Energetická třída A se v logistice stane brzy novým standardem

26.01.2024 | Článek dne

V pronájmu logistických a průmyslových nemovitostí se rýsuje nový trend. Nízké výdaje za energie a uhlíková stopa se stávají klíčovými kritérii při výběru dlouhodobého pronájmu. Standardem se začíná stávat energetická třída B a v horizontu několika let to bude třída A. Z pilotního projektu developera GLP vyplývá, že k největším energetickým ztrátám dochází nejčastěji plýtváním: zbytečným vytápěním a větráním hal. Áčkového standardu lze proto dosáhnout efektivnějším řízením spotřeby energií ve spojení s rekuperací, tepelnými čerpadly a střešní fotovoltaikou.

Nově otevřený GLP Park Brno Holubice zaznamenal významný úspěch při hodnocení energetické účinnosti. Část areálu dosáhla energetické třídy B. To je velmi dobré hodnocení, protože jen 20 % logistických a průmyslových budov v Česku a na Slovensku dosahuje tohoto standardu. V této třídě bude postaven i nový projekt Obchodní zóny GLP Bratislava v blízkosti bratislavského letiště.

„Třídy B se nám podařilo v Holubicích dosáhnout nadstandardní tepelnou izolací budov a využitím rekuperace. Náš cíl pro nové projekty je však ještě ambicióznější – dosáhnout v horizontu jednoho roku třídy A, a to kombinací kvalitního zateplení, rekuperace, tepelných čerpadel, střešní fotovoltaiky a inteligentního řízení spotřeby energií,“ říká Aleš Růžička, technický ředitel GLP.

Inteligentní řízení spotřeby energií srazí náklady až o čtvrtinu

Právě zmiňovaný inteligentní management spotřeby energií se během pilotního provozu ukázal jako nejúčinnější nástroj pro snížení spotřeby, dokonce účinnější než rekuperace. GLP pro řízení spotřeby využívá svůj vlastní systém Smart Building Management (SAMBA), který mohou nájemci využívat pro optimalizaci svých provozů.

„Systém SAMBA monitoruje a graficky zobrazuje spotřebu energií, teploty v halách, otevírání nakládacích bran a využívání větrání, topných systémů, spotřebu vody a podobně. Nájemníci tak mají možnost přizpůsobit teploty reálnému využití hal. Rovněž může upozorňovat na potřebu výměny vzduchu a aktivovat rekuperaci v případě zvýšení koncentrace CO2,“ vysvětluje Aleš Růžička.

Zbytečně se promrhá až 25 % energie

Systém tak jednoduše odhalí neefektivní využívání energií, jako jsou úniky tepla či nepřiměřené teploty vytápění. V pilotním projektu se za pomoci chytrých senzorů a měřičů sledoval běžný provoz v několika halách po dobu jednoho měsíce. Následně se naměřené hodnoty porovnaly se skutečnými potřebami a optimálním nastavením spotřeby.

Ukázalo se, že pouhým nastavením optimálních teplot a ventilace lze spotřebu energií snížit o 25 %. Aniž by si toho někdo všiml, ve sledovaných halách docházelo ke zbytečnému plýtvání a neefektivitám, zejména přetápění, přitom každý stupeň navíc znamená 7% zvýšení spotřeby elektřiny.

„Typicky se jednalo o současně zapnuté topení a větrání, zbytečné otevírání nakládacích bran. Některé prostory se bezdůvodně vytápěly až o 4 stupně více, než bylo třeba. Skladovací prostory, kde norma je 14 stupňů, byly například vytápěny na 19 a více, kancelářské prostory na 23 stupňů,“ shrnuje zkušenosti z pilotního projektu Aleš Růžička.

Fotovoltaika na střechách pomůže dosáhnout třídy A

K dalšímu snížení spotřeby energií hodlá GLP využít střešní fotovoltaické panely v kombinaci s tepelnými čerpadly a rekuperací. Energetická třída A se tak stane v nových projektech brzy novým standardem.

„Plánujeme osadit přibližně 520 m² střešní plochy hal fotovoltaickými panely, čímž získáme výkon přibližně 150 kWp. Získanou energii využijeme pro chlazení a vytápění budov, což nám pomůže k dosažení energetické třídy A,“ dodává Aleš Růžička.

Kombinace fotovoltaiky, tepelných čerpadel a rekuperace se plánuje i pro nově vznikající projekt Obchodní zóny GLP Bratislava v blízkosti bratislavského letiště.

Řízení spotřeby ušetří více než rekuperace

Testování Smart Building Managementu prokázalo, že efektivním řízením provozu budov lze dosáhnout významných energetických úspor až v desítkách procent. Oproti předpokladu se ve skladových prostorech méně významně projevuje rekuperace. Důvodem je minimální potřeba výměny vzduchu ve velkých prostorech, než se kterou se v teoretických propočtech počítá.

„V rozlehlých halách se pohybuje minimum osob, takže není třeba tolik větrat. Výměnu vzduchu může automaticky řídit čidlo CO2 v okamžiku zvýšení jeho hodnot. Rekuperace má mnohem větší význam při větrání kancelářských prostor. Ve skladech se více vyplatí monitorovat normou předepsanou teplotu prostor a úniky tepla nakládacími branami či ventilací,“ uzavírá technický ředitel GLP Aleš Růžička.

Zdroj: GLP

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.