Firmy Grit a Seyfor spojují síly, aby podpořily rozvoj digitalizace v Česku

20.04.2023 | Článek dne

Česká technologická skupina Seyfor, která stojí za vývojem podnikových a účetních softwarů, navázala oficiální partnerství se společností Grit, která automatizuje tok dokladů, peněz a zboží. Společně chtějí oslovit větší trh a podporovat digitalizaci a automatizaci.

Dvojciferná inflace i silně konkurenční prostředí na trhu aktuálně nutí podnikatele hledat cesty, jak eliminovat provozní náklady. Jednou z cest je zavádění digitalizace a automatizace.

„V roce 2023 je již standardem mít podnikový systém, ve kterém firma řídí většinu agendy napříč odděleními – obchod, účetnictví nebo docházku. Tento základní balíček lze propojit s dalšími nástroji, které pomáhají s automatizací konkrétních úkonů. Účetní například ocení zavedení EDI komunikace, díky které odesílají a přijímají doklady pouze elektronicky ve standardizovaném formátu, takže je nemusí ručně přepisovat.“

Lubomír Veselý, ředitel firmy Grit

Rychlejší implementace EDI pro firmy, které používají Money ERP

Právě na plnohodnotném využití EDI komunikace stojí nově započatá spolupráce firem Grit a Seyfor. Podnikový systém Money ERP vyvinutý Seyforem je připravený na podporu EDI komunikace. Díky tomu není nutné stavět EDI propojení s ERP systémem zvlášť pro každého zákazníka – nové standardizované řešení je již součástí Money ERP.

Tím se významně usnadňuje a urychluje zavedení elektronické výměny dat ve firmách. Mohou ji začít používat až třikrát rychleji než v případě ERP systémů bez této podpory. Společnost Seyfor pracuje s podporou Gritu na dalším vývoji EDI modulu pro Money ERP, který v budoucnu rozšíří možnosti využití dat sdílených přes EDI a zautomatizuje další činnosti v rámci podnikového systému.

„Z mého pohledu je dobré, když mezi sebou dodavatelé nesoupeří, ale spojí se, aby zákazníkovi poskytli co nejlepší servis. S Gritem nás pojí nejen portfolio zákazníků, ale také firemní filozofie a směřování k digitalizaci a automatizaci.“

Martin Cígler, ředitel Seyforu

Spolupráce obou firem by neměla být pouze na úrovni produktu. Firmy si od ní slibují, že se svým zákazníkům stanou strategickými partnery na cestě za digitalizací. Chtějí české firmy vzdělávat a ukazovat další možnosti, jak využívat automatizaci naplno a odbourávat rutinní procesy.

„Ze spojení našich produktů, lidí a know-how bude těžit především zákazník. Naše partnerství s sebou přináší kvalitnější a stabilnější službu, která se promítne do úspornějšího každodenního provozu firem a jejich vyšší konkurenceschopnosti na trhu.“

Lubomír Veselý, ředitel Gritu

Zdroj: Grit, Seyfor

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.