Zánovní ojetý vůz – alternativa firemního fleet managementu? Jistě, proč ne!

12.04.2023 | Rozhovor s osobností

Koupě zánovního vozu samozřejmě není vhodná pro všechny typy podniků, nicméně pro malé a střední firmy a drobné podnikatele se určitě jedná o vhodnou variantu a adekvátní reakci na současnou situaci. O situaci na trhu v automotive jsme si povídali s novým vedoucím značky Das WeltAuto, kterou na českém trhu zastupuje společnost Porsche Česká republika, panem Martinem Kadečkou.

V čele značky Das WeltAuto (DWA) stojíte poměrně krátce, nicméně v oboru ani v nejmenším nejste nováčkem… Navíc je společnost Porsche ČR také odpovědná za prodej prověřených ojetých vozů a proto, viděno dnešní optikou, kdy výroba nových vozů obecně vázne a na ty vyrobené se čekají mnohaměsícové „fronty“, se zdá být velmi atraktivní možnost nákupu zánovního vozu. Jak hodnotíte současnou situaci na trhu s osobními a užitkovými vozy?

V automotive se v poslední době odehrávají velké změny. Automobilový průmysl se vyvíjí ve směru, který se soustředí na elektrifikaci a automatizaci. Společnosti se snaží vyrábět výkonné, inteligentní a udržitelné vozy. Automobilový průmysl se také potýká s náročnými regulacemi a rostoucími nároky na technologické inovace. Současně s tím čelil bezprecedentní situaci zpřetrhání logistických řetězců, kterou způsobila pandemie Covid-19, a když už se zdálo, že se vše navrací k normálu, tak vypukl v Evropě válečný konflikt, který kromě mnoha lidských tragédií způsobil i makroekonomickou destabilizaci a prudký nárůst cen a inflace.

Koupit auto tzv. z druhé ruky považuje mnoho lidí, často po špatné předchozí zkušenosti, za adrenalinovou disciplínu. Lze nákup v síti DWA hodnotit jiným metrem, a pokud ano, v čem je rozdíl mezi standardní prodejnou DWA a „těmi ostatními“?

Vzhledem ke své více než dvacetileté praxi jsem se bohužel i já setkal s celou řadou nešvarů, a proto mé doporučení zní: jděte si koupit auto tam, kde nabízený produkt dokonale znají, mohou ho prověřit, a hlavně mají adekvátní vybavení pro důkladnou prohlídku, včetně profesionálně proškoleného personálu. Koupit zánovní auto z druhé ruky v síti DWA může být z hlediska bezpečnosti a nákladovosti vozu výhodnou volbou. Mladé ojeté vozy jsou technologicky úplně někde jinde než vozidla, která jsou průměrného stáří na trhu v ČR (16 let) a tím pádem jsou nejenom bezpečná, ale mají i nižší spotřebu a provozní náklady. DWA se od ostatních prodejců ojetých vozidel odlišuje tím, že se snaží v maximální možné míře udržovat vysoký standard kvality vozidel, která prodává a chce být pro své zákazníky dlouhodobým partnerem. To znamená, že jim nabízí komplexní služby, prodej nových a ojetých vozidel, výkup stávajícího vozu, zázemí autorizovaného servisu dané značky, finanční služby a mnoho dalšího. Ideálně chce prodané auto po nějaké době opět vykoupit a následně obsloužit nejenom toho původního zákazníka, ale i dalšího zájemce o vykoupený vůz. Každý vůz, který má jít do nabídky, je podrobován komplexní servisní prohlídce, aby bylo zaručeno, že je v dobrém technickém stavu a zákazník mohl být detailně informován. Součástí technické prohlídky je i kontrola právních vad. Teprve po takto důkladné kontrole a předložení technické dokumentace má zákazník možnost svobodné volby, zda nákup uskuteční, anebo bude hledat dál. Auto je stroj a ten se může porouchat, ale právě transparentnost, vzájemná důvěra a přístup je to, co prodejce DWA odlišuje od konkurence a neznačkových prodejců ojetin.

Martin Kadečka

Problémy spojené s nedostatkem dostupných nových vozů pociťují firmy ještě o stupeň víc než soukromí uživatelé. Dokážete dnes právě firemní klientele nabídnout řešení, které by jednak odpovídalo požadavkům jednotlivých firem co do rozmanitosti jejich vozového parku, ale které současně umožní nahradit jejich stárnoucí vozidla s vysokým proběhem kilometrů novějšími, která jsou navíc šetrnější k životnímu prostředí?

