2D kódy: buďte součástí změny

15.05.2024 | Článek dne

Zavedení čárového kódu s globálním číslem obchodní položky zařadila stanice BBC mezi 50 nejdůležitějších událostí ve vývoji světové ekonomiky. Dnes stojí maloobchod před podobným mezníkem. Čeká jej přechod na výkonnější 2D kódy s ohromným potenciálem pro zefektivnění procesů, úspory i interakci s koncovými zákazníky.

Dvoudimenzionální kódy jsou schopné nést více informací než konvenční 1D kód EAN-13, včetně dynamických dat jako datum spotřeby, číslo šarže, sériové číslo aj. Za použití standardu GS1 Digital Link zprostředkují i rozličné B2C informace, kdy 2D kód funguje jako pevně definovaný odkaz, který po naskenování uživatele propojí s určenou internetovou adresou, zatímco pokladní skener z téhož kódu načte pouze identifikátor produktu (GTIN), popř. šarži či datum spotřeby.

Globální standardizační organizace GS1, jejíž standardy a řešení dominují zejména v retailu, logistice a zdravotnictví, si přechod na 2D kódy již úspěšně vyzkoušela. Bylo to v sektoru léčiv, z nichž lékárníci dávno snímají maticové kódy GS1 DataMatrix s číslem GTIN a povinnými dynamickými údaji (šarže, datum použitelnosti a sériové číslo jako prvek v potírání padělků léčiv). Ambicí GS1 je provést tento krok do roku 2027 na straně maloobchodních řetězců.

Foto: GS1 Czech Republic

Hlavní přínosy

Účinnější řízení zásob
Přesnější vysledovatelnost
Prevence plýtvání
Řešení pro zboží s proměnnou hmotností
Propojení se zákazníky
Potírání padělků
Efektivní management vratek

Místo laseru kamery

Pro úspěšný přechod na 2D kódy obchodníkům v řadě případů vyvstane potřeba modernizovat infrastrukturu pro snímání čárových kódů. To bude znamenat především náhradu laserových skenerů optickými (kamerovými) snímači. Jak bylo řečeno, globální maloobchod by měl být na přechod k nové generaci datových nosičů připravený do roku 2027. Pro dodavatele není toto datum závazné, ovšem platí, že kdo bude včas připraven, získá konkurenční výhodu.

Úpravy informačních systémů

Pro obchodníky dále vznikne povinnost upravit své pokladní systémy tak, aby byly schopné kromě GTIN zpracovávat doplňkové údaje. Databáze budou muset umět pracovat se čtrnáctimístným formátem GTIN, což umožní skenovat tento identifikační klíč z 2D čárových kódů. Tyto požadavky je třeba zohlednit napříč celým dodavatelským řetězcem a zákonitě se projeví u dodavatelů, se kterými by obchodníci měli za podpory technologických partnerů úzce spolupracovat.

GS1 Czech Republic svým členům poskytne komplexní podporu při přechodu na 2D kódy. Zajistí edukaci a veškeré nezbytné know-how pro zavedení a využívání příslušných standardů, poradí s výběrem vhodných kódů a dat, která mají být z nových kódů načítána.

Více informací o připravované migraci na 2D kódy v retailu čtěte ZDE.

Zdroj: GS1 Czech Republic

Stanice v Bubnech získává svoji podobu, vznikají i navazující estakády

Projekt modernizace trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem úspěšně pokračuje, už rok a čtvrt prochází rekonstrukcí úsek mezi Bubny a Výstavištěm. Práce běží rychlým tempem, výrazně pokročila výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, stejně jako navazujících estakád. Ty nahradí jak přejezd v Bubenské ulici, tak i železniční náspy, které dosud rozdělovaly velkou část Holešovic.

Podnikatele trápí stará osvětlení, okna a nedostatečné zateplení jejich budov. NRB přerozdělí 1,8 miliardy v rámci programu Nové úspory energie

Podnikatelé se ve svých budovách dennodenně potkávají s problémy, které zvyšují jejich účty za energie. Nedostatečné těsnění oken, špatné osvětlení nebo zateplení jsou jen hrstkou z problémů, kterým čelí. Se schválením Směrnice o energetické náročnosti budov Radou EU se navíc na renovace a úsporné budovy bude klást v příštích letech výrazně větší důraz a podnikatelé budou muset do přechodu na udržitelná řešení investovat nemalé částky.

VWFS boduje s inovovaným produktem Servisní prohlídky

Společnost Volkswagen Financial Services (VWFS) nabízí svým zákazníkům pohodlný a efektivní způsob, jak udržet provozované vozidlo v nejlepším technickém stavu. Nový produkt Servisní prohlídky si mohou sjednat on-line pro nové i ojeté vozy značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda a Volkswagen Užitkové vozy. Zákazníci tak získají jistotu vysoké kvality servisu předepsaného výrobcem vozu, za předem sjednanou cenu až na několik let dopředu, bez ohledu na vývoj inflace v oblasti servisních služeb. Dalším bonusem je záruka mobility. Servisní prohlídky si objednaly už stovky zákazníků.