ČLA posiluje své evropské ambice

10.05.2023 | Článek dne

Poslední březnový pátek přinesl významné změny do fungování Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu. V rámci mimořádných voleb do prezidia této evropské profesní organizace, sdružující národní logistické asociace jednotlivých evropských zemí, došlo k výměně jejího nejužšího vedení.

Důvodem tak komplexní obměny vedení byl tlak jednotlivých národních asociací na realizaci změn ve strategii této prestižní instituce a zvýšení její schopnosti reflektovat proměnu celého dodavatelského řetězce. Výsledek voleb je úspěchem i pro Českou logistickou asociaci, která v letošních volbách nově získala jedno z viceprezidentských křesel.

Více než roční snaha většiny členů ELA, kterými jsou národní logistické asociace, o rozšíření portfolia produktů určených zejména pro evropskou logistickou veřejnost, navázání bližšího vztahu asociace s ostatními evropskými institucemi, předními akademickými a výzkumnými pracovišti a významnými komerčními subjekty, vyvrcholilo na sklonku letošního března v rámci volební konference členů asociace v Bruselu. K nejvýznamnější změně došlo v rámci Executive Committee, kam byli zvoleni čtyři noví členové. Na své původní pozici tak zůstala pouze představitelka rumunské asociace ARILOG Adriana Palasan. Na pozici pokladníka asociace byl zvolen Joe Kenny za irskou CILT, třemi viceprezidenty se stali Markus Mau z BVL Germany, Didier Granier za francouzský ASLOG a Miroslav Rumler, vice prezident České logistické asociace. Volba prezidenta asociace byla s ohledem na platná ustanovení stanov ELA odložena na následující konferenci členů, která se bude konat v červnu letošního roku v Barceloně. Jediným kandidátem na pozici prezidenta je Markus Mau reprezentující jednu z nejvýznamnějších evropských logistických asociací.

Nově by tak ELA chtěla dále rozšířit systém výukových modulů a související certifikace evropských logistických profesionálů pod značkou ECBL, posílit prestiž evropské soutěže ELA Award pro nejúspěšnější logistické projekty, zaměřit se na integraci dílčích výzkumných a vývojových projektů a prosadit se více v oblasti aktivního ovlivňování evropské strategie rozvoje profesionální logistiky. „Mojí ambicí je ještě posílit už dnes velmi prestižní postavení soutěže ELA Award. Ta probíhá podobně jako fotbalová liga mistrů, kdy evropský vítěz každoročně vzejde z klání vítězů jednotlivých národních soutěží. Mým cílem, jako viceprezidenta odpovědného za další rozšíření členské základny ELA a právě za agendu ELA Award, je navázat na úspěšné předcházející ročníky a ve spolupráci s týmem hodnotitelů přizpůsobit hodnotící kritéria současné situaci na evropském trhu. Nejlepším evropským projektům také náleží patřičná mediální pozornost, takže medializaci celé soutěže i jednotlivých projektů budu věnovat v nadcházejícím období maximální úsilí,“ říká Miroslav Rumler.

Zdroj: ČLA

Nahoru a dolů …

Dovolte mi sérii vzpomínek věnovaných technologiím minulosti, jež zásadně ovlivnily naši současnost, zakončit s pomocí sarkasmu vyjádřeného pomyslnou hádkou Googlu, Facebooku, Wikipedie, internetu a elektrické energie, ve které se její účastníci přou o to, kdo je pro lidstvo nejdůležitější.