Automatizace firemních procesů dělá z hrozby příležitost

24.02.2023 | Článek dne

Inflace, prudký růst cen energií a nestabilita trhů zaviněná především válkou na Ukrajině - všechny okolnosti nasvědčují, že za dveřmi je, pokud ne krize, pak přinejmenším recese. Pro řadu firem to znamená nelehké rozhodování, jak snížit náklady a zároveň neohrozit svoji konkurenceschopnost.

Jednou z možných odpovědí je automatizace firemních procesů prostřednictvím ERP systému. Na rozdíl od prvoplánových škrtů dokáže správně vybraný software ušetřit peníze a zároveň zkvalitnit výrobu či poskytované služby. Z úsporného opatření tak dělá konkurenční výhodu, byť je na místě zmínit, že nasazení ERP systémů je již tak rozšířené, že, spíše než bonus, začíná v současnosti představovat nutný předpoklad pro efektivní řízení firmy.

Zkratka ERP znamená Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů). Jedná se o systém typu „vše v jednom“, který zvládá široké spektrum úkolů počínaje řízením lidských zdrojů, přes správu zásob a řízení vztahů se zákazníky, až po účetnictví a výkazy. Jedná se o nejlepší nástroj pro zefektivnění prakticky všech procesů napříč firmou. Jak konkrétně?

– Zajišťuje dokonalý přehled o prodejích, nákladech, maržích či skladových pohybech, to vše na jednom místě. Zákazník tak může porovnávat data v patřičných souvislostech, získat přesný obrázek, jak si jeho firma stojí, a kvalifikovaně podle toho rozhodovat.

– Sledovaná data pomohou odhalit skutečný potenciál kteréhokoli byznysu – produkty, služby, lidé či technologie přinášející největší zisk. Dají také šanci dobýt nové oblasti trhu.

– Stanovení nákladovosti všech firemních oblastí a činností, na jehož základě lze identifikovat slabá místa. Pak už stačí jen změnit či zcela odstranit neefektivní prvky.

– Snížit personální náklady díky automatizaci rutinních úkonů dříve vykonávaných manuálně, například zadávání dat či vedení záznamů.

– Eliminuje riziko zpomalení výroby kvůli nedostatku skladových zásob.

– Umožňuje lepší spolupráci mezi týmy prostřednictvím přístupu k informacím o zákaznících, dodavatelích a financích.

– Výrazně snižuje hrozbu selhání lidského faktoru.

„Českou i světovou ekonomiku podle všeho čeká několik náročných let,“ říká Jaroslav Řasa, zakladatel a majitel ABRA Software. Pražská společnost s více než třicetiletou historií patří k nejvýznamnějším českým dodavatelům informačních systémů. Její řešení používá 20 tisíc zákazníků po celém světě. „Taková doba vyzývá k zásadním inovacím, na jejichž konci budou lepší a chytřejší produkty. Není nic horšího než sedět a pasivně vyčkávat, co přinese budoucnost,“ dodává Řasa.

Klíčem k úspěchu je podle šéfa ABRA nabídka variabilních systémových řešení, mezi nimiž si vyberou průmysloví giganti i start-up s pár desítkami lidí. Prvně jmenovaní klienti využívají komplexní ABRA Gen, pro menší zákazníky a e-commerce se hodí spíše ABRA Flexi, jehož předností je rychlost a jednoduchost. Výrobní sektor pak dostává navíc bonus v podobě specializovaného procesního systému FLORES.

ERP systém od ABRA používá i společnost ELKO EP, která s půlmiliardovým obratem patří mezi přední světové výrobce elektronických zařízení pro domovní, kancelářské a průmyslové automatizace. 

„Odborníci z ABRA Software se na naše procesy podívali s nadhledem a správně určili, co a jak změnit a nastavit tak, aby firma lépe fungovala. Výsledky se projevily v číslech i ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří se zbavili zbytečné administrativy.“

Jiří Konečný, jednatel společnosti ABRA Software

ERP jeho firmě umožňuje odhalit úzká místa ve výrobě, lépe spravovat skladové zásoby a vyhodnocovat produktivitu. „Díky komplexním informacím nyní řídíme výrobu na základě reálných dat, a ne podle dojmů,“ shrnuje hlavní přínos Konečný.