Prodejní síť značky DWA zahrnuje již nyní padesát participujících prodejců a aktuální nabídka je v rozsahu více než čtyři tisíce vozidel, a proto si troufnu říci, že můžeme být alternativou pro malé a střední firmy a živnostníky. Zaměřujeme se na vozidla koncernu Volkswagen, který je dlouhodobě znám svojí širokou nabídkou, která by měla uspokojit většinu požadavků. Samozřejmě nemůže plně suplovat všechny alternativy v rámci objednávek nových vozidel, ale věřím, že kdo chce, tak si u nás vybere. V této souvislosti bych chtěl zmínit profesionální vzdělávání našeho prodejního personálu, který by měl zvládnout analýzu zákaznických potřeb daného kupujícího, a i v případě nedostatku požadované komodity by měl umět poradit ohledně odpovídající náhrady. Vhodným příkladem může být například model VW Arteon, který zákazníci mohou zakoupit jako alternativu k modelu Škoda Superb. Oba vozy jsou v podobné cenové relaci a funkčnost a využitelnost je minimálně srovnatelná. Takových příkladů bych mohl uvést mnoho, nicméně za to hlavní považuji snahu najít řešení a uspokojit zákaznické potřeby. Pokud není podmínkou zákazníka, že musí mít všechna firemní vozidla totožná, tak můžeme většinu požadavků vyřešit. V nabídce máme nejenom vozidla s konvenčním pohonem, ale i hybridní vozidla a elektrovozy. S nástupem těchto nových technologií chystáme i specialisty prodeje, protože je důležité, aby zákazník dostal srovnatelný servis, který očekává (kvalitní zázemí, odbornou konzultaci). 

Znamená navíc příslušnost české větve DWA ke koncernu Volkswagen i to, že pokud se vhodné vozidlo či kombinace vozidel pro konkrétní flotilu nenajde v ČR, máte možnost „zalovit“ i u sesterských firem v zahraničí?

Zánovní ojetý vůz může být skvělou alternativou firemního fleet managementu, pokud se jedná o menší podniky. Možnost cenově výhodnějšího nákupu zánovního vozidla v kombinaci se stále nízkými náklady na servis je jistě atraktivní možností pro potencionálního zájemce, nicméně nebyl bych upřímný, pokud bych nezmínil to, že není možné vyhovět všem. Hlavně pro velké fleety není nákup ojetého vozu ideální variantou, a to z důvodu individuálních cenových podmínek, nemožností personalizace a dodání většího počtu totožných vozů. Na druhou stranu příslušnost ke koncernu Volkswagen umožňuje našim obchodním partnerům přístup k ex továrním vozidlům a vzhledem k vyspělosti západních trhů se jedná o opravdu širokou paletu možností.

Logicky lze dovodit, že momentální stagnování prodejů nových vozů, jež je stále do značné míry způsobeno nedostatkem kritických dílů a komponent zejména asijských výrobců, v nejbližší době dramaticky ovlivní i dostupnost „mladých“ ojetin. Jak vidíte budoucnost v tomto segmentu v nadcházejícím roce či dvou?

Dodávky vozidel, resp. zdrojování obecně, je samozřejmě problémem i na sekundárním trhu. Opožděné dodávky nových aut logicky způsobují to, že nedochází k výměnám v rámci firemních flotil a tím je v některých segmentech ovlivněna i naše následná nabídka. Tento problém se nám daří částečně saturovat zdrojováním ze zahraničí, nicméně to, že z trhu prakticky zmizela kvalitní levnější vozidla je smutná skutečnost. Domnívám se, že výroba, resp. dodávky se ve střednědobém horizontu vrátí do normálu, ale to, co se již nikdy nevrátí je cenová hladina. Legislativní nároky na bezpečnostní prvky a přetrvávající vzrůstání cen na vstupu zdražují produkci prakticky všech výrobců, a tak je pravděpodobnost návratu k cenám před pandemií nereálná. Zákazníci musí s tímto faktem počítat a zvážit, jaké je pro ně ideální řešení. V této souvislosti bude více než v minulosti důležitá správná analýza všech nákladů spojených s vozovým parkem a podle toho udělat správné rozhodnutí. Osobně se domnívám, že investice do nového anebo zánovního vozidla je dobrá volba, protože moderní vozidla přinášení uživatelům nesrovnatelně větší bezpečnost, mají odpovídající provozní náklady a snižují zatížení životního prostředí.

Na závěr bych si dovolil popřát čtenářům magazínu LogisticNEWS všechno dobré, úspěšný návrat do prosperity a mnoho bezpečných kilometrů, ideálně s vozidlem z programu Das WeltAuto.

Zdroj: Logistic News

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.