Dalších pět let. Bloková výjimka chránící trh před monopolizací a zvýšením cen zůstane v platnosti až do roku 2028

23.06.2023 | Článek dne

Ke 31. květnu 2023 měla vypršet platnost takzvané blokové výjimky pro motorová vozidla. Díky ní platí majitelům záruka na jejich automobil i v případě využití služeb neautorizovaných servisů. Evropská unie nyní prodloužila platnost tohoto nařízení o dalších pět let. To mimo jiné znamená, že kvůli této výjimce nedojde k monopolizaci stávajícího trhu ani k výraznému nárůstu cen oprav vozidel.

Bloková výjimka pro opravy a servis motorových vozidel (MVBER) je v platnosti již od roku 2010. Zjednodušeně řečeno díky ní motoristé mohli nechat opravovat své vozy i v neautorizovaných servisech, aniž by přicházeli o záruku. Samozřejmě za předpokladu, že servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality.

„Bloková výjimka zároveň zakotvuje právo nezávislých servisů na plnohodnotný přístup k potřebným technologickým údajům a informacím spojeným s opravami a údržbou daného modelu. Celkově tak toto nařízení výrazně zlepšilo postavení neautorizovaných servisů na trhu a přispělo k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí,“ přibližuje Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car, jejímž cílem je rychlé vybudování čtyř set plně vybavených a energeticky soběstačných servisních jednotek a pneuservisů u čerpacích stanic pohonných hmot v České republice.

Revize z Evropské unie

Podle Zukala je bloková výjimka přirozenou reakcí na ochranu zákazníků proti pokusům výrobců originálních dílů monopolizovat trh. Kvůli tomu, že je stále více součástek vyráběno takzvaně na zakázku, získávají výrobci originálních dílů čím dál větší podíl na trhu právě proto, že navrhují řešení, která svou specifičností vylučují nezávislé autoservisy z tržní soutěže. Zároveň se autorizované servisy podle Zukala snaží omezovat přístup k informacím o vozidle.

Právě na tyto nešvary, které se v souvislosti s blokovou výjimkou často objevují, reaguje Evropská komise aktualizací stávajícího nařízení. Revidované pokyny mají pomoci firmám posoudit slučitelnost jejich dohod s pravidly hospodářské soutěže EU. Zároveň má být také zajištěno, aby provozovatelé trhu s náhradními díly, včetně autoservisů, měli i nadále přístup k nezbytným údajům, jež jsou stěžejní pro opravy a údržbu.

„Autorizovaní i nezávislí odborníci by měli mít přístup k těmto údajům za stejných podmínek. Stávající zásady pro poskytování technických informací a nástrojů nezbytných pro opravy a údržby byly rozšířeny tak, aby zahrnovaly údaje generované vozidlem. Tato revize zároveň zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž. Přesto existuje výjimka. Tyto dohody mohou být prohlášeny za slučitelné s jednotným trhem za předpokladu, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží, případně pokud vedou k podpoře technického či hospodářského pokroku. Zároveň ale musejí spotřebitelům umožňovat spravedlivý podíl na výsledných výhodách. To vše za předpokladu, že nebude nijak omezována konkurence,“ popisuje revize europoslanec Ondřej Kovařík z frakce Renew Europe, jenž je členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP.

Možnost svobodné volby

Podle Zukala je velmi důležité, že byla bloková výjimka prodloužena, souhlasí i s revizemi. Přesto v dokumentu vidí řadu nedostatků. „Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Bohužel i nadále platí, že i přes platnou blokovou výjimku mají autorizované servisy na trhu lepší postavení. Evropská unie by se měla bezesporu ještě více zaměřit na to, proč nepřetržitě roste počet originálních náhradních dílů, proč i přes restrikce stále existují mylné informace o zárukách nebo proč neustále rostou omezení ze strany výrobců vozidel,“ uvádí Zukal, jehož síť autoservisů Quick Stop Car cenově vykrývá pozici právě mezi autorizovanými a garážovými opravnami.

„Přesto je moc dobře, že dokument MVBER existuje. Obzvláště v dnešní ekonomicky složité době je důležité ponechat zákazníkům možnost svobodné volby, komu při servisování svůj vůz svěří. To by bez blokové výjimky nebylo možné,“ uzavírá.

Zdroj: Lesensky.cz

České dráhy zahájily stavbu moderní opravárenské haly v Chebu

České dráhy dnes oficiálně zahájily stavbu nové opravárenské haly ve Středisku údržby v Chebu. Moderní středisko údržby se bude starat o dálkové jednotky InterJet i regionální vlaky RegioPanter a RegioShark. Jedná se o další krok ve strategii opravárenství národního dopravce, která se zaměřuje na modernizaci servisního zázemí a zvýšení kvality servisu kolejových vozidel.

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.