Úspory zajišťuje i optimální naplnění výrobních kapacit. V rámci jedné směny může být nezávisle na sobě rozpracováno tisíce kusů různých polotovarů a výrobků. ERP systém dokáže požadavky na výrobu řídit s maximálním vytížením všech linek. Díky tomu může v provozu běžet i několik desítek výrobních příkazů naráz.

Cestovní agentura Asiana (provozuje např. portál Letuška.cz) nemusela díky automatizaci obchodních transakcí a jejich propojení s účetnictvím již 15 let rozšiřovat svůj účetní tým, přestože počet transakcí za tuto dobu několikanásobně vzrostl. Systém ABRA Gen zajišťuje automatické odesílání všech potřebných potvrzení o rezervaci či zaplacení a spolupracuje s platebními systémy. Operace přitom probíhají po celém světě v reálném čase a v mnoha různých měnách.

Některé technologické firmy se silnými vývojářskými kapacitami se rozhodnou pro vývoj vlastního ERP řešení. To byl případ výrobce bezpečnostního software ESET, jehož legendární NOD32 patří k nejpoužívanějším antivirům světa. Kvalitní programátoři však sami o sobě nestačí, pokud nemají s daným typem systému dlouhodobou praxi. „Po zkušenostech s implementací a provozem vlastního systému máme jistotu, že bychom to ani po velmi důkladné analýze nevymysleli lépe než někdo, kdo se této problematice věnuje desítky let,“ říká Igor Hák, šéf IT v Esetu. Dnes využívá ABRA Flexi, kde se odehrávají procesy spojené s přijetím objednávek, záznamem v adresáři, fakturací a evidencí zakázek. Licence ESET se prodávají přes tři kanály, proto bylo potřeba sdružit více objednávek do jediné a rozlišit jejich formu pro čtení a zápis.

Pro Jaroslava Řasu je zpětná vazba od zákazníků důkazem, že inovace nejsou jen módní výraz bez hlubší podstaty. 

„Automatizace a obecně modernizace firem přináší konkrétní, měřitelné dopady na efektivitu práce a provozní náklady. Teď se bude muset v prakticky každém sektoru na nějakou dobu uskrovnit, hledat rezervy a nové cesty. Můžeme to vnímat jako hrozbu, ale já dávám přednost vidět v tom zejména příležitost, jak vše od logistiky po řízení dodavatelských řetězců dělat lépe.“

Jaroslav Řasa, zakladatel a majitel ABRA Software

Zdroj: ABRA Software

Plastové obaly se dají nahradit papírem. DS Smith už takto z oběhu odstranil miliardu kusů plastu

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.

Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP

Přes 50 km dálnice D35 bude realizováno státem ve spolupráci se soukromým sektorem. Na Ministerstvu dopravy se proto sešlo 111 zástupců (dalších 92 se připojilo online) investorů, stavebních firem, financujících institucí nebo například poradců, kteří mají o projekt zájem, aby se seznámili s jeho klíčovými parametry. Celá tato klíčová tepna se pro řidiče zprovozní v roce 2029.

Projekt Chytrej výčep má první výsledky. Prazdroj vyvinul úspornější chladič pro hospody

Projekt Chytrej výčep od Plzeňského Prazdroje, který má hospodám přinést podstatné snížení spotřeby energií, má první výrazné výsledky. Prazdroj vyvinul ve spolupráci se společností Sinop CB zcela nový a úsporný systém chlazení piva, u kterého očekává zhruba třetinovou úsporu spotřebované elektřiny. Nový chladič nyní experti instalují v prvních deseti hospodách v Česku. Po otestování v praxi a detailních měřeních by ho měl pivovar začít nabízet svým partnerským gastroprovozům. Výhodou je, že nový chladič lze využít i ve stávajících výčepech.