ARETE INDUSTRIAL se díky komplexní ESG strategii stal jedním z prvních „světle zelených fondů“ v Česku

06.10.2023 | Článek dne

Fond ARETE INDUSTRIAL se jako jeden z prvních nemovitostních fondů v České republice stává takzvaným „světle zeleným fondem“ podle 8. článku evropské směrnice SFDR. Skupina ARETE je hrdá na to, že je průkopníkem na českém kapitálovém trhu a zavádí zde jako jedna z prvních uznávané mezinárodní standardy.

Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na výnosová průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy úspěšně implementoval komplexní strategii ESG. Díky ní se stává ARETE INDUSTRIAL takzvaným „světle zeleným fondem“. Světle zelené fondy si podle definice evropské směrnice SFDR kladou za svůj cíl podporovat politiku trvalé udržitelnosti.

ESG se stává stále významnějším faktorem ve světě investic a řízení firem. Zavedení ESG strategie nejenže podtrhuje závazek fondu k odpovědnosti vůči životnímu prostředí, ale je také významným milníkem pro stávající i potenciální nové investory, zahraniční partnery a financující instituce.

Skupina ARETE v rámci ESG strategie systematicky pracuje na zlepšení aspektů týkajících se životního prostředí, společenské odpovědnosti a etiky. V enviromentální oblasti skupina aktivně pracuje na snížení energetické náročnosti budov a své emisní stopy. Zároveň ARETE aktivně podporuje biodiverzitu a ochranu vodních zdrojů.

V sociální oblasti skupina nadále aktivně podporuje místní komunity a charitativní společnosti. Skupina se také stará o zdraví, bezpečnost a wellbeing svých zaměstnanců a nájemců. V oblasti governance skupina ARETE kromě dalšího prosazuje etické hodnoty v oblasti řízení a správy.

„Investiční a nemovitostní skupina ARETE považuje podporu hodnot ESG za jednu ze svých priorit. Z tohoto důvodu jsme implementovali komplexní ESG strategii pro fond ARETE INDUSTRIAL, který se stává takzvaným ‚světle zeleným fondem‘. Jsme hrdí na to, že jsme na tuzemském kapitálovém trhu průkopníky. Naši mezinárodní investoři oceňují, že fond ARETE INDUSTRIAL se nadále vyvíjí v rámci mezinárodních standardů,“ uvedl k implementaci strategie ESG Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

„V současné době je již zřejmé, že zhodnocování kapitálu je možné dosahovat společensky odpovědným způsobem. Implementace samotné strategie je pro nás však jen začátkem. V budoucnu hodláme naše ESG postupy nadále zpřesňovat a případně rozšiřovat kritéria, která zohledňujeme při investičním rozhodování fondu,“ vysvětlil postup skupiny ESG manažer ARETE Josef Novotný.

Zdroj: ARETE

Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.

Mzdy na papíře rostou, ale v reálu klesají: Ekonomický paradox 3. čtvrtletí

Podle včera zveřejněné statistiky vzrostla ve 3. čtvrtletí 2023 průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně o 7,1 %. Nicméně inflace ještě neřekla poslední slovo a stále je vysoká. Když tedy od růstu mezd odečteme inflaci, mzdy nerostly ale naopak reálně klesaly o 0,8 %.