ARETE INDUSTRIAL se díky komplexní ESG strategii stal jedním z prvních „světle zelených fondů“ v Česku

06.10.2023 | Článek dne

Fond ARETE INDUSTRIAL se jako jeden z prvních nemovitostních fondů v České republice stává takzvaným „světle zeleným fondem“ podle 8. článku evropské směrnice SFDR. Skupina ARETE je hrdá na to, že je průkopníkem na českém kapitálovém trhu a zavádí zde jako jedna z prvních uznávané mezinárodní standardy.

Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na výnosová průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy úspěšně implementoval komplexní strategii ESG. Díky ní se stává ARETE INDUSTRIAL takzvaným „světle zeleným fondem“. Světle zelené fondy si podle definice evropské směrnice SFDR kladou za svůj cíl podporovat politiku trvalé udržitelnosti.

ESG se stává stále významnějším faktorem ve světě investic a řízení firem. Zavedení ESG strategie nejenže podtrhuje závazek fondu k odpovědnosti vůči životnímu prostředí, ale je také významným milníkem pro stávající i potenciální nové investory, zahraniční partnery a financující instituce.

Skupina ARETE v rámci ESG strategie systematicky pracuje na zlepšení aspektů týkajících se životního prostředí, společenské odpovědnosti a etiky. V enviromentální oblasti skupina aktivně pracuje na snížení energetické náročnosti budov a své emisní stopy. Zároveň ARETE aktivně podporuje biodiverzitu a ochranu vodních zdrojů.

V sociální oblasti skupina nadále aktivně podporuje místní komunity a charitativní společnosti. Skupina se také stará o zdraví, bezpečnost a wellbeing svých zaměstnanců a nájemců. V oblasti governance skupina ARETE kromě dalšího prosazuje etické hodnoty v oblasti řízení a správy.

„Investiční a nemovitostní skupina ARETE považuje podporu hodnot ESG za jednu ze svých priorit. Z tohoto důvodu jsme implementovali komplexní ESG strategii pro fond ARETE INDUSTRIAL, který se stává takzvaným ‚světle zeleným fondem‘. Jsme hrdí na to, že jsme na tuzemském kapitálovém trhu průkopníky. Naši mezinárodní investoři oceňují, že fond ARETE INDUSTRIAL se nadále vyvíjí v rámci mezinárodních standardů,“ uvedl k implementaci strategie ESG Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

„V současné době je již zřejmé, že zhodnocování kapitálu je možné dosahovat společensky odpovědným způsobem. Implementace samotné strategie je pro nás však jen začátkem. V budoucnu hodláme naše ESG postupy nadále zpřesňovat a případně rozšiřovat kritéria, která zohledňujeme při investičním rozhodování fondu,“ vysvětlil postup skupiny ESG manažer ARETE Josef Novotný.

Zdroj: ARETE

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.