Deutsche Post DHL Group se přejmenuje na DHL Group

27.06.2023 | Článek dne

Přední světová logistická společnost Deutsche Post DHL Group oznámila změnu názvu na DHL Group s účinností od 1. července 2023. Nový název odráží transformaci, kterou skupina prošla v minulých letech, a vzdává hold zaměření na své národní a mezinárodní logistické aktivity jako hnací sílu budoucího růstu.

„Během posledního desetiletí měly a budou mít klíčové trendy globalizace, jakými jsou e-commerce, digitalizace a udržitelnost, silný pozitivní vliv na naše podnikání. Otevřely nám nové možnosti růstu v mnoha oblastech,“ říká generální ředitel skupiny Tobias Meyer. „Dnes jsme jednou ze společností s nejširší působností na světě. Název DHL Group a používání loga DHL pro skupinu navazuje na rozvoj podnikání naší společnosti, která mimo Německo používá téměř výhradně značku DHL. Na druhou stranu v Německu značka DHL stále nabývá na významu.“

Již více než 90 % příjmů skupiny pochází ze společností obchodujících pod značkou DHL, včetně společnosti DHL Parcel v Německu.

Silné značky Deutsche Post a DHL zůstávají beze změny 

Značky Deutsche Post a DHL se budou v Německu používat – stejně jako v minulosti – i nadále. „Jsme velmi hrdí na tradici Deutsche Post, její bohaté dědictví a historii, která sahá až do 15. století. Značku Deutsche Post budeme i nadále používat a ctít ve společném brandingu s DHL a zůstaneme ‚Pošta pro Německo‘,“ vysvětluje Tobias Meyer. 

Divize DHL budou i nadále fungovat pod svými současnými názvy, ovšem s jedinou výjimkou: od 1. července 2023 skupina také sjednotí a zjednoduší název divize DHL eCommerce Solutions, která v některých zemích funguje jako DHL Parcel. V budoucnu bude tato divize používat název DHL eCommerce.

Toto přejmenování nemá žádný dopad na nabídku služeb divizí: Skupina bude i nadále nabízet a investovat do široké škály logistických služeb souvisejících s e-commerce napříč všemi obchodními jednotkami, jako je skladování, fullfilment stejně jako expresní a balíkové služby nebo vratky.

Burzovním symbolem se stane DHL 

Nový název nemá žádný vliv na jméno mateřské společnosti kótované na burze, kterou zůstává Deutsche Post AG. Symbol akcií DPW bude změněn na DHL, aby se globální portfolio společnosti lépe umístilo na finančních trzích a využilo se i tam silného povědomí o značce DHL.

Změna názvu skupiny nemá žádný vliv na jméno nebo povahu jejích právních subjektů, zejména Deutsche Post AG, ani na vztahy s těmito subjekty interně a externě.

Skupina začne používat název DHL Group od 1. července 2023 jak pro interní, tak externí komunikaci a prezentaci. K rebrandingu některých fyzických aktiv dojde postupně, aby se společnost vyhnula dodatečným nákladům. 

Zdroj: DHL Group

NOBO AUTOMOTIVE zahajuje výrobu sedadel pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, zahajuje výstavbu druhé haly v GARBE PARKU České Budějovice. Novým nájemcem se stane NOBO AUTOMOTIVE, prvotřídní dodavatel interiérů, exteriérů, sedadel a autoelektroniky. V Českých Budějovicích bude NOBO AUTOMOTIVE vyrábět sady sedadel pro prémiové vozy značky BMW, včetně vybraných klíčových komponentů. Jedná se o největší pronájem průmyslových prostor uzavřený v prvním čtvrtletí 2024 o velikosti téměř 30 000 m2, který zprostředkovala společnost CBRE.