Další automobilová společnost rozšiřuje svou výrobu v Česku. Korejský Hanon Systems se domluvil s Panattoni a Accolade na nových prostorách v průmyslové zóně Kladno-jih

15.08.2023 | Článek dne

V průmyslové zóně Kladno-jih postaví Panattoni novou halu pro společnost Hanon Systems, významného korejského výrobce dílů do klimatizačních a chladících systémů pro automobily. Investorem projektu je skupina Accolade.

Ta koupila celý areál se stávající halou, která projde úpravami. Panattoni v něm zároveň postaví nové výrobní prostory o výměře více jak 20 000 metrů čtverečních, které Hanon Systems využije pro rozšíření své výroby pro nové zákazníky. Výstavba haly, která začala během léta, bude cílit na dosažení stupně Excellent v rámci certifikace udržitelné výstavby BREEAM New Construction.

„Jsme velmi rádi, že máme příležitost přispět dalším projektem k transformaci Kladna. V průmyslové zóně Kladno-jih zahajujeme výstavbu nové haly pro výrobce, který již jednu halu v této lokalitě provozuje. Projekt dokládá, že naše společnost dokáže připravit řešení na míru svých klientů, protože rozšiřujeme stávající zavedenou výrobu o navazující novou výrobní halu a zároveň zmodernizujeme starší budovu tak, aby vyhovovala nejpřísnějším kritériím udržitelnosti současnosti. Po dobu výstavby navíc výroba poběží bez přerušení. Věřím, že tato výstavba přispěje k celkovému ekonomickému oživení regionu a naváže na industriální historii Kladna,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko.

Hanon Systems Thermal Technologies vypsal výběrové řízení pro tento projekt v únoru 2022 z důvodu růstu v oblasti elektromobility a rozšiřování stávající výroby pro nové zákazníky. Vyjednávání a příprava projektu probíhaly přibližně 14 měsíců a v červenci tohoto roku zahájila společnost Panattoni stavební práce.

Projekt je specifický v tom, že jde o dvě transakce v jednom. Investiční skupina Accolade koupila celý areál se stávající halou, na které budou provedeny úpravy směřující především k větší energetické úspornosti budovy. Zároveň s tím ale proběhne výstavba zcela nové haly, kterou by si nájemce měl převzít příští rok v létě, kdy by mělo také dojít k zahájení výroby. Výrobní provoz ve stávající hale zůstane v průběhu úprav bez přerušení.

Celý projekt je navržen v souladu s vysokými standardy moderní a udržitelné průmyslové budovy. Součástí haly budou tepelná čerpadla, fotovoltaická elektrárna či řešení na šetrné zacházení s dešťovou vodou.

„Jsme rádi, že v segmentu průmyslových nemovitostí stále roste počet nájemců z odvětví automotive, což letos výrazně vidíme i na našem portfoliu. Hanon Systems je jednou z největších firem ve svém oboru, zaměstnává přes 21 000 lidí po celém světě, a právě v oblasti Kladna je již historicky velmi dobře etablovaným zaměstnavatelem. Tento úspěšný příběh tak podtrhuje to, že Česká republika je stále zajímavou lokalitou pro expanzi automobilového průmyslu,” komentuje Milan Kratina, CEO Accolade, s tím, že velkou devízou projektu je dále skvělá lokalita. “V současné chvíli je ve Středočeském kraji obtížné hledat nové prostory a kapacity volných pozemků pro výstavbu rychle mizí,“ dodává.

Kladenský region je velmi ceněný jak z hlediska výborné infrastruktury, tak s ohledem na množství a dostupnost kvalifikované pracovní síly. V blízkosti se nacházejí důležité dálnice D7, D6, D5 a také mezinárodní letiště Václava Havla. Velkým příslibem do budoucnosti je i železniční propojení Prahy, letiště a Kladna plánovanou modernizovanou tratí.

„Jsme rádi, že se v Kladně daří efektivně využívat a rozvíjet stávající průmyslové areály a realizovat v nich stavby šetrné k životnímu prostředí. Vítáme i nové pracovní příležitosti, které vhodně doplní novou bytovou výstavbu ve městě a umožní obyvatelům pracovat v místě, kde bydlí,“ uzavírá kladenský architekt a radní pro rozvoj města Ondřej Rys.

Zdroj: Panattoni a Accolade

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.