Automatizace, inovace, bezpečnost: Chystané logistické centrum STILLu stanoví nový standard vnitropodnikové logistiky

13.02.2023 | Článek dne

Společnost Rhenus Warehousing Solutions přebírá logistiku společnosti SPAX, výrobce spojovacích prvků, a spojuje procesy v novém logistickém centru v Bönenu v Severním Porýní-Vestfálsku. Při automatizaci inovativního skladu se poskytovatel logistických služeb spoléhá na odborné znalosti specialisty na vnitropodnikovou logistiku, společnosti STILL.

Logistické centrum pro SPAX, celosvětově uznávanou značku šroubů, bude jedním z největších a nejmodernějších zařízení pro vychystávání zboží s autonomními mobilními roboty (AMR) v Německu. 

Společnosti STILL a Rhenus Warehousing Solutions zavádějí komplexní koncept vnitropodnikové logistiky zahrnující dopravní systémy bez řidiče, autonomní mobilní roboty a plně automatizovaný regálový systém VNA (Very Narrow Aisle) s více než 42 000 skladovacími místy na ploše téměř 30 000 metrů čtverečních.

Plně automatizované procesy pro maximální efektivitu a bezpečnost

Celkem více než 150 automatizovaných vozíků STILL – včetně zakladačů pro vychystávání zboží MX-X iGo, vysokozdvižných paletových vozíků EXV iGo a autonomních mobilních robotů ACH 10 – bude využíváno ve vícesměnném provozu, aby bylo veškeré zboží spolehlivě přepraveno na různá pracoviště, uskladněno a podle potřeby připraveno pro další procesy. 

V souladu s požadavkem na inovace společnosti Rhenus a koncového zákazníka SPAX zavádí STILL celkovou logistickou koncepci, která funguje zcela bez manuálních přepravních procesů mezi příjmem a výdejem zboží. Zboží přicházející z oddělení příjmu zboží se skladuje v úzkoprofilovém skladu pomocí automatizovaných vysokozdvižných paletových vozíků a zakladačů pro vychystávání. Odtud je zboží automaticky přepraveno z úzkoprofilového skladu do balicího oddělení SPAX, kde je rozděleno do balíků. Hotové zboží zabalené systémem SPAX je odtud automaticky přepravováno do úzkoprofilového skladu k meziskladování a poté distribuováno do skladu AMR. V této oblasti přicházejí ke slovu autonomní mobilní roboti ACH, kteří doplňují automatizované vychystávací vozíky MX-X iGo a vysokozdvižné paletové vozíky EXV iGo. Ty zajišťují automatizované zásobování vychystávacích stanic hotovým zbožím. Odtud odvezou kompletně vychystané objednávky na výdejní místo, kde se zboží připraví k expedici.

„Plně automatizované řešení s inteligentními vozíky a regálovým systémem na míru zajišťuje maximální spolehlivost procesu a optimalizovanou kapacitu. Kromě toho výrazně zvyšujeme bezpečnost ve skladu a nabízíme našim zákazníkům způsob, jak do budoucna reagovat na rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků v logistice.“

Patrick Litz, vedoucí oddělení pokročilých aplikací společnosti STILL

Kompetence a partnerství: faktory úspěchu komplexních inovačních projektů

Klíčem k úspěšné realizaci projektu takového rozsahu jsou nejen rozsáhlé odborné znalosti a technologická expertíza, ale také konstruktivní partnerství mezi všemi účastníky projektu. Například odborníci ze společnosti STILL se zapojili již v počátečních fázích projektu a přispěli svým know-how a dlouholetými zkušenostmi k plánování a projektování. 

„Mluvíme o závodě, který nemá v Německu obdoby. V takovémto rozsahu a míře složitosti je důležitým faktorem úspěchu úzká partnerská spolupráce. Všechny tyto nezbytné složky svědčí o naší vynikající spolupráci se společností Rhenus Warehousing Solutions a jsme velmi rádi, že jsme mohli pomoci utvářet tento projekt, který určuje trendy ve vnitropodnikové logistice.“ 

Patrick Litz, vedoucí oddělení pokročilých aplikací společnosti STILL

Zákazník, společnost Rhenus Warehousing Solutions, je s výběrem svého partnera pro vnitropodnikovou logistiku také více než spokojen. „Vysoká úroveň poradenských znalostí a partnerský přístup týmu STILL nás přesvědčily hned od začátku,“ vysvětluje Andreas Mayer, člen vedení společnosti Rhenus Warehousing Solutions Německo. „Koncepce zohledňuje všechny naše požadavky na nový sklad a je také flexibilně škálovatelná – což je s ohledem na budoucí životaschopnost důležitý faktor.“

Zdroj: STILL

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.