Geis: Kvalita služeb, životní prostředí a bezpečnost práce až na prvním místě

16.08.2023 | Článek dne

K obnoveným certifikacím řízení kvality a ochrany životního prostředí Geis nově získal i certifikát řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001. Ukazuje tím, že kvalita, environmentální zodpovědnost i péče o zaměstnance pro něj nejsou jen frází.

Letos se logistické firmě znovu podařilo prokázat, že kvalita jejích služeb je na vysoké úrovni a úspěšně tak na další tři roky obhájila certifikaci ISO 9001. Může se jí chlubit již 18 let. Nezávislý audit opětovným vydáním certifikátu ISO 14001 potvrdil i to, že systém řízení environmentální ochrany je u Geis na špičkové úrovni. A to již od roku 2012.

Nově se logistický provider připravil na certifikaci dle ISO normy, která posuzuje nastavení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A jelikož v této oblasti společnost vyvíjí celou řadu aktivit již dlouhodobě, pyšní se tedy právem i tímto, již třetím ISO certifikátem.

Kvalita a správně fungující procesy jsou pro Geis zásadní. Ovlivňují nejen služby, poskytované zákazníkům, ale i její zaměstnance a další okolí. Manažer kvality Geis CZ, Radek Kramář k tomu říká: „Celý integrovaný systém řízení Geis CZ je dlouhodobě připravován a udržován tak, aby splňoval požadavky nad rámec vymezený zákonem. Nejen díky interním auditům máme pokryty všechny procesy a nastavení, které udržujeme na požadované úrovni. A samozřejmě velkou podporou je pochopení a přístup ze strany managementu a v neposlední řadě všech našich pracovníků při naplňování požadavků norem ISO, legislativy a plnění požadavků našich zákazníků. Nové certifikáty ISO nám potvrzují, že naše činnosti jsou nastaveny kvalitně a výborně fungují.“

Zdroj: Geis

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.