HYTEP s dalšími osmi národními vodíkovými asociacemi usiluje o koordinovaný rozvoj vodíkových technologií

15.02.2024 | Článek dne

Iniciativa oficiálně zahájila svou činnost slavnostním podpisem zakládacích dokumentů na pařížském summitu Hyvolution. Do iniciativy 3S je zapojeno celkem devět asociací z 8 zemí střední a východní Evropy – České republiky, Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Ukrajiny.

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) bude spolupracovat s vodíkovými asociacemi ze střední Evropy a Pobaltí a rovněž s Ukrajiny, na rozvoji vodíkového hospodářství. Dne 31. ledna 2024 se totiž stala jedním ze signatářů nově vzniklé vodíkové iniciativy 3Seas Hydrogen Council (3S). Iniciativa, do které je zapojeno dalších osm národních vodíkových asociací, usiluje o koordinovanou podporu robustního vodíkového hospodářství ve střední Evropě a Pobaltí a zdůrazňuje význam udržitelného rozvoje energetiky a ekonomického modelu zaměřeného na vodík.

Zapojení Ukrajiny posílí její vazby s Evropou

Iniciativa 3S reaguje na zásadní potřebu trvalého dialogu a vytváření jednotných postojů, zejména v rámci Evropské unie. Zvláště významné je začlenění ukrajinských organizací do této aliance, které představuje razantní krok směrem k integraci Ukrajiny do Evropského společenství a unijních struktur.

Podle Pawła Piotrowicze, prezidenta společnosti Hydrogen Poland, je 3S první a jedinou tak rozsáhlou vodíkovou iniciativou ve střední Evropě. „Tato spolupráce otevírá novou kapitolu na cestě k energetické transformaci v našem regionu a dokazuje naši schopnost jednat společně a sjednotit se v oblasti zelené energie,“ upozornil Piotrowicz.

„V náročných dobách je nejúčinnější formou obrany strategické plánování. Proto jsme vytvořili platformu, která, jak věřím, bude v budoucnu nesmírně úspěšná a klíčová pro celý náš region,“ doplnil Oleksandr Riepkin, člen představenstva Ukrajinské vodíkové rady (Ukrainian Hydrogen Council).

Spolupráce s univerzitami i intenzivnější vědecká spolupráce

Iniciativa 3S se zaměří na vytváření rámců spolupráce, podporu výzkumných a vývojových iniciativ a usnadnění investic do vodíkové infrastruktury. Stejně tak bude klást důraz na vzdělávací a osvětové programy podporující široké přijetí vodíkových technologií. Pro plné využití potenciálu vodíku bude mít zásadní význam i podpora přeshraničních iniciativ a výměna znalostí a know-how. Iniciativa 3S se rovněž bude zasazovat i o vytvoření specializovaných diskusních platforem. Ty se budou věnovat zkoumání klíčového vývoje evropské legislativy a vnitrostátních politik, jež ovlivňují vodíkové odvětví.

„Důležitou součástí našeho poslání by mělo být vyhodnocení současné úrovně financování v rámci EU, zejména s ohledem na rozdílné klimatické podmínky v jednotlivých členských státech. Kromě toho chci zdůraznit význam posílení odborné přípravy, vzdělávacích iniciativ a vědecké spolupráce v oblasti vodíkových technologií. Tohoto cíle lze účinně dosáhnout navázáním silných partnerství s univerzitami, které nabízejí kurzy v této rychle se rozvíjející oblasti,“ uvedla Veronika Vohlídková, členka představenstva a výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy HYTEP.

„Budeme usilovat o spravedlivé rozdělení zdrojů EU ve střední a východní Evropě. Doufáme, že iniciativa 3S posílí regionální financování, podpoří průmyslovou spolupráci a podnítí společné projekty pro konkurenceschopný rozvoj zelených technologií v zúčastněných zemích,“ doplnil István Lepsény, předseda Maďarské asociace vodíkových technologií (Hungarian Hydrogen Technology Association).

Zroj: HYTEP

Porsche Česká republika spouští novou kampaň, připomíná důležitost recyklace

Společnost Porsche Česká republika spustila novou kampaň, která připomíná široké motoristické veřejnosti přínosy recyklace a správný postup při likvidaci výrobků s ukončenou životností. Některé automobilové komponenty lze po renovaci znovu použít, v ostatních případech přichází na řadu většinou recyklace, která získá cenné suroviny pro výrobu nových produktů, nebo energetické využití jinak nezpracovatelných materiálů.

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště

Přestavba městského nádraží v Jihlavě může začít, Správa železnic vybrala zhotovitele prací. Stavbu provede společnost Skanska, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1 266 866 061 korun. Stanice, která se nachází blízko centra krajského města, zcela změní podobu. Vzniknou nová nástupiště, na která bude přístup podchodem. Dosluhující nádražní budovu nahradí nový objekt, který bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Zahájení prací se plánuje už v srpnu, dokončení pak v polovině roku 2026.

Příručka pro řidiče: Sedm praktických tipů, jak se chovat bezpečně v blízkosti kamionů

Práce řidiče kamionu patří mezi náročná povolání. Znamená dlouhé hodiny za volantem, neustálou soustředěnost a tíhu odpovědnosti za několikatunový náklad či bezpečnost projíždějících vozidel. I přesto, že interakce s kamiony je na českých silnicích dnes již zcela běžná, ne každý řidič ví, jak jízdu poblíž silničních kolosů přizpůsobit, aby řidičům nákladních vozidel jejich práci nekomplikoval a také neohrozil sebe ani ostatní.