CHEP u svých opětovně použivatelných palet v České republice zavádí technologii Track & Trace

23.03.2023 | Článek dne

Inteligentní zařízení zajistí lepší vizibilitu, kontrolu i bezpečnost platforem CHEP, napomohou bránit jejich ztrátám a posílí účinnost celého dodavatelského řetězce.

Společnost CHEP, přední globální poskytovatel řešení pro dodavatelské řetězce, do svého provozu implementovala digitální řešení Track & Trace, jež umožňuje monitorovat pohyby a lokace jejích palet napříč poolingovým systémem. Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s partnerskou společností BXB Digital, která je, stejně jako CHEP, součástí skupiny Brambles. Zařízení využívající principů internetu věcí mají za cíl zlepšit transparentnost, přehlednost i celkovou efektivitu dodavatelských řetězců. Jejich zavedení upevňuje sílu obchodního modelu CHEP založeného na principech cirkulární ekonomiky.

Po úspěšném pilotním testování v Evropě jsou aktuálně sledovací zařízení instalována i do palet CHEP na českém trhu. Pomohou ochraňovat cirkulární provoz podnikání společnosti, jehož klíčovým prvkem je eliminace ztrát palet v přepravě a logistice. Senzory totiž snímají informace o lokaci a stavu palet při jejich pohybu dodavatelským řetězcem.

„Díky systému Track & Trace získáme nejen lepší přehled o tom, jak jsou naše palety využívány, což nám pomůže zvyšovat bezpečnost poolingového prostředí, ale máme zároveň skvělou šanci vysledovat příležitosti pro potenciální synergie v dodavatelském řetězci za účelem minimalizace provozních neefektivit. To je výhodné jak pro nás, coby poskytovatele poolingu, tak pro naše zákazníky a další obchodní partnery.“

Frederic Rotrou, country lead CHEP v České republice

Souhrnné statistické údaje umožňují snáze, cíleněji a časově efektivněji identifikovat a řídit toky zboží. Zároveň lze díky nim rychleji a pružněji reagovat na potenciální narušení dodavatelských řetězců. Zvýšená transparentnost dovoluje mapovat celý řetězec a sledovat veškeré pohyby zboží. Další nespornou výhodou je skutečnost, že palety díky senzorům nemohou z poolingového systému jen tak zmizet.

„V důsledku nedávných tržních turbulencí a prudce rostoucích cen surovin vnímají mnohé společnosti tlak na produktivitu i cenotvorbu. Dalším diskutovaným tématem se vzhledem k aktuálnímu globálnímu trendu navyšování skladových zásob zboží stala i dostupnost palet. Kombinace fyzických platforem s digitálními řešeními nám dovoluje přesně sledovat, kde se palety nebo konkrétní produkty nachází. To nám dává cenný přehled o situaci a dovoluje nám proaktivně předcházet budoucím ztrátám, škodám či dodatečným nákladům.“

Frederic Rotrou, country lead CHEP v České republice

Zařízení implementovaná v paletách CHEP jsou certifikována v souladu s požadavky CE/EC (splňují evropské bezpečnostní normy a další platné předpisy). Jimi získaná data může společnost CHEP využít ke zlepšení zákaznické podpory, ke sledování odeslaných palet či kontejnerů CHEP nebo k získání souhrnných statistických dat o dodavatelských řetězcích za účelem zajištění přidané hodnoty pro zákazníky.

Zdroj: CHEP

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.