařazovat do naší flotily. Zatím jsme ale na začátku této zelené transformace. BEV vozidla budou pravděpodobně důležitým prvkem budoucího rozvoje nákladní dopravy, zejména v městských oblastech. S jedním klientem jsme v loňském roce po diskuzích a sérii testů zařadili do provozu plně elektrický nákladní vůz, který zaváží jejich zboží do centra Prahy.

Nemůžeme se ale omezit pouze na jednu technologii. Věříme, že budoucnost dopravy spočívá v kombinaci různých řešení, která budou vyhovovat různým potřebám. Proto aktivně testujeme a zkoumáme možnosti dalších alternativních pohonů, jako je vodík nebo bioplyn. Kromě městských oblastí je potřeba zajistit udržitelnější dopravu i v oblasti mezinárodní kamionové dopravy. Naším cílem je mít co nejvíce diverzifikovaný a ekologicky šetrný vozový park, který bude schopen flexibilně reagovat na různé dopravní výzvy a zároveň minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Aktuálně je ale příliš mnoho nezodpovězených otázek budoucího rozvoje. Neustále zpřísňující se legislativa Evropské unie a nadšení nestačí. Je potřeba vytvořit reálné podnikatelské prostředí, dlouhodobě udržitelné, včetně odpovídajících ekonomických podmínek. A v tomto stavu Evropa ani Česká republika zatím není.

Ve sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA působíte od roku 2012, v současné době na pozici viceprezidenta a předsedy sekce nákladní dopravy. Máte tak nejaktuálnější informace z trhu…

Práce ve sdružení ČESMAD BOHEMIA mi poskytuje unikátní perspektivu. Máme přímý přístup k nejnovějším datům a informacím, což nám dává možnost rychle reagovat. Myslím tím celému oboru dopravy. Je nutné reagovat například na někdy nedotaženou legislativu a dbát na rovnocenné konkurenční prostředí českých dopravců v porovnání s ostatními státy. Pandemie jasně ukázala nezbytnost našeho oboru jako neoddělitelné části kritické infrastruktury státu. A proto je naším jasným cílem vytvořit správné podnikatelské prostředí pro celý obor.

Stal jste se logistickou osobností roku GRYF 2023, jejíž vyhlášení proběhlo v rámci slavnostního večera letošního ročníku konference SpeedCHAIN International. Jak toto ocenění vnímáte?

Ocenění Logistická osobnost roku je pro mě velkou ctí. Představuje uznání mé práce, ale také uznání práce celého týmu C.S.CARGO a všech mých partnerů napříč oborem. Společně se nám daří přinášet témata k diskuzi a realizovat postupné kroky ke zlepšení podmínek pro růst logistiky v České republice. Toto ocenění je zároveň závazkem, abychom i nadále přinášeli prvotřídní služby našim zákazníkům.

Váš podnikatelský záběr je široký a sahá od komplexní logistiky až po podporu sportovních aktivit. Můžete nám představit některé sportovní projekty, které vaše společnost s nadšením podporuje?

Sport je skvělým prostředkem pro vyjádření našich hodnot, a proto s hrdostí podporujeme řadu sportovních projektů, jež v sobě odrážejí naše hluboké přesvědčení o významu týmové práce, férovosti a komunitního zapojení.

Velmi aktuální je nyní naše spolupráce s Českou ragbyovou unií, protože v současnosti probíhá mistrovství světa v rugby ve Francii. Je to sport, který si v České republice postupně buduje cestu k větší popularitě. Rugby nám připomíná logistiku v mnoha ohledech – vyžaduje precizní koordinaci, strategii a plánování. Je to hra, kde tým musí pracovat společně, aby dosáhl svého cíle. V tom vidíme mnoho paralel s výzvami, kterým čelíme v našem odvětví každý den. Naše partnerství s Českou ragbyovou unií od roku 2019 nám umožňuje podporovat a rozšiřovat povědomí o tomto krásném sportu v naší zemi.

Kromě rugby již přes dvacet let podporujeme házenkářský tým HBC Jičín a hokejový klub Bílí Tygři Liberec. Věříme, že tímto způsobem nejen podporujeme sportovního ducha, ale také posilujeme hodnoty týmové práce a společenské odpovědnosti, které jsou pro nás stěžejní, a to jak na hřišti, tak v našem podnikatelském prostředí.

Markéta Vojáčková, LogisticNEWS

Aleš Willert

Aleš Willert působí v C.S.CARGO od roku 2010. Nejprve zastával pozici provozního ředitele (2010–2012) a následně generálního ředitele a předsedy představenstva (2012–2018) společnosti C.S.CARGO a.s. Poslední čtyři roky je místopředsedou představenstva a generálním ředitelem celé skupiny C.S.CARGO. Dopravě a logistice se ale věnuje celý svůj pracovní život. Zkušenosti získával mimo jiné jako provozní ředitel logistické společnosti ESA s.r.o., či v pozici ředitele a předsedy představenstva firmy Milktrans a.s. Aleš Willert je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V ČESMAD BOHEMIA působí Aleš Willert již od roku 2012, kdy se stal členem předsednictva za Královéhradecký kraj. V současné době je viceprezidentem a předsedou sekce nákladní dopravy.

Vývoj dodavatelských řetězců v postpandemické éře

Koronavirová pandemie odstartovala zásadní změny v uvažování jednotlivých subjektů v rámci celého dodavatelského řetězce. Nový normál přinesl změny v dlouhodobě osvědčeném nastavení globálních systémů. Do popředí se tak jako fenomén dostávají témata jako nearshoring, udržitelnost, a na významu začaly nabývat i otázky bezpečnosti dodavatelských řetězců. Oslovili jsme proto v anketě několik firem, které jsou součástí dodavatelského řetězce.

„Vstup do logistiky považuji za svoji největší výzvu“

Tentokrát jsme si do rubriky Osobnosti pozvali ženu. A ne ženu ledajakou. Je jí Martina Šmídlová z firmy Šmídl Provozní Holding s.r.o., která již přes 20 let stojí ve vedení společnosti po boku svého otce. Společnost si zakládá na kontinuálním růstu, který patří mezi zásady společnosti.

Plastové obaly se dají nahradit papírem. DS Smith už takto z oběhu odstranil miliardu kusů plastu

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.