Goodyear otevírá čtvrtý ročník Sustainable Reality Survey, průzkumu udržitelnosti v oboru dopravy

26.06.2024 | Článek dne

Cílem průzkumu Sustainable Reality Survey je odkrývat úroveň znalostí, pokrok a největší překážky při zavádění trvale udržitelných postupů do praxe evropských dopravců. Do ankety společnosti Goodyear se mohou dopravci zapojovat do 21. července 2024. Stejně jako v předchozích letech bude za každý vyplněný dotazník vysazen jeden strom.

Letošní průzkum opět obsahuje soubor otázek, který společnosti Goodyear umožňuje sledovat, jak se vnímání udržitelnosti v odvětví vyvíjí v průběhu času. Otázky se týkají realizovaných aktivit dopravců v oblasti udržitelnosti, včetně využívání ekologicky šetrných technologií, dodržování ekologických předpisů a naplňování cílů trvalé udržitelnosti. Průzkum mapuje rovněž problémy, kterým dopravci při zavádění udržitelných opatření čelí, stejně jako jejich přínosy, například v podobě úspory nákladů či vyšší efektivity provozu.

Udržitelnost a výkonnost: něco za něco

Poprvé se letos v průzkumu objevila otázka, která umožní posoudit, zda nebývají cíle udržitelnosti na úkor výkonnosti. Zařazením této nové otázky chce společnost Goodyear získat lepší přehled o pohledu odvětví a o možných kompromisech, což by nakonec mělo vést k vývoji řešení, která účinně zapojují udržitelnost bez omezování výkonnosti.

„Jsme hrdí na to, že se prostřednictvím průzkumu Sustainable Reality Survey můžeme zapojit do spolupráce s dopravci v celé Evropě a získat tak jedinečné poznatky o jejich každodenním rozhodování. Letošní ročník slibuje poskytnout cenné údaje o dosažených pokrocích, nabízených příležitostech a největších úkolech na cestě k udržitelnější mobilitě,“ říká Maciej Szymanski, ředitel marketingu nákladních pneumatik Goodyear v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika.

Vyčerpávající zpráva poskytne dopravcům možnost srovnání a přiblíží osvědčené postupy

Stejně jako každý rok bude možné si kompletní závěrečnou zprávu z průzkumu Sustainable Reality Survey 2024 stáhnout později během roku. Ucelená zpráva poskytuje podrobnou analýzu trendů v oblasti udržitelnosti v odvětví a nabízí dopravcům možnost srovnávat své vlastní postupy se standardem odvětví. Kromě toho zpráva slouží také jako zdroj pro výběr osvědčených postupů, pochopení možných problémů a objevování inovativních řešení, která mohou zvýšit udržitelnost i efektivitu provozu.

Průzkum Sustainable Reality Survey 2023 odhalil několik hlavních trendů přístupu evropského dopravního odvětví k otázkám udržitelnosti. Významná většina dopravců, kteří se průzkumu zúčastnili, označila udržitelnost za „důležitou“ nebo „velmi důležitou“, přičemž třetina ji považuje přímo za klíčovou firemní hodnotu. Výsledky průzkumu dokládají, že opatření v zájmu udržitelné budoucnosti dopravci stále více vnímají jako součást strategie na úsporu nákladů. Celkem 39 % vozových parků také díky trvale udržitelným postupům úsporu nákladů skutečně ohlásilo. Větší dopravci, zejména s více než 500 vozidly, potvrdili vedoucí postavení při definování a realizaci cílů udržitelnosti. Plných 75 % z nich již v tomto směru zavedlo konkrétní opatření. Jako oblíbená součást strategií udržitelnosti podle průzkumu slouží pneumatiky s nízkou spotřebou paliva, které pro zvýšení efektivity a snížení dopadu na životní prostředí využívá 56 % dopravců. Všechna tato zjištění dokládají rostoucí odhodlání dopravců integrovat udržitelné postupy při zachování provozní efektivity.

V rámci průzkumu Sustainable Reality Survey 2024 bude Goodyear pokračovat ve výsadbě a za každý vyplněný dotazník vysadí jeden nový strom. Od roku 2021 již Goodyear podpořil výsadbu více než sedmi tisíc stromů, a to v rámci programů zalesňování organizace Tree-Nation.

Dopravci se do průzkumu mohou zapojit na: https://www.sustainablerealitysurvey.eu/cs

Průzkum probíhá do 21. července 2024.

Zdroj: Goodyear

Porsche Česká republika spouští novou kampaň, připomíná důležitost recyklace

Společnost Porsche Česká republika spustila novou kampaň, která připomíná široké motoristické veřejnosti přínosy recyklace a správný postup při likvidaci výrobků s ukončenou životností. Některé automobilové komponenty lze po renovaci znovu použít, v ostatních případech přichází na řadu většinou recyklace, která získá cenné suroviny pro výrobu nových produktů, nebo energetické využití jinak nezpracovatelných materiálů.

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště

Přestavba městského nádraží v Jihlavě může začít, Správa železnic vybrala zhotovitele prací. Stavbu provede společnost Skanska, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1 266 866 061 korun. Stanice, která se nachází blízko centra krajského města, zcela změní podobu. Vzniknou nová nástupiště, na která bude přístup podchodem. Dosluhující nádražní budovu nahradí nový objekt, který bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Zahájení prací se plánuje už v srpnu, dokončení pak v polovině roku 2026.

Příručka pro řidiče: Sedm praktických tipů, jak se chovat bezpečně v blízkosti kamionů

Práce řidiče kamionu patří mezi náročná povolání. Znamená dlouhé hodiny za volantem, neustálou soustředěnost a tíhu odpovědnosti za několikatunový náklad či bezpečnost projíždějících vozidel. I přesto, že interakce s kamiony je na českých silnicích dnes již zcela běžná, ne každý řidič ví, jak jízdu poblíž silničních kolosů přizpůsobit, aby řidičům nákladních vozidel jejich práci nekomplikoval a také neohrozil sebe ani ostatní.