DHL Supply Chain: Kateřina Rázlová jmenována viceprezidentkou transportu pro střední a východní Evropu

23.05.2023 | Článek dne

Kateřina Rázlová byla po více než ročním působení na pozici ředitelky automobilové divize a transportu jmenována viceprezidentkou transportu pro střední a východní Evropu. Ve své nové funkci bude přímo podřízena Orkunu Saruhanogluovi, generálnímu řediteli DHL Supply Chain pro střední a východní Evropu. Ve funkci vystřídá Warrena Bodleyho, který se stane viceprezidentem pro dopravu v jihovýchodní Asii (SEA).

„Mým cílem na pozici ředitelky automobilové divize a transportu bylo v maximálně možné míře využít synergie mezi transporty automobilového a spotřebního sektoru, realizovat projekty v oblasti digitalizace a konsolidace a hledat prostor pro řešení snižující emise. Díky silnému a spolehlivému týmu se nám podařilo cíle splnit a dokázat, že je tato cesta správná. Ráda bych naše zkušenosti využila i v ostatních provozech střední a východní Evropy,“ vysvětluje Kateřina Rázlová.   

Kateřina Rázlová pracuje v oblasti Automotive & Transport v České republice na různých vedoucích pozicích od roku 1999. V roce 2008 byla jmenována do funkce ředitelky automobilové divize, kterou později spojila také s funkcí v oblasti rozvoje obchodu. Od roku 2021 působila na pozici ředitelky automobilové divize a transportu v ostatních sektorech v České republice. Kateřina Rázlová je velkou zastánkyní udržitelných ekologických řešení, alternativních paliv a digitalizace. Velký důraz klade na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a rozvoj podnikání. Její tým byl oceněn dvěma cenami v rámci pravidelné interní soutěže CEO Awards (v roce 2019 v kategorii Investment of Choice a v roce 2021 v kategorii Sustainability).

Zdroj: DHL

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